SK EN  | 17.3.2018 07:29:15

 Zverejnené zákazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
3125 - MST Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia v spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 15.05.2018
10:00
Fagor Ederlan Slovensko, a.s.
3256-WYP STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A MATERSKEJ ŠKOLY VARÍN 03.04.2018
10:00
Obec Varín
3339 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Nižná 23.03.2018
10:00
Obec Nižná
3346 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Čirč 23.03.2018
10:00
Obec Čirč
3459 - WYP Zníženie energetickej náročnosti v CRT-ELECTRONIC,spol. s r. o. Or. Lesná 09.04.2018
10:00
CRT - ELECTRONIC,spol. s r.o. Or.Lesná
3508-WYP Zníženie energetickej náročnosti priemyselných budov v spoločnosti Orvex, SPOL. s.r.o. 10.04.2018
10:00
ORVEX, spol. s r.o.
3632-WYP Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR, s.r.o. 12.04.2018
11:00
GOHR, s.r.o.
3639 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v meste Turany 29.03.2018
11:00
Mesto Turany
3704-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly AUTOCOM s.r.o. 12.04.2018
11:00
AUTOCOM s.r.o.
419 - WYT Technológia na zhodnocovanie textilných odpadov na druhotnú surovinu-SK-TEX 10.04.2018
10:00
SK - TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
7663-MSS Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave 27.03.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
2590-WYP Obstaranie nájomných bytov v obci Pribeta 06.04.2018
10:30
Obec Pribeta
PHZ/001/2018 Notebook - prieskum trhu na určenie PHZ 31.03.2018
16:00
Procurio s.r.o.
REK000415/2018-NVD Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje 23.03.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
REK000516/2018-NVD Služby mobilného operátora 21.03.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Zobrazených: 21 - 35 / 35 Stránky:  1 2

17.03.2018 07:29:15