SK EN  | 18.3.2018 00:45:47

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Rekonštrukcia budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR - 2900-WYP 1,588,575.04 € 26.03.2018
09:30
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu - 2777-WYP 785,927.89 € 26.03.2018
10:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
ZŠ Budimír_Telocvičňa - 3054-WYP 368,831.68 € 26.03.2018
10:00
Obec Budimír
Výber Správcov fondov na implementáciu Finančných nástrojov pre oblasť odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie - 1539-MSS 27,136,000.00 € 26.03.2018
10:00
Slovak Investment Holding, a. s.
Inovácia v oblasti cloudových riešení v spoločnosti SINO, s.r.o. - 3001-WYS 398,296.33 € 26.03.2018
10:00
SINO s. r. o.
Rozšírenie existujúcej kapacity materskej školy v Obci Nová Bystrica - 3003-WYP 166,503.76 € 26.03.2018
10:00
Obec Nová Bystrica
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu - 2709-MUT 17,524,300.00 € 26.03.2018
10:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Rekonštrukcia a modernizácia mestského rozhlasu v mestských častiach: Strážov, Zástranie, Mojšová Lúčka - 3398-WYS 54,200.00 € 26.03.2018
10:00
Mesto Žilina
Externý manažment - 2221-WYS 74,333.33 € 26.03.2018
10:00
Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným
Zberný dvor - technologie - 2744-MST 218,239.00 € 26.03.2018
10:00
Obec Horná Krupá
Technológia pre zberný dvor Modrany - 2746-MST 217,893.33 € 26.03.2018
10:00
Obec Modrany
Novostavba Telocvične ZŠ a MŠ Jeséniova 54, Bratislava – Nové Mesto - 3059-WYP 532,318.82 € 26.03.2018
11:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Dodávka strojných zariadení pre zberný dvor Borský Svätý Jur - 3500-WYT 135,038.67 € 26.03.2018
12:00
Obec Borský Svätý Jur
DODÁVKA STROJNÝCH ZARIADENÍ PRE ZBERNÝ DVOR PLAVECKÝ ŠTVRTOK - 3501-WYT 135,038.67 € 26.03.2018
14:00
Obec Plavecký Štvrtok
DOPRAVA DREVA - 2737-MSS 38,073,188.00 € 26.03.2018
14:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Dodávka medicinálnych a technických plynov (prenájom zásobníka) vrátane súvisiacich služieb - 2745-MST 223,023.70 € 26.03.2018
15:00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Zberný dvor v obci Padáň - dodávka techniky - 3503-WYT 129,270.34 € 27.03.2018
08:30
Obec Padáň
Analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby pre centrálny register zamestnancov a študentov vysokých škôl - 2847-MSS 295,000.00 € 27.03.2018
09:00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
„Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky“ - 3254-WYS 230,000.00 € 27.03.2018
09:00
Mesto Dunajská Streda
Zberný dvor - Trávnik - 3096-WYP 255,103.88 € 27.03.2018
09:00
Obec Trávnik
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Zobrazených: 121 - 140 / 432


18.03.2018 00:45:47