SK EN  | 18.11.2017 07:31:56

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci Pečovská Nová Ves - 15586-WYS 96,530.80 € 20.11.2017
08:00
Obec Pečovská Nová Ves
OBECNÉ NÁJOMNÉ BYTY V ROZSAHU 6 B. J - 14925-WYP 435,259.03 € 20.11.2017
09:00
Obec Veľká Ves nad Ipľom
Zníženie energetickej náročnosti budov materskej školy v obci Rudinská - 14842-WYP 357,920.00 € 20.11.2017
09:00
Obec Rudinská
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice - 14387-MSS 450,000.00 € 20.11.2017
09:00
Záchranná služba
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta Ekonomickej univerzity v Bratislave - 14391-MST 921,234.00 € 20.11.2017
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obstaranie komunálnej techniky - Obec Ňárad - 15699-WYT 99,951.00 € 20.11.2017
09:00
Obec Ňárad
Rozšírenie vodovodu Ceroviny v obci Nové Sady - 14811-WYP 214,438.27 € 20.11.2017
10:00
Obec Nové Sady
Dodávka energetickej listnatej a ihličnatej drevnej štiepky s dovozom na miesto dodania - 14977-WYT 113,760.00 € 20.11.2017
10:00
Obec Zákamenné
A0 materská škola Milošová, ČADCA - 15005-WYP 265,201.44 € 20.11.2017
10:00
Mesto Čadca
Dodávka hardvéru (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia), softvéru a súvisiacich služieb - 15050-MST 9,257,505.47 € 20.11.2017
10:00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Komplexné poistenie pre mesto Žilina - 15313-WYS 190,465.14 € 20.11.2017
10:00
Mesto Žilina
Extrakorporálny litotriptor - 14389-MST 540,000.00 € 20.11.2017
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - 14553-WYP 2,257,737.07 € 20.11.2017
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Rekonštrukcia MŠ L.N. Tolstého , Veľké Kapušany - 14578-WYP 257,861.79 € 20.11.2017
10:00
Mesto Veľké Kapušany
Rekonštrukcia MŠ P.O. Hviezdoslavova , Veľké Kapušany - 14579-WYP 365,546.61 € 20.11.2017
10:00
Mesto Veľké Kapušany
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet - 15539-WYT 89,106.00 € 20.11.2017
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Tlačivá pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s. - 14161-MST 383,179.20 € 20.11.2017
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Implementácia technickej interoperability pre subsystém TAF TSI v ZSSK CARGO - 14231-MSS 3,463,910.00 € 20.11.2017
10:30
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Univerzálna pec na výrobu zliatin kremíka - 14000-WYT 8,971,759.00 € 20.11.2017
12:00
OFZ, a.s.
Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici - technické a technologické vybavenie (r. 2017) - 14059-MST 1,152,927.20 € 20.11.2017
13:30
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zobrazených: 1 - 20 / 377


18.11.2017 07:31:56