SK EN  | 18.1.2018 22:36:12

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodnenia nemocničného odpadu - 16851-MSS 547,096.55 € 19.01.2018
09:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Obstaranie inovatívnej technológie v spoločnosti PROTO spol. s r.o. - 16615-MST 1,300,000.00 € 19.01.2018
10:00
P R O T O , spol. s r.o.
Mäso a mäsové výrobky 2018 - 73-WYT 195,824.18 € 19.01.2018
11:00
Správa účelových zariadení
Inovácie v povrchovej úprave - 16858-MST 7,990,284.00 € 22.01.2018
10:00
J.R.G. s.r.o.
„Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce Vlčany“ - 160-WYS 31,994.00 € 22.01.2018
14:00
Obec Vlčany
Meracie a kalibračné prístroje (2) - 164-WYT 476,393.75 € 23.01.2018
10:00
ProTech Coating Service, s.r.o.
Integrovaný systém pre automatický výdaj liekov, spotrebného materiálu a predmetov dennej spotreby vrátane 24 mesačnej záruky a technickej podpory - 258-WYT 170,000.00 € 24.01.2018
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
VYPRACOVANIE ŠTÚDIE PRE PROJEKT LINKING DANUBE - 265-WYS 89,500.00 € 24.01.2018
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stavebné úpravy existujúcich plôch a budovanie prvkov zelenej infra-štruktúry Žilinskej univerzity - 16640-WYP 520,968.83 € 25.01.2018
09:00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet - 306-WYT 123,610.00 € 25.01.2018
09:00
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov centrálneho zásobovania teplom v Martine - 3-WYP 3,615,192.43 € 25.01.2018
10:00
Martinská teplárenská, a.s.
Stavebný dozor investora na dopravnú stavbu: Modernizácia cesty III. triedy Rohožník – Malacky - 236-WYS 72,869.07 € 25.01.2018
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Byty nižšieho štandardu, 12 b. j. - Zámutov - 5-WYP 316,253.93 € 26.01.2018
09:00
Obec Zámutov
Stavebný dozor investora na pozemné stavby: objekty štyroch stredných odborných škôl určených pre COVP - 237-WYS 108,699.44 € 26.01.2018
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Baliaca linka pre balenie abrazívnych nástrojov - 16031-MST 1,587,400.00 € 29.01.2018
09:00
Herman Slovakia Distribution s.r.o.
Hmota zálievková a lepiaca - 369-WYT 85,263.00 € 29.01.2018
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Obstaranie výstrojných súčiastok - saká, vesty, nohavice a sukne - 16716-MST 2,050,000.00 € 29.01.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Rozšírenie kapacity MŠ Margecany - 121-WYP 183,476.23 € 29.01.2018
10:00
Obec Margecany
Výkon zimnej údržby v meste Šaľa - 413-WYS 166,666.00 € 29.01.2018
10:00
Mesto Šaľa
Fotovoltaická elektráreň - 495-WYT 49,991.27 € 29.01.2018
16:00
TIWA s.r.o.
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zobrazených: 1 - 20 / 187


18.01.2018 22:36:12