SK EN  | 17.3.2018 07:30:30

 Zverejnené zákazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
2018/S 034-073506 Intenzifikácia triedeného zberu v obci Pečovská Nová Ves - Tovary 19.03.2018
10:00
Obec Pečovská Nová Ves
REK000516/2018-NVD Služby mobilného operátora 21.03.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1541-MSS Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry 21.03.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
2884-WYP Obnova asfaltového povrchu miestnych komunikácií po výstavbe kanalizácie 23.03.2018
09:00
Obec Čierny Balog
REK000415/2018-NVD Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje 23.03.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3346 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Čirč 23.03.2018
10:00
Obec Čirč
3339 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Nižná 23.03.2018
10:00
Obec Nižná
2931-WYP Zberný dvor Nižná 23.03.2018
10:00
Obec Nižná
3003 - WYP Rozšírenie existujúcej kapacity materskej školy v Obci Nová Bystrica 26.03.2018
10:00
Obec Nová Bystrica
3254-WYS „Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky“ 27.03.2018
09:00
Mesto Dunajská Streda
039-084618 Software, programovanie a aplikácie nabíjacích staníc pre elektromobily 27.03.2018
10:00
Mafis Property s.r.o.
7663-MSS Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave 27.03.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
3098-WYP „Vybudovanie zberného dvora v obci Tomášikovo“ 29.03.2018
09:00
Obec Tomášikovo
3639 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v meste Turany 29.03.2018
11:00
Mesto Turany
PHZ/001/2018 Notebook - prieskum trhu na určenie PHZ 31.03.2018
16:00
Procurio s.r.o.
3256-WYP STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A MATERSKEJ ŠKOLY VARÍN 03.04.2018
10:00
Obec Varín
2109-MSS Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 04.04.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
3053-WYP Revitalizácia časti odvodňovacieho systému obce Pribeta 06.04.2018
09:30
Obec Pribeta
Lesný traktor s príslušenstvom 06.04.2018
10:00
AGROFARMA-Šándor s.r.o.
Lesnícke strojové vybavenie 06.04.2018
10:00
Bývalý urbár – pozemkové spoločenstvo Lutiše
Zobrazených: 1 - 20 / 35 Stránky:  1 2

17.03.2018 07:30:30