SK EN  | 18.1.2018 22:22:58

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline - 936-MST 740,000.00 € 19.02.2018
09:00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Vybavenie stavby NFŠ - audio - video technika, kabeláž a káblové rozvody - 702-MST 9,972,886.90 € 19.02.2018
10:00
NFŠ, a. s.
Inovatívne zariadenie pre zušľachťovanie vytlačených výstupov lakom a metalickou fóliou v jednom prechode - 933-MST 494,141.67 € 19.02.2018
10:00
MULTIPRINT s.r.o.
Dodávka hudobných nástrojov a príslušenstva pre Akadémiu Muzika o.z. - 126-WYT 93,926.00 € 19.02.2018
10:00
Akadémia Muzika
Vybudovanie zariadenia na mechanicko - biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu – technologická časť. - 158-MST 3,293,000.00 € 19.02.2018
10:00
Hinkom s.r.o.
Technológia pre zhodnocovanie BRO - 170-WYT 582,200.00 € 19.02.2018
10:00
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky - 704-MST 2,779,768.30 € 19.02.2018
10:30
Centrum vedecko-technických informácií SR
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS - 912-MSS 612,573.94 € 19.02.2018
13:00
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
BYTOVÝ DOM LENARTOV - NIŽŠÍ STANDARD - 977-WYP 606,842.49 € 19.02.2018
13:00
Obec Lenartov
Spevnené plochy Ulica M. Rázusa - vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17-31 - 948-WYP 445,825.00 € 19.02.2018
14:00
Mesto Prievidza
Obstaranie inovatívnych výrobných technológií - 816-MST 434,308.33 € 19.02.2018
16:00
IKE, spol. s r.o.
Zavadzanie nového produktu spoločnosti APP development s.r.o.- mobilná aplikácia Local Market - 916-MSS 169,324.57 € 20.02.2018
09:00
APP development s.r.o.
Tabelačný papier - 801-MST 2,795,000.00 € 20.02.2018
10:00
Slovenská pošta, a.s.
Stroj na rezanie vodným lúčom s abrazívom - 963-MST 232,433.33 € 21.02.2018
09:00
SILVERGAS s.r.o.
Technológie na obrábanie kovov - 709-MST 1,616,616.67 € 21.02.2018
10:00
V + S Welding, s.r.o.
IKT vzdelávacia platforma v rámci národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ - 908-MSS 1,248,335.00 € 21.02.2018
10:30
Centrum vedecko-technických informácií SR
Technológia výroby trvanlivých mäsových výrobkov - 961-MST 483,715.80 € 21.02.2018
16:00
MAVAMA carnes, s.r.o.
Vybudovanie zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu - stavebná časť - 168-WYP 906,847.73 € 22.02.2018
09:00
Hinkom s.r.o.
Nákup CNC rezacieho stroja- KOVSTOL s.r.o. - 935-MST 227,203.33 € 22.02.2018
10:00
KOVSTOL s. r. o.
Technológia na vstrekovanie plastov - 712-MST 475,500.00 € 23.02.2018
09:00
DE-SK, s.r.o.
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zobrazených: 141 - 160 / 187


18.01.2018 22:22:58