SK EN  | 18.11.2017 07:32:23

 Zverejnené zákazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
1/ME/2017 „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu – Tomášikovo „ 27.11.2017
10:00
Obec Tomášikovo
233/2017/ZNL Dodávka energetických médií 31.12.2017
08:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dom Kultúry – prístavba a stavebné úpravy - Horovce 31.01.2019
23:00
Horovce
15267-WYP Doplnenie splaškovej kanalizácie 4 etapa - Stoka Kmeťová a Potocká 01.12.2017
10:00
Obec Ivanka pri Dunaji
15265-WYP Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa - Stoka Poľovnícka 01.12.2017
10:00
Obec Ivanka pri Dunaji
REK002513/2017-NVD Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb 07.12.2017
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15921-WYS Likvidácia komunálneho odpadu na skládke 29.11.2017
09:00
Mesto Kolárovo
11237-MSP Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála 28.11.2017
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
15920-WYT Nákup a dodávka elektrickej energie 28.11.2017
09:00
Mesto Dunajská Streda
15607-WYT Nákup systému kvapalinovej chromatografie 13.12.2017
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Oplôtky 20.11.2017
10:00
Simona Andreidesová - FARMA FÉNIX
1814/MKAA/2017 Oprava záchranárskych batohov Pax Waserkupe II a ampulárií 21.11.2017
15:00
Záchranná služba Košice
1456/MVO/2017 Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice 20.11.2017
09:00
Záchranná služba Košice
15306-WYP Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok 27.11.2017
09:00
Obec Jarok
15340-WYP Prístavba materskej školy Hviezdoslavov formou modulov 08.12.2017
09:00
Obec Hviezdoslavov
15305-WYP Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede 27.11.2017
09:00
Mesto Dunajská Streda
Rekonštrukcia kravína a mliečnice 11.12.2017
10:00
AGROROZKVET spol. s.r.o.
2/ME/2017 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Dedina Mládeže 20.11.2017
13:00
Obec Dedina Mládeže
Stavebné úpravy kultúrneho domu - Vydrná 23.11.2017
10:00
Obec Vydrná
Strojnotechnologické vybavenie 20.11.2017
10:00
Simona Andreidesová - FARMA FÉNIX
Zobrazených: 1 - 20 / 29 Stránky:  1 2

18.11.2017 07:32:23