SK EN  | 18.1.2018 22:28:28

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple - 113-MSP 5,522,119.57 € 30.04.2018
11:00
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Zavedenie inovácie výrobného procesu v spoločnosti UNIMONT – VMS, s.r.o. - 16142-MST 446,866.67 € 05.04.2018
10:00
UNIMONT - VMS, s.r.o.
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti BK KOVOTRADE s.r.o. - 16206-MST 373,133.33 € 02.04.2018
10:00
BK KOVOTRADE s.r.o.
Technológia na výrobu ovocného alkoholického nápoja - 817-MST 999,763.67 € 31.03.2018
09:00
VK SUMA, s.r.o.
Zvýšenie technologickej úrovne spoločnosti PRAKON spol. s r.o. prostredníctvom obstarania inovatívnych technológií - 16051-WYT 283,106.33 € 30.03.2018
10:00
PRAKON spol. s r.o.
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné. - 335-MSP 9,202,468.78 € 21.03.2018
09:00
Žilinská teplárenská, a.s.
Obstaranie technologickej linky na výrobu rafinovaného sójového oleja - 750-WYT 1,969,927.33 € 19.03.2018
10:00
GAMOTA JR s.r.o.
Obstaranie technológie do výroby a nastavby IS pre spoločnosť RISO-R, s.r.o. - 962-MST 312,705.34 € 06.03.2018
10:00
RISO - R, s.r.o.
Vybudovanie previnovacej prevádzky pre veľkorozmerové papierové baly - 939-MST 1,392,426.33 € 05.03.2018
10:00
Harona s.r.o.
5-osé zvislé CNC obrábacie centrum - 710-MST 399,033.33 € 05.03.2018
10:00
K-KART spol. s r.o.
Inovácia v spoločnosti - 934-MST 314,346.00 € 05.03.2018
10:00
Global Industry Solution, s. r. o.
Vybudovanie prevádzky na výrobu dvojvrstvového kartonážneho materiálu - 940-MST 998,433.33 € 05.03.2018
10:00
Ing. Róbert Haburaj
Fiber laserový deliaci stroj pre plech - 6928-WYT 718,030.00 € 05.03.2018
09:00
TOMARK, s.r.o.
Kombinované pracovisko vysekávania a pálenia s automatickým nakladaním plechu a vykladaním dielcov - 6927-WYT 1,224,960.00 € 05.03.2018
09:00
TOMARK, s.r.o.
Dodávka vinárskej technológie - 828-WYT 1,392,183.33 € 01.03.2018
12:00
ELESKO Trading a. s.
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti KOVOMAT - L, spol. s r. o. - 596-WYP 224,914.80 € 28.02.2018
12:00
KOVOMAT - L, spol. s r.o.
Revitalizácia centra obce Ohrady - 950-WYP 762,559.54 € 28.02.2018
10:00
Obec Ohrady
PRO-FOREST Rožňava s.r.o. - Nákup kolesovej techniky pre projekt "Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev – PRO-FOREST Rožňava, s.r.o." - 19-MST 460,000.00 € 28.02.2018
10:00
PRO-FOREST Rožňava s.r.o.
Obstaranie technológie do výroby ORAC SLOVAKIA s.r.o. - 737-WYT 2,113,260.66 € 28.02.2018
10:00
ORAC SLOVAKIA, s.r.o.
Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy MPRV SR Prievidza - 732-WYP 205,139.23 € 28.02.2018
10:00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zobrazených: 1 - 20 / 187


18.01.2018 22:28:28