SK EN  | 18.1.2018 22:35:15

eZakazky sú jedinečný nástroj na efektívnu elektronickú komunikáciu a elektronické aukcie v obstarávaní.

Chcem dodávať

Ako registrovaný dodávateľ registráciou v systéme eZakazky získate zdarma tieto výhody :

 • Informácie o zverejnených zákazkach
 • Jednoduchú žiadosť o účasť v obstarávaní
 • Pohodlnú elektronickú komunikáciu s obstarávateľom

Chcem obstarávať

Systém eZakazky poskytuje obstarávateľom a verejným obstarávateľom nasledujúce funkcie :

 • Elektronická komunikácia pri verejnom obstarávaní a obstarávaní
 • Rôzne postupy elektronických aukcií
 • Jednoduchý a rýchly elektronický preskum trhu

 Verejné zákazky - eZakazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
AOS-300/21-27/2018 Ryby v konzerve a inak pripravované a konzervované ryby. 22.01.2018
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/21-28/2018 Rôzne potravinárske výrobky a sušený tovar 22.01.2018
12:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17710-WYP Areál lesnej pedagogiky - materská škola 23.01.2018
09:00
Krásne Sady Mlynica - servisná a prevádzková, a. s.
17562-WYP VODOVODNÁ SIEŤ HORNÁ STREDA 24.01.2018
09:00
Obec Horná Streda
17568-MSS Údržba a prevádzkovanie verejného osvetlenia v meste Komárno 25.01.2018
09:00
Mesto Komárno
17572-MSS Čistenie verejných priestranstiev Mesta Komárno 25.01.2018
09:00
Mesto Komárno
17569-MSS Zimná údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno 25.01.2018
09:00
Mesto Komárno
17570 - MSS Údržba verejnej zelene na území mesta Komárna 25.01.2018
09:00
Mesto Komárno
17294-WYP Oprava a údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno 25.01.2018
09:00
Mesto Komárno
17873-WYS Likvidácia komunálneho odpadu na skládke 25.01.2018
12:30
Mesto Kolárovo
Zobraziť všetky (19)

 Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)

 • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
 • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
 • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje

 Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)

 • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
 • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
 • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody

VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
   
18.01.2018 22:35:15