SK EN  | 18.1.2018 22:27:51

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Rekonštrukcia teplovodu, riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania - 825-WYP 2,120,000.00 € 14.02.2018
10:00
MENERT - THERM, s.r.o.
Lieky ATC skupiny L01BA04 - 276-MST 1,064,300.00 € 14.02.2018
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Vertikálne 5-osé obrábacie centrum - 707-MST 301,835.00 € 14.02.2018
10:00
METAL EDGE, s.r.o.
Zberný dvor - Plešivec - 406-WYP 463,811.07 € 14.02.2018
10:30
Obec Plešivec
Zabezpečenie technickej podpory, údržby a rozvoja pre Automatizovaný systém správy registratúry - 670-MSS 2,996,000.00 € 15.02.2018
09:00
Sociálna poisťovňa, ústredie
Obecné komunitné centrum v obci Holumnica - 915-WYP 230,180.89 € 15.02.2018
09:00
Obec Holumnica
Inovácia v ťažkom strojárstve – Software - 16691-MST 2,127,480.00 € 15.02.2018
10:00
Global Industry Solution, s. r. o.
Inovácia v ťažkom strojárstve – Infraštruktúra2 - 16692-MST 2,977,552.00 € 15.02.2018
10:00
Global Industry Solution, s. r. o.
Inovácia v ťažkom strojárstve – Infraštruktúra1 - 16693-MST 2,875,250.00 € 15.02.2018
10:00
Global Industry Solution, s. r. o.
Inovácia výroby v spoločnosti Strojárne SK, Kružlov - 591-WYT 314,083.34 € 15.02.2018
10:00
Strojárne SK, s.r.o.
Zariadenia pre zberný dvor - Lokca - 703-MST 234,225.33 € 15.02.2018
10:00
Obec Lokca
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE - 910-MSS 4,499,620.00 € 15.02.2018
10:00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Služby Microsoft Premier Support – služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft - 913-MSS 1,200,000.00 € 15.02.2018
10:00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy kultúrneho domu v Kaluži vrátane zatepľovania - 498-WYP 162,331.74 € 15.02.2018
10:45
Obec Kaluža
Inovatívna technológia na drvenie riečneho kameniva - 705-MST 1,403,800.00 € 16.02.2018
10:00
IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.
„Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy – Materská škola Neded“ - 753-WYP 859,541.96 € 16.02.2018
14:00
Obec Neded
SOŠ pre ŽSPI v Kremnici - zníženie energetickej náročnosti verejných budov 01 - 918-WYP 702,513.08 € 19.02.2018
08:00
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kutnohorská 675/20, Kremnica
Metalografické overenie a meranie distribúcie bóru v oceli s obsahom bóru a jej zvarových spojoch, z ktorej sú vyrobené puzdrá zásobníka KZ-48 - 668-MSS 295,000.00 € 19.02.2018
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Fotovoltická elektráreň 50 kW - 745-WYP 238,914.21 € 19.02.2018
09:00
Paciga s.r.o.
Fontána ČSA Banská Bystrica - 404-WYP 194,200.00 € 19.02.2018
09:00
Mesto Banská Bystrica
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zobrazených: 121 - 140 / 187


18.01.2018 22:27:51