SK EN  | 17.3.2018 07:33:21

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
BD Tehelná – výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 b.j. + TV - 2653-MUP 12,500,000.00 € 19.03.2018
08:00
Mesto Nitra
„Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Plášťovce“ - 3084-WYT 178,073.33 € 19.03.2018
09:00
Obec Plášťovce
Nadstavba materskej školy v Liptovskej Tepličke - 2673-WYP 179,284.39 € 19.03.2018
09:00
Obec Liptovská Teplička
Obnova Obecného úradu Chotín - 2676-WYP 251,338.05 € 19.03.2018
09:00
Obec Chotín
Zabezpečenie leteniek a s tým súvisiacich služieb a s tým súvisiacich služieb - 2435-MSS 1,150,000.00 € 19.03.2018
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Plavecký bazén Stavebnej fakulty STU v Bratislave - 2610-WYP 560,688.03 € 19.03.2018
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU, DOLNÉ ZELENICE - 2675-WYP 221,285.00 € 19.03.2018
09:30
Obec Dolné Zelenice
Obstaranie technologickej linky na výrobu rafinovaného sójového oleja - 750-WYT 1,969,927.33 € 19.03.2018
10:00
GAMOTA JR s.r.o.
„Elektroinštalácia ovládania vetrákov digestorov" v objekte Laboratórií a učební FPV UKF v Nitre - 2764-WYP 1,787.50 € 19.03.2018
10:00
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Obstaranie strojov pre kompostovisko v obci Kolbovce - 3065-WYT 156,203.34 € 19.03.2018
10:00
Obec Kolbovce
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Vyšná Olšava - 3086-WYT 178,486.67 € 19.03.2018
10:00
Obec Vyšná Olšava
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Pečovská Nová Ves - Tovary - 2649-MST 390,766.66 € 19.03.2018
10:00
Obec Pečovská Nová Ves
Vytvorenie podmienok pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií v spoločnosti Pressburg Mint – Bratislavská mincovňa s.r.o - 2397-WYT 133,566.66 € 19.03.2018
10:00
Pressburg Mint – Bratislavská mincovňa s. r. o.
Koľajnice - 2426-MST 17,983,781.00 € 19.03.2018
10:00
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Zberný dvor Veľké Úľany - tovary - 2446-MST 244,618.33 € 19.03.2018
10:00
Obec Veľké Úľany
Výstavba malej kompostárne v obci Kvašov - 2447-MST 144,152.67 € 19.03.2018
10:00
Obec Kvašov
Zberný dvor Topoľníky - tovary - 2448-MST 203,722.23 € 19.03.2018
10:00
Obec Topoľníky
Modernizácia zberného dvora v Ilave - tovary - 2449-MST 267,324.90 € 19.03.2018
10:00
Mesto Ilava
Zberný dvor Nitrianske pravno, s.r.o. - tovary - 2450-MST 439,190.67 € 19.03.2018
10:00
Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.
Mobilný RTG prístroj - C rameno pre potreby oddelenia gastroenterologickej diagnostiky (1ks) a OTK (1ks) - 2453-MST 19.03.2018
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Zobrazených: 1 - 20 / 432


17.03.2018 07:33:21