SK EN  | 18.3.2018 00:54:11

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň – technológia - 2979-MST 285,738.33 € 30.03.2018
10:00
Mesto Stará Turá
Linka na mechanicko-biologickú úpravu – zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu vy´robou TAP v katastrálnom území obce Záborské - stavebná časť - 3083-WYP 1,455,151.00 € 30.03.2018
11:00
Technické služby mesta Prešov a.s.
Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďaľšie využitie v katastrálnom území mesta Partizánske - prevádzkové súbory - 2647-MST 4,196,497.00 € 30.03.2018
11:00
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.
Technológia na výrobu ovocného alkoholického nápoja - 817-MST 999,763.67 € 31.03.2018
09:00
VK SUMA, s.r.o.
Zberný dvor na separáciu odpadu – obec Drietoma - 3275-WYP 398,242.01 € 02.04.2018
08:30
Obec Drietoma
Zberný dvor - Mošovce - 3266-WYP 284,479.56 € 02.04.2018
09:00
Obec Mošovce
Inovatívne nástroje z monokryštalického diamantu (MKD)a diamantové nanovrstvy (DLC) - 3714-WYT 1,258,058.00 € 02.04.2018
10:00
ProTech Service, s.r.o.
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti BK KOVOTRADE s.r.o. - 16206-MST 373,133.33 € 02.04.2018
10:00
BK KOVOTRADE s.r.o.
Zberný dvor – technológie Mesto Sládkovičovo - 2978-MST 339,036.00 € 02.04.2018
10:00
Mesto Sládkovičovo
Bežná údržba dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení na území mesta Prešov - 3308-MSS 1,019,832.00 € 03.04.2018
08:00
Mesto Prešov
VÝSTAVBA KOMPOSTOVISKA v MESTE STRÁŽSKE - 3287-WYP 235,681.33 € 03.04.2018
09:00
Mesto Strážske
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rozšírenie služieb firmy o zahraničné trhy - 3662-WYT 115,300.00 € 03.04.2018
09:00
LevoTek s.r.o.
VEREJNÝ VODOVOD DVORNÍKY - ČASŤ POSÁDKA - 3406-WYP 213,587.80 € 03.04.2018
10:00
Obec Dvorníky
Prístavba a stavebné úpravy MŠ Komenského v KNM - 3151-WYP 572,443.23 € 03.04.2018
10:00
Mesto Kysucké Nové Mesto
Oprava a repasácia chladiaceho systému ľadových plôch na ZŠ O. Nepelu - 3182-MSS 398,849.00 € 03.04.2018
10:00
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A MATERSKEJ ŠKOLY VARÍN - 3256-WYP 384,642.54 € 03.04.2018
10:00
Obec Varín
Rekonštrukcia Materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave - 3272-WYP 416,489.92 € 03.04.2018
10:00
Mesto Rožňava
Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, as - 2530-WYP 4,810,858.00 € 03.04.2018
10:00
BUKOCEL, a.s.
Vybavenie zberného miesta v obci Banská Belá - 3762-WYT 192,800.00 € 03.04.2018
11:00
Obec Banská Belá
Zámok v Hlohovci - rekonštrukcia - 1. etapa - fasády a spevnené plochy - 3258-WYP 580,539.15 € 03.04.2018
15:00
Mesto Hlohovec
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Zobrazených: 181 - 200 / 432


18.03.2018 00:54:11