SK EN  | 16.12.2017 09:56:36

eZakazky sú jedinečný nástroj na efektívnu elektronickú komunikáciu a elektronické aukcie v obstarávaní.

Chcem dodávať

Ako registrovaný dodávateľ registráciou v systéme eZakazky získate zdarma tieto výhody :

 • Informácie o zverejnených zákazkach
 • Jednoduchú žiadosť o účasť v obstarávaní
 • Pohodlnú elektronickú komunikáciu s obstarávateľom

Chcem obstarávať

Systém eZakazky poskytuje obstarávateľom a verejným obstarávateľom nasledujúce funkcie :

 • Elektronická komunikácia pri verejnom obstarávaní a obstarávaní
 • Rôzne postupy elektronických aukcií
 • Jednoduchý a rýchly elektronický preskum trhu

 Verejné zákazky - eZakazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
04/ME/2017 „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu – Tomášikovo „ 18.12.2017
09:00
Obec Tomášikovo
16185-WYT „Čistiace a hygienické potreby pre mesto Dunajská Streda“ 18.12.2017
09:00
Mesto Dunajská Streda
16070 - MSS Údržba miestnych komunikácii, verejného osvetlenia a dopravného značenia na území mesta Dunajská Streda 18.12.2017
09:00
Mesto Dunajská Streda
11237-MSP Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála 19.12.2017
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
16360-WYT Nákup dopravných prostriedkov - motorové vozidlá so špeciálnou úpravou na prevoz psov 20.12.2017
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
17065-WYT Dodanie výpočtovej techniky 22.12.2017
09:00
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
17064-WYS Mobilné telekomunikačné služby – mobilná VPN 22.12.2017
10:00
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Technické vybavenie 22.12.2017
10:00
KNAPČOK, s.r.o.
16630-WYP Rekonštrukcia a zateplenie fasády telocvične 27.12.2017
09:00
Športové gymnázium Trieda SNP 104, Košice
1912/MVO/2017 Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice 29.12.2017
09:00
Záchranná služba Košice
Zobraziť všetky (25)

 Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)

 • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
 • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
 • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje

 Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)

 • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
 • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
 • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody

VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
   
16.12.2017 09:56:37