SK EN  | 18.3.2018 00:53:16

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Štúdia využitia sedimentov v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures - 3267-WYS 122,166.67 € 27.03.2018
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Software, programovanie a aplikácie nabíjacích staníc pre elektromobily. - 2935-MST 462,760.00 € 27.03.2018
10:00
MAFIS PROPERTY s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín - 2766-WYP 539,532.04 € 28.03.2018
08:00
Obec Ložín
Zberný dvor odpadov Petrova Ves - dodávka techniky - 3567-WYT 73,446.67 € 28.03.2018
08:30
Obec Petrova Ves
Strojno-technologické vybavenie pre zberný dvor v obci Jánovce - 3504-WYT 181,667.67 € 28.03.2018
09:00
Obec Jánovce
Služby mobilného operátora - 3506-WYS 60,000.00 € 28.03.2018
09:00
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Vrbovce - 3579-WYT 208,666.67 € 28.03.2018
09:00
Obec Vrbovce
Kosenie trávnatých plôch so zberom, odvozom a likvidáciou zeleného odpadu a mulčovanie trávnatých plôch v objektoch a výcvikových zariadeniach v správe CV Lešť na roky 2018-2021 - 3469-WYS 205,506.72 € 28.03.2018
10:00
Centrum výcviku Lešť
Chodníky v meste Turzovka - 2946-WYP 378,000.00 € 28.03.2018
10:00
Mesto Turzovka
Pohonné hmoty pre Technické služby mesta Svit - 3082-WYT 199,641.18 € 28.03.2018
10:00
Technické služby mesta Svit
I/77 BARDEJOV - REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATKY - UL. ŠTEFÁNIKOVA - UL.T. ŠEVČENKA - UL. MLYNSKÁ - 3128-WYP 692,417.07 € 28.03.2018
10:00
Mesto Bardejov
Úprava areálu vo VÚZ Bystrina - 3157-WYP 528,400.00 € 28.03.2018
10:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Návrh a implementácia manažmentu podnikovej architektúry - 2627-MSS 382,730.00 € 28.03.2018
10:00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Kučmanovský potok - protipovodňová ochrana intravilánu obce Torysa - 3155-WYP 778,272.56 € 28.03.2018
11:00
Obec Torysa
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Kežmarok – dodanie techniky - 2869-MST 721,920.00 € 28.03.2018
12:00
Mesto Kežmarok
Cyklotrasa Brezno – Valaská - 3156-WYP 1,417,139.82 € 28.03.2018
12:00
Mesto Brezno
Zariadenie na zabezpečenie separovaného zberu v obci - zberný dvor - 3154-WYP 476,970.59 € 28.03.2018
14:00
Obec Lúč na Ostrove
Novostavba cirkevnej materskej školy I. etapa - Púchov - 3094-WYP 514,057.48 € 29.03.2018
08:00
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
Nákladné auto na odvoz dreva s pohonom všetkých kolies s príslušenstvom - 2866-MST 435,953.34 € 29.03.2018
09:00
RIAVA CORPORATION, s.r.o.
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Poloma - 3589-WYT 140,291.67 € 29.03.2018
09:00
Obec Poloma
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Zobrazených: 141 - 160 / 432


18.03.2018 00:53:16