SK EN  | 18.1.2018 22:37:43

 Zverejnené zákazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
15267-WYP Doplnenie splaškovej kanalizácie 4 etapa - Stoka Kmeťová a Potocká 30.01.2018
10:00
Obec Ivanka pri Dunaji
17533-WYP Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV - OST 1 - Službyt, s.r.o.. 31.01.2018
10:00
Službyt, spol. s r.o.
17562-WYP VODOVODNÁ SIEŤ HORNÁ STREDA 24.01.2018
09:00
Obec Horná Streda
17710-WYP Areál lesnej pedagogiky - materská škola 23.01.2018
09:00
Krásne Sady Mlynica - servisná a prevádzková, a. s.
16716-MTS Obstaranie výstrojových súčiastok - saká, vesty, nohavice a sukne 29.01.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
212/2017/ZPL Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č.25 31.03.2018
07:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
214 - MST Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu Združenie obcí Púchovská dolina. 09.02.2018
10:00
Združenie obcí Púchovská dolina
402-WYP MESTSKÁ PLAVÁREŇ TVRDOŠÍN 05.02.2018
10:00
Technické služby mesta Tvrdošín
419 - WYT Technológia na zhodnocovanie textilných odpadov na druhotnú surovinu-SK-TEX 23.02.2018
10:00
SK - TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
7663-MSS Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave 12.02.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
17568-MSS Údržba a prevádzkovanie verejného osvetlenia v meste Komárno 25.01.2018
09:00
Mesto Komárno
17569-MSS Zimná údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno 25.01.2018
09:00
Mesto Komárno
17572-MSS Čistenie verejných priestranstiev Mesta Komárno 25.01.2018
09:00
Mesto Komárno
17570 - MSS Údržba verejnej zelene na území mesta Komárna 25.01.2018
09:00
Mesto Komárno
17294-WYP Oprava a údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno 25.01.2018
09:00
Mesto Komárno
17873-WYS Likvidácia komunálneho odpadu na skládke 25.01.2018
12:30
Mesto Kolárovo
AOS-300/21-27/2018 Ryby v konzerve a inak pripravované a konzervované ryby. 22.01.2018
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/21-28/2018 Rôzne potravinárske výrobky a sušený tovar 22.01.2018
12:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
REK000139/2018-NVD Dodávka a pripojenie dieselagregátov pre Medipark 21.02.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Zobrazených: 1 - 19 / 19

18.01.2018 22:37:43