SK EN  | 18.3.2018 00:54:29

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
„Vybudovanie zberného dvora v obci Tomášikovo“ - 3098-WYP 387,260.39 € 29.03.2018
09:00
Obec Tomášikovo
Investície do technologických vozidiel s pohonom všetkých kolies na odvoz dreva z miesta - 2939-MST 425,243.34 € 29.03.2018
09:00
FLORETKY s.r.o.
Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline - 2762-WYP 584,934.83 € 29.03.2018
10:00
Mesto Žilina
Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline - 2763-WYP 510,237.11 € 29.03.2018
10:00
Mesto Žilina
Separovaný zberný dvor Trávnica - 2795-WYP 218,498.13 € 29.03.2018
10:00
Obec Trávnica
Zberný dvor - zariadenia a technika pre obec Pliešovce - 3499-WYT 116,457.30 € 29.03.2018
10:00
Obec Pliešovce
VÝROBNÉ PROSTRIEDKY NA ŠITIE ODEVOV A ODEVNÝCH VÝROBKOV - 3070-MST 182,942.50 € 29.03.2018
10:00
PAVANNA, spol. s r.o.
Výstavba MŠ Višňové - 3004-WYP 853,888.55 € 29.03.2018
10:00
Obec Višňové
Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov – 2. etapa - 3040-MSP 5,412,645.73 € 29.03.2018
10:00
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Intenzifikácia triedeného zberu v meste Turany - 3639-WYT 177,663.33 € 29.03.2018
10:00
Mesto Turany
Rovinná brúska a 3-osá CNC fréza - 2937-MST 337,021.00 € 29.03.2018
10:00
KOVIN, s.r.o.
Linka na mechanicko-biologickú úpravu – zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu výrobou TAP v katastrálnom území obce Záborské - 2870-MST 4,347,999.00 € 29.03.2018
11:00
Technické služby mesta Prešov a.s.
Technické vybavenie pre triedený zber odpadov v obci Čeľadice - 3626-WYT 208,066.66 € 29.03.2018
11:00
Obec Čeľadice
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Vranov nad Topľou - 2846-MSS 251,474.85 € 29.03.2018
13:00
Mesto Vranov nad Topľou
Technológia využitia odpadového tepla z výroby ľadovej vody - 1197-MST 221,569.00 € 30.03.2018
09:00
AGRO TAMI, a.s.
Obstaranie priestorových informácií pre potreby tvorby územných systémov ekologickej stability - 2848-MSS 437,500.00 € 30.03.2018
09:00
Slovenská agentúra životného prostredia
Prestavba budovy na Komunitné centrum v obci Drienov - 3099-WYP 255,895.41 € 30.03.2018
09:00
Obec Drienov
KOMPOSTÁREŇ – STREŽENICE – technologické zázemie - 3033-MST 355,633.33 € 30.03.2018
09:00
Podnik technických služieb mesta, s.r.o.
Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kručov (2) - 3152-WYP 353,322.67 € 30.03.2018
10:00
Obec Kručov
Zvýšenie technologickej úrovne spoločnosti PRAKON spol. s r.o. prostredníctvom obstarania inovatívnych technológií - 16051-WYT 283,106.33 € 30.03.2018
10:00
PRAKON spol. s r.o.
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Zobrazených: 161 - 180 / 432


18.03.2018 00:54:30