SK EN  | 17.3.2018 07:29:44

 Zverejnené zákazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
PHZ/001/2018 Notebook - prieskum trhu na určenie PHZ 31.03.2018
16:00
Procurio s.r.o.
3639 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v meste Turany 29.03.2018
11:00
Mesto Turany
3098-WYP „Vybudovanie zberného dvora v obci Tomášikovo“ 29.03.2018
09:00
Obec Tomášikovo
7663-MSS Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave 27.03.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
039-084618 Software, programovanie a aplikácie nabíjacích staníc pre elektromobily 27.03.2018
10:00
Mafis Property s.r.o.
3254-WYS „Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky“ 27.03.2018
09:00
Mesto Dunajská Streda
3003 - WYP Rozšírenie existujúcej kapacity materskej školy v Obci Nová Bystrica 26.03.2018
10:00
Obec Nová Bystrica
3346 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Čirč 23.03.2018
10:00
Obec Čirč
2931-WYP Zberný dvor Nižná 23.03.2018
10:00
Obec Nižná
3339 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Nižná 23.03.2018
10:00
Obec Nižná
REK000415/2018-NVD Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje 23.03.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2884-WYP Obnova asfaltového povrchu miestnych komunikácií po výstavbe kanalizácie 23.03.2018
09:00
Obec Čierny Balog
1541-MSS Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry 21.03.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
REK000516/2018-NVD Služby mobilného operátora 21.03.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2018/S 034-073506 Intenzifikácia triedeného zberu v obci Pečovská Nová Ves - Tovary 19.03.2018
10:00
Obec Pečovská Nová Ves
Zobrazených: 21 - 35 / 35 Stránky:  1 2

17.03.2018 07:29:44