SK EN  | 18.11.2017 07:25:39

 Zverejnené zákazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Oplôtky 20.11.2017
10:00
Simona Andreidesová - FARMA FÉNIX
Strojnotechnologické vybavenie 20.11.2017
10:00
Simona Andreidesová - FARMA FÉNIX
Stavebné úpravy kultúrneho domu - Vydrná 23.11.2017
10:00
Obec Vydrná
2017/S 206-424655 Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Udiča 30.04.2018
23:00
Obec Udiča
1/ME/2017 „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu – Tomášikovo „ 27.11.2017
10:00
Obec Tomášikovo
15306-WYP Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok 27.11.2017
09:00
Obec Jarok
15267-WYP Doplnenie splaškovej kanalizácie 4 etapa - Stoka Kmeťová a Potocká 01.12.2017
10:00
Obec Ivanka pri Dunaji
15265-WYP Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa - Stoka Poľovnícka 01.12.2017
10:00
Obec Ivanka pri Dunaji
15340-WYP Prístavba materskej školy Hviezdoslavov formou modulov 08.12.2017
09:00
Obec Hviezdoslavov
2/ME/2017 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Dedina Mládeže 20.11.2017
13:00
Obec Dedina Mládeže
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu 21.11.2017
10:00
Obec Belejovce
15357 - KPS Vybudovanie, prevádzka a údržba autobusových prístreškov MHD na území mesta Komárno 27.11.2017
09:00
Mesto Komárno
15921-WYS Likvidácia komunálneho odpadu na skládke 29.11.2017
09:00
Mesto Kolárovo
15305-WYP Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede 27.11.2017
09:00
Mesto Dunajská Streda
16070 - MSS Údržba miestnych komunikácii, verejného osvetlenia a dopravného značenia na území mesta Dunajská Streda 18.12.2017
09:00
Mesto Dunajská Streda
15304-WYP Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského v Dunajskej Strede 27.11.2017
09:00
Mesto Dunajská Streda
15920-WYT Nákup a dodávka elektrickej energie 28.11.2017
09:00
Mesto Dunajská Streda
Dom Kultúry – prístavba a stavebné úpravy - Horovce 31.01.2019
23:00
Horovce
7663-MSS Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave 01.12.2017
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
15607-WYT Nákup systému kvapalinovej chromatografie 13.12.2017
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Zobrazených: 1 - 20 / 29 Stránky:  1 2

18.11.2017 07:25:39