SK EN  | 17.3.2018 07:34:42

 Zverejnené zákazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
1/ME/2018 KO „CYKLOTRASA NA KORUNE SEKUNDÁRNEJ OCHRANNEJ HRÁDZE MALÉHO DUNAJA“ 06.04.2018
12:00
Mesto Kolárovo
3271-WYP „Rekonštrukcia a modernizácia MK ul. Remeselnícka a Štúrova“ 06.04.2018
12:30
Mesto Kolárovo
3254-WYS „Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky“ 27.03.2018
09:00
Mesto Dunajská Streda
3098-WYP „Vybudovanie zberného dvora v obci Tomášikovo“ 29.03.2018
09:00
Obec Tomášikovo
3639 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v meste Turany 29.03.2018
11:00
Mesto Turany
3346 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Čirč 23.03.2018
10:00
Obec Čirč
3339 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Nižná 23.03.2018
10:00
Obec Nižná
2018/S 034-073506 Intenzifikácia triedeného zberu v obci Pečovská Nová Ves - Tovary 19.03.2018
10:00
Obec Pečovská Nová Ves
Kolesový nakladač 09.04.2018
10:00
Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.
Lesnícke strojové vybavenie 11.04.2018
10:00
SHR-PETER DIANIŠKA
Lesnícke strojové vybavenie 06.04.2018
10:00
Bývalý urbár – pozemkové spoločenstvo Lutiše
Lesnícke strojové vybavenie 09.04.2018
10:00
Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.
Lesný traktor s príslušenstvom 06.04.2018
10:00
AGROFARMA-Šándor s.r.o.
2109-MSS Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 04.04.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
REK000415/2018-NVD Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje 23.03.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PHZ/001/2018 Notebook - prieskum trhu na určenie PHZ 31.03.2018
16:00
Procurio s.r.o.
2884-WYP Obnova asfaltového povrchu miestnych komunikácií po výstavbe kanalizácie 23.03.2018
09:00
Obec Čierny Balog
Obstaranie lesníckych technológií 11.04.2018
10:00
Daniel Cabaj
2590-WYP Obstaranie nájomných bytov v obci Pribeta 06.04.2018
10:30
Obec Pribeta
3632-WYP Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR, s.r.o. 12.04.2018
11:00
GOHR, s.r.o.
Zobrazených: 1 - 20 / 35 Stránky:  1 2

17.03.2018 07:34:42