SK EN  | 18.11.2017 07:32:28

 Zverejnené zákazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu 21.11.2017
10:00
Obec Belejovce
Stavebné úpravy kultúrneho domu - Vydrná 23.11.2017
10:00
Obec Vydrná
Rekonštrukcia kravína a mliečnice 11.12.2017
10:00
AGROROZKVET spol. s.r.o.
Oplôtky 20.11.2017
10:00
Simona Andreidesová - FARMA FÉNIX
Strojnotechnologické vybavenie 20.11.2017
10:00
Simona Andreidesová - FARMA FÉNIX
Dom Kultúry – prístavba a stavebné úpravy - Horovce 31.01.2019
23:00
Horovce
1/ME/2017 „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu – Tomášikovo „ 27.11.2017
10:00
Obec Tomášikovo
1456/MVO/2017 Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice 20.11.2017
09:00
Záchranná služba Košice
15265-WYP Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa - Stoka Poľovnícka 01.12.2017
10:00
Obec Ivanka pri Dunaji
15267-WYP Doplnenie splaškovej kanalizácie 4 etapa - Stoka Kmeťová a Potocká 01.12.2017
10:00
Obec Ivanka pri Dunaji
15607-WYT Nákup systému kvapalinovej chromatografie 13.12.2017
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
1814/MKAA/2017 Oprava záchranárskych batohov Pax Waserkupe II a ampulárií 21.11.2017
15:00
Záchranná služba Košice
2/ME/2017 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Dedina Mládeže 20.11.2017
13:00
Obec Dedina Mládeže
2017/S 206-424655 Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Udiča 30.04.2018
23:00
Obec Udiča
11237-MSP Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála 28.11.2017
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
212/2017/ZPL Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č.25 31.03.2018
07:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
233/2017/ZNL Dodávka energetických médií 31.12.2017
08:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
15304-WYP Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského v Dunajskej Strede 27.11.2017
09:00
Mesto Dunajská Streda
7663-MSS Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave 01.12.2017
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
15305-WYP Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede 27.11.2017
09:00
Mesto Dunajská Streda
Zobrazených: 1 - 20 / 29 Stránky:  1 2

18.11.2017 07:32:28