SK EN  | 18.11.2017 07:31:48

 Zverejnené zákazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
1456/MVO/2017 Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice 20.11.2017
09:00
Záchranná služba Košice
Oplôtky 20.11.2017
10:00
Simona Andreidesová - FARMA FÉNIX
Strojnotechnologické vybavenie 20.11.2017
10:00
Simona Andreidesová - FARMA FÉNIX
2/ME/2017 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Dedina Mládeže 20.11.2017
13:00
Obec Dedina Mládeže
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu 21.11.2017
10:00
Obec Belejovce
1814/MKAA/2017 Oprava záchranárskych batohov Pax Waserkupe II a ampulárií 21.11.2017
15:00
Záchranná služba Košice
Stavebné úpravy kultúrneho domu - Vydrná 23.11.2017
10:00
Obec Vydrná
eBIZ-47/2017 Vykonavanie externého manažmentu pre projekt "Oprava Hanušovského a Medzianského potoka" 24.11.2017
10:00
Mesto Hanušovce nad Topľou
eBIZ-48/2017 Vykonanie stavebného dozoru pre projekt "Oprava Hanušovského a Medzianského potoka" 24.11.2017
10:00
Mesto Hanušovce nad Topľou
15305-WYP Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede 27.11.2017
09:00
Mesto Dunajská Streda
15304-WYP Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského v Dunajskej Strede 27.11.2017
09:00
Mesto Dunajská Streda
15357 - KPS Vybudovanie, prevádzka a údržba autobusových prístreškov MHD na území mesta Komárno 27.11.2017
09:00
Mesto Komárno
15306-WYP Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok 27.11.2017
09:00
Obec Jarok
1/ME/2017 „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu – Tomášikovo „ 27.11.2017
10:00
Obec Tomášikovo
15920-WYT Nákup a dodávka elektrickej energie 28.11.2017
09:00
Mesto Dunajská Streda
11237-MSP Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála 28.11.2017
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
15921-WYS Likvidácia komunálneho odpadu na skládke 29.11.2017
09:00
Mesto Kolárovo
7663-MSS Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave 01.12.2017
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
15267-WYP Doplnenie splaškovej kanalizácie 4 etapa - Stoka Kmeťová a Potocká 01.12.2017
10:00
Obec Ivanka pri Dunaji
15265-WYP Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa - Stoka Poľovnícka 01.12.2017
10:00
Obec Ivanka pri Dunaji
Zobrazených: 1 - 20 / 29 Stránky:  1 2

18.11.2017 07:31:48