SK EN  | 17.3.2018 07:30:38

 Zverejnené zákazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
2486-WYP Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 35 – Chemické disciplíny 15.04.2018
15:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
419 - WYT Technológia na zhodnocovanie textilných odpadov na druhotnú surovinu-SK-TEX 10.04.2018
10:00
SK - TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
Lesnícke strojové vybavenie 11.04.2018
10:00
SHR-PETER DIANIŠKA
3508-WYP Zníženie energetickej náročnosti priemyselných budov v spoločnosti Orvex, SPOL. s.r.o. 10.04.2018
10:00
ORVEX, spol. s r.o.
3256-WYP STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A MATERSKEJ ŠKOLY VARÍN 03.04.2018
10:00
Obec Varín
3098-WYP „Vybudovanie zberného dvora v obci Tomášikovo“ 29.03.2018
09:00
Obec Tomášikovo
2590-WYP Obstaranie nájomných bytov v obci Pribeta 06.04.2018
10:30
Obec Pribeta
3053-WYP Revitalizácia časti odvodňovacieho systému obce Pribeta 06.04.2018
09:30
Obec Pribeta
2018/S 034-073506 Intenzifikácia triedeného zberu v obci Pečovská Nová Ves - Tovary 19.03.2018
10:00
Obec Pečovská Nová Ves
3003 - WYP Rozšírenie existujúcej kapacity materskej školy v Obci Nová Bystrica 26.03.2018
10:00
Obec Nová Bystrica
2931-WYP Zberný dvor Nižná 23.03.2018
10:00
Obec Nižná
3339 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Nižná 23.03.2018
10:00
Obec Nižná
3346 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Čirč 23.03.2018
10:00
Obec Čirč
3639 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v meste Turany 29.03.2018
11:00
Mesto Turany
1/ME/2018 KO „CYKLOTRASA NA KORUNE SEKUNDÁRNEJ OCHRANNEJ HRÁDZE MALÉHO DUNAJA“ 06.04.2018
12:00
Mesto Kolárovo
3271-WYP „Rekonštrukcia a modernizácia MK ul. Remeselnícka a Štúrova“ 06.04.2018
12:30
Mesto Kolárovo
3254-WYS „Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky“ 27.03.2018
09:00
Mesto Dunajská Streda
039-084618 Software, programovanie a aplikácie nabíjacích staníc pre elektromobily 27.03.2018
10:00
Mafis Property s.r.o.
Kolesový nakladač 09.04.2018
10:00
Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.
Lesnícke strojové vybavenie 09.04.2018
10:00
Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.
Zobrazených: 1 - 20 / 35 Stránky:  1 2

17.03.2018 07:30:38