SK EN  | 18.11.2017 07:31:06

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti - 15597-MSP 05.12.2017
09:00
Mesto Čadca
Platforma na vytváranie obsahu virtuálnej reality kombináciou živého prostredia a grafických 3D modelov s prvkami gamifikácie. - 12030-MSS 13.12.2017
10:00
MaSi SLOVAKIA s.r.o.
Výroba a výmena dvoch kusov dverných výplní - 14390-MST 8,563.00 € 21.11.2017
15:30
Košický samosprávny kraj
Prídavné zariadenia k malotraktoru Foton LOVOL 504 III, 50 Hp. - 15965-WYT 21,000.00 € 27.11.2017
10:00
Obec Dedinky
Motorová nafta - 15194-WYT 37,300.00 € 24.11.2017
14:00
Spojená škola
Lekárske roztoky pre nemocničnú lekáreň - 15929-WYT 38,000.00 € 28.11.2017
12:00
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.
Strava pre ZOS Partizánske pre rok 2018 - 15861-WYS 40,797.08 € 27.11.2017
10:00
Mesto Partizánske
Upratovacie služby - 15779-WYS 56,460.00 € 23.11.2017
09:00
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Komplexná obnova radiačného monitoringu - IS - 15698-WYS 68,000.00 € 22.11.2017
09:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
Kontroly, tlakové skúšky a opravy HP, kontroly a tlakové skúšky tesnosti PV, kontroly a opravy PU v objektoch a zariadeniach MV SR v rámci pôsobnosti Centra podpory Prešov - 15708-WYS 81,500.00 € 22.11.2017
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet - 15539-WYT 89,106.00 € 20.11.2017
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci Pečovská Nová Ves - 15586-WYS 96,530.80 € 20.11.2017
08:00
Obec Pečovská Nová Ves
Obstaranie komunálnej techniky - Obec Ňárad - 15699-WYT 99,951.00 € 20.11.2017
09:00
Obec Ňárad
Nová vstupná budova a rekonštrukcia pojazdných a pochôdznych spevnených povrchov – vypracovanie projektovej dokumentácie - 15866-WYS 106,100.00 € 30.11.2017
10:00
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávka energetickej listnatej a ihličnatej drevnej štiepky s dovozom na miesto dodania - 14977-WYT 113,760.00 € 20.11.2017
10:00
Obec Zákamenné
Nákup systému kvapalinovej chromatografie - 15607-WYT 118,000.00 € 13.12.2017
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Lieky a zdravotnícke pomôcky - 16116-WYT 134,981.51 € 30.11.2017
12:00
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o.
Vybavenie laboratória - 14788-MST 136,688.33 € 24.11.2017
10:00
ZEDKO, s.r.o.
Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2017 - 15587-WYS 147,839.18 € 22.11.2017
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
"Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom" - 16095-WYP 155,218.15 € 13.12.2017
09:00
Krajské múzeum v Prešove
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zobrazených: 1 - 20 / 377


18.11.2017 07:31:06