SK EN  | 20.8.2017 11:34:13

eZakazky sú jedinečný nástroj na efektívnu elektronickú komunikáciu a elektronické aukcie v obstarávaní.

Chcem dodávať

Ako registrovaný dodávateľ registráciou v systéme eZakazky získate zdarma tieto výhody :

 • Informácie o zverejnených zákazkach
 • Jednoduchú žiadosť o účasť v obstarávaní
 • Pohodlnú elektronickú komunikáciu s obstarávateľom

Chcem obstarávať

Systém eZakazky poskytuje obstarávateľom a verejným obstarávateľom nasledujúce funkcie :

 • Elektronická komunikácia pri verejnom obstarávaní a obstarávaní
 • Rôzne postupy elektronických aukcií
 • Jednoduchý a rýchly elektronický preskum trhu

 Verejné zákazky - eZakazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
9590-MST 2 ks Röntgenové zariadenie na kontrolu batožiny a zásielok pri nelegálnom dovoze tabakových výrobkov 21.08.2017
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
10107-WYS Hodnotenia náterových látok 22.08.2017
09:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
8182-WYP OBNOVA VERTIKÁLNEJ DOPRAVY V PODCHODE PRE PEŠÍCH NA TRNAVSKOM MÝTE V BRATISLAVE 22.08.2017
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
10783-WYP Komunitné centrum v obci Pribeta 30.08.2017
09:00
Obec Pribeta
1091/ORVO/2017 Telekomunikačné služby 31.08.2017
09:00
Záchranná služba Košice
11025-WYS PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ KONANIE, STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZAČNÝ PROJEKT – PRÍSTAVBA A PRESTAVBA MESTSKÉHO ÚRADU DUBNICA NAD VÁHOM 31.08.2017
14:00
Mesto Dubnica nad Váhom
11276-WYP Výmena výťahov 05.09.2017
11:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10721-MST 6 ks Ručný batériovo napájaný laserový prístroj pre identifikáciu látok 06.09.2017
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
10723-MST Nákup HW pre informačné systémy FS 08.09.2017
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
11480-WYP Rekonštrukcia krovu a strechy Kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne - II. etapa, časť A a C 11.09.2017
09:00
Mestské kultúrne stredisko v komárne
Zobraziť všetky (20)

 Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)

 • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
 • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
 • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje

 Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)

 • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
 • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
 • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody

VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
   
20.08.2017 11:34:13