SK EN  | 27.4.2017 07:00:36

eZakazky sú jedinečný nástroj na efektívnu elektronickú komunikáciu a elektronické aukcie v obstarávaní.

Chcem dodávať

Ako registrovaný dodávateľ registráciou v systéme eZakazky získate zdarma tieto výhody :

 • Informácie o zverejnených zákazkach
 • Jednoduchú žiadosť o účasť v obstarávaní
 • Pohodlnú elektronickú komunikáciu s obstarávateľom

Chcem obstarávať

Systém eZakazky poskytuje obstarávateľom a verejným obstarávateľom nasledujúce funkcie :

 • Elektronická komunikácia pri verejnom obstarávaní a obstarávaní
 • Rôzne postupy elektronických aukcií
 • Jednoduchý a rýchly elektronický preskum trhu

 Verejné zákazky - eZakazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
4039-WYP Zníženie energetickej náročnosti budov - Materská škola Nimnica 27.04.2017
10:00
Obec Nimnica
3950-WYP Modernizácia a prestavba budov a areálu Materskej školy Žabokreky - stavebné úpravy 27.04.2017
10:00
Obec Žabokreky
3910-WYP Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Obecný úrad Malá Hradná 27.04.2017
10:00
Obec Malá Hradná
4045-WYP Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy obecného úradu v obci Bystrička 27.04.2017
10:00
Obec Bystrička
4031-WYP Zníženie energetickej náročnosti verejných budov- Obecný úrad v Brvništi 27.04.2017
11:00
Obec Brvnište
3466-MSS Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Banská Bystrica formou papierových stravovacích poukážok 27.04.2017
12:00
Okresný súd Banská Bystrica
4066-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy MsKS 28.04.2017
09:00
Mestské kultúrne stredisko v komárne
3799-WYP Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu Virt – obec Virt 28.04.2017
09:00
Obec Virt
1781-WYT Inovácia výroby spoločnosti GRANIT – Július Dobosi 28.04.2017
09:00
Július Dobosi - GRANIT
3949-WYP Rekonštrukcia budovy základnej umeleckej školy v Komárne 28.04.2017
09:00
Základná umelecká škola - Művészeti alapiskola
Zobraziť všetky (68)

 Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)

 • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
 • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
 • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje

 Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)

 • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
 • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
 • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody

VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
   
27.04.2017 07:00:36