SK EN  | 18.3.2018 00:46:54

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Mobilný RTG prístroj - C rameno pre potreby oddelenia gastroenterologickej diagnostiky (1ks) a OTK (1ks) - 2453-MST 19.03.2018
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
Terapeutický röntgen - 2980-MST 09.04.2018
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
„Elektroinštalácia ovládania vetrákov digestorov" v objekte Laboratórií a učební FPV UKF v Nitre - 2764-WYP 1,787.50 € 19.03.2018
10:00
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Papierová páska na bankovky pre systémy BPS - 3765-WYT 27,738.00 € 19.04.2018
10:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Osvetlenie areálu UKF v Nitre - 3093-WYP 28,985.60 € 04.04.2018
10:00
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Osobné motorové vozidlá - 3252-WYT 50,275.00 € 21.03.2018
08:30
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Rekonštrukcia a modernizácia mestského rozhlasu v mestských častiach: Strážov, Zástranie, Mojšová Lúčka - 3398-WYS 54,200.00 € 26.03.2018
10:00
Mesto Žilina
Rekonštrukcia a modernizácia mestského rozhlasu v mestských častiach: Strážov, Zástranie, Mojšová Lúčka - 3570-WYT 54,200.00 € 04.04.2018
10:00
Mesto Žilina
Komplexná obnova radiačného monitoringu II - 3148-WYS 55,605.78 € 23.03.2018
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
Služby mobilného operátora - 3506-WYS 60,000.00 € 28.03.2018
09:00
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Opravy vzduchotechnických zariadení a predpísané výmeny vzduchotechnických filtrov na strediskách STARZ. - 3540-WYS 65,000.00 € 06.04.2018
10:00
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Rozvoj produktu spoločnosti v oblasti IKT - 3625-WYT 66,836.00 € 10.04.2018
09:00
EUROTECH GROUP s. r. o.
REŠTAUROVANIE OBRAZOV - 3143-WYS 70,000.00 € 06.04.2018
10:00
Slovenská národná knižnica
Systém sledovania spotrebiteľského správania s využitím umelej inteligencie - 2893-WYS 72,993.33 € 23.03.2018
09:00
EZRA s.r.o.
Zberný dvor odpadov Petrova Ves - dodávka techniky - 3567-WYT 73,446.67 € 28.03.2018
08:30
Obec Petrova Ves
Externý manažment - 2221-WYS 74,333.33 € 26.03.2018
10:00
Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným
REŠTAUROVANIE MOBILIÁRU - 3000-WYS 77,000.00 € 23.03.2018
10:00
Slovenská národná knižnica
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Malá Domaša - 3497-WYT 77,815.67 € 26.03.2018
09:00
Obec Malá Domaša
Servis a opravy zdvíhacích zariadení - 3076-WYS 92,000.00 € 23.03.2018
09:00
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Technológia pre zberný dvor v obci Sikenička - 3250-WYT 104,615.00 € 23.03.2018
10:00
Obec Sikenička
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Zobrazených: 1 - 20 / 432


18.03.2018 00:46:54