SK EN  | 25.2.2018 08:36:23

eZakazky sú jedinečný nástroj na efektívnu elektronickú komunikáciu a elektronické aukcie v obstarávaní.

Chcem dodávať

Ako registrovaný dodávateľ registráciou v systéme eZakazky získate zdarma tieto výhody :

 • Informácie o zverejnených zákazkach
 • Jednoduchú žiadosť o účasť v obstarávaní
 • Pohodlnú elektronickú komunikáciu s obstarávateľom

Chcem obstarávať

Systém eZakazky poskytuje obstarávateľom a verejným obstarávateľom nasledujúce funkcie :

 • Elektronická komunikácia pri verejnom obstarávaní a obstarávaní
 • Rôzne postupy elektronických aukcií
 • Jednoduchý a rýchly elektronický preskum trhu

 Verejné zákazky - eZakazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
1899-WYP Bytový dom 9.B.J. Malé Trakany 26.02.2018
09:00
Obec Malé Trakany
932027 Technológia na výrobu kovových konštrukcií - I.P.A. Kovovýroba spol. s.r.o.. 26.02.2018
10:00
I.P.A. - Kovovýroba spol.s.r.o.
2332 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Gemerská Poloma 26.02.2018
10:00
Obec Gemerská Poloma
1320-WYP Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2,450 - 2,957 v k.ú. obce Radôstka 27.02.2018
09:00
Obec Radôstka
1636-WYP Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 36 – Farmácia 28.02.2018
11:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
1580-WYP Reštaurovanie fasády objektu UPJŠ, Moyzesova 11, Košice 01.03.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2471 - WYT Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Drahovce 01.03.2018
10:00
Obec Drahovce
2083-WYP Rozšírenie kapacít materskej škôlky nadstavbou 05.03.2018
09:00
MČ Záhorská Bystrica
2123-WYP Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma 05.03.2018
10:00
Obec Gemerská Poloma
PD_11_2017_NZ Technika pre zberný dvor v obci Plevník Drienové. 07.03.2018
10:00
Obec Plevník - Drienové
Zobraziť všetky (28)

 Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)

 • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
 • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
 • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje

 Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)

 • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
 • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
 • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody

VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
   
25.02.2018 08:36:23