SK EN  | 17.3.2018 07:30:57

 Zverejnené zákazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
3704-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly AUTOCOM s.r.o. 12.04.2018
11:00
AUTOCOM s.r.o.
3459 - WYP Zníženie energetickej náročnosti v CRT-ELECTRONIC,spol. s r. o. Or. Lesná 09.04.2018
10:00
CRT - ELECTRONIC,spol. s r.o. Or.Lesná
3508-WYP Zníženie energetickej náročnosti priemyselných budov v spoločnosti Orvex, SPOL. s.r.o. 10.04.2018
10:00
ORVEX, spol. s r.o.
2486-WYP Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 35 – Chemické disciplíny 15.04.2018
15:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
3125 - MST Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia v spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko, a.s. 15.05.2018
10:00
Fagor Ederlan Slovensko, a.s.
2931-WYP Zberný dvor Nižná 23.03.2018
10:00
Obec Nižná
7663-MSS Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave 27.03.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
1541-MSS Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry 21.03.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Terénne auto 09.04.2018
10:00
Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.
419 - WYT Technológia na zhodnocovanie textilných odpadov na druhotnú surovinu-SK-TEX 10.04.2018
10:00
SK - TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
3256-WYP STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A MATERSKEJ ŠKOLY VARÍN 03.04.2018
10:00
Obec Varín
039-084618 Software, programovanie a aplikácie nabíjacích staníc pre elektromobily 27.03.2018
10:00
Mafis Property s.r.o.
REK000516/2018-NVD Služby mobilného operátora 21.03.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3003 - WYP Rozšírenie existujúcej kapacity materskej školy v Obci Nová Bystrica 26.03.2018
10:00
Obec Nová Bystrica
3053-WYP Revitalizácia časti odvodňovacieho systému obce Pribeta 06.04.2018
09:30
Obec Pribeta
3632-WYP Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR, s.r.o. 12.04.2018
11:00
GOHR, s.r.o.
2590-WYP Obstaranie nájomných bytov v obci Pribeta 06.04.2018
10:30
Obec Pribeta
Obstaranie lesníckych technológií 11.04.2018
10:00
Daniel Cabaj
2884-WYP Obnova asfaltového povrchu miestnych komunikácií po výstavbe kanalizácie 23.03.2018
09:00
Obec Čierny Balog
PHZ/001/2018 Notebook - prieskum trhu na určenie PHZ 31.03.2018
16:00
Procurio s.r.o.
Zobrazených: 1 - 20 / 35 Stránky:  1 2

17.03.2018 07:30:57