SK EN  | 18.11.2017 07:25:50

 Zverejnené zákazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
REK002513/2017-NVD Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb 07.12.2017
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
eBIZ-48/2017 Vykonanie stavebného dozoru pre projekt "Oprava Hanušovského a Medzianského potoka" 24.11.2017
10:00
Mesto Hanušovce nad Topľou
eBIZ-47/2017 Vykonavanie externého manažmentu pre projekt "Oprava Hanušovského a Medzianského potoka" 24.11.2017
10:00
Mesto Hanušovce nad Topľou
16070 - MSS Údržba miestnych komunikácii, verejného osvetlenia a dopravného značenia na území mesta Dunajská Streda 18.12.2017
09:00
Mesto Dunajská Streda
15920-WYT Nákup a dodávka elektrickej energie 28.11.2017
09:00
Mesto Dunajská Streda
15921-WYS Likvidácia komunálneho odpadu na skládke 29.11.2017
09:00
Mesto Kolárovo
15357 - KPS Vybudovanie, prevádzka a údržba autobusových prístreškov MHD na území mesta Komárno 27.11.2017
09:00
Mesto Komárno
15306-WYP Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok 27.11.2017
09:00
Obec Jarok
15340-WYP Prístavba materskej školy Hviezdoslavov formou modulov 08.12.2017
09:00
Obec Hviezdoslavov
15305-WYP Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede 27.11.2017
09:00
Mesto Dunajská Streda
7663-MSS Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave 01.12.2017
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
15304-WYP Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského v Dunajskej Strede 27.11.2017
09:00
Mesto Dunajská Streda
233/2017/ZNL Dodávka energetických médií 31.12.2017
08:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
212/2017/ZPL Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č.25 31.03.2018
07:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
11237-MSP Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála 28.11.2017
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
2017/S 206-424655 Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Udiča 30.04.2018
23:00
Obec Udiča
2/ME/2017 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Dedina Mládeže 20.11.2017
13:00
Obec Dedina Mládeže
1814/MKAA/2017 Oprava záchranárskych batohov Pax Waserkupe II a ampulárií 21.11.2017
15:00
Záchranná služba Košice
15607-WYT Nákup systému kvapalinovej chromatografie 13.12.2017
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
15267-WYP Doplnenie splaškovej kanalizácie 4 etapa - Stoka Kmeťová a Potocká 01.12.2017
10:00
Obec Ivanka pri Dunaji
Zobrazených: 1 - 20 / 29 Stránky:  1 2

18.11.2017 07:25:50