SK EN  | 18.1.2018 22:26:33

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zakázky EKS

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Miesto plnenia
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku - Z20181326 26.01.2018
09:54
...
Úložný kancelársky nábytok - Z20181317 23.01.2018
09:00
...
Lieky ATC skupiny J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie - Z20181322 22.01.2018
09:36
...
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov - Z20181311 22.01.2018
09:30
...
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (NZ 2018) - Z20181298 22.01.2018
10:00
...
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 - Z20181316 22.01.2018
09:25
...
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku - Z20181235 22.01.2018
09:00
...
Lieky ATC skupiny J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie - Z20181314 22.01.2018
09:08
...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov - Z20181309 22.01.2018
08:53
...
Prenosná váha pre výkon úradného merania celkovej hmotnosti a zaťažení náprav cestných vozidiel - Z20181185 23.01.2018
14:50
...
Lieky ATC skupiny J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie - Z20181300 22.01.2018
08:35
...
Stravné poukážky - Z201769856 24.01.2018
13:00
...
Rukavice vyšetrovacie nitrilové - Z20181151 22.01.2018
10:30
...
Mobilný digitálny RTG prístroj s C-ramenom - Z20181181 22.01.2018
09:00
...
Lieky ATC skupiny J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie - Z20181295 22.01.2018
08:05
...
Lieky ATC skupiny J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie - Z20181192 19.01.2018
15:40
...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok - Z20181191 24.01.2018
15:23
...
Lieky ATC skupiny J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie - Z20181190 19.01.2018
15:15
...
Lieky ATC skupiny J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie - Z20181183 19.01.2018
14:45
...
Aktualizácia licencie Kerio Connect - Z20181177 19.01.2018
15:00
...
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Zobrazených: 161 - 180 / 281


18.01.2018 22:26:34