SK EN  | 18.11.2017 07:32:16

 Zverejnené zákazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
1814/MKAA/2017 Oprava záchranárskych batohov Pax Waserkupe II a ampulárií 21.11.2017
15:00
Záchranná služba Košice
eBIZ-47/2017 Vykonavanie externého manažmentu pre projekt "Oprava Hanušovského a Medzianského potoka" 24.11.2017
10:00
Mesto Hanušovce nad Topľou
233/2017/ZNL Dodávka energetických médií 31.12.2017
08:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
1456/MVO/2017 Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice 20.11.2017
09:00
Záchranná služba Košice
REK002513/2017-NVD Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb 07.12.2017
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11237-MSP Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála 28.11.2017
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
eBIZ-48/2017 Vykonanie stavebného dozoru pre projekt "Oprava Hanušovského a Medzianského potoka" 24.11.2017
10:00
Mesto Hanušovce nad Topľou
212/2017/ZPL Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č.25 31.03.2018
07:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Rekonštrukcia kravína a mliečnice 11.12.2017
10:00
AGROROZKVET spol. s.r.o.
15607-WYT Nákup systému kvapalinovej chromatografie 13.12.2017
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
7663-MSS Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave 01.12.2017
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Dom Kultúry – prístavba a stavebné úpravy - Horovce 31.01.2019
23:00
Horovce
15304-WYP Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského v Dunajskej Strede 27.11.2017
09:00
Mesto Dunajská Streda
15305-WYP Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede 27.11.2017
09:00
Mesto Dunajská Streda
16070 - MSS Údržba miestnych komunikácii, verejného osvetlenia a dopravného značenia na území mesta Dunajská Streda 18.12.2017
09:00
Mesto Dunajská Streda
15920-WYT Nákup a dodávka elektrickej energie 28.11.2017
09:00
Mesto Dunajská Streda
15921-WYS Likvidácia komunálneho odpadu na skládke 29.11.2017
09:00
Mesto Kolárovo
15357 - KPS Vybudovanie, prevádzka a údržba autobusových prístreškov MHD na území mesta Komárno 27.11.2017
09:00
Mesto Komárno
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu 21.11.2017
10:00
Obec Belejovce
2/ME/2017 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Dedina Mládeže 20.11.2017
13:00
Obec Dedina Mládeže
Zobrazených: 1 - 20 / 29 Stránky:  1 2

18.11.2017 07:32:16