SK EN  | 18.3.2018 00:52:00

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Zavedenie výroby inovatívneho produktu - technologická linka - 3644-WYT 686,200.00 € 03.04.2018
17:00
Ponti-M, s.r.o.
Bežná údržba miestnych komunikácií v meste Prešov - 3405-WYP 4,280,321.32 € 04.04.2018
08:00
Mesto Prešov
Doručovanie dokladov formátu ID1 - 3183-MSS 6,840,000.00 € 04.04.2018
08:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zberný dvor v meste Krásno nad Kysucou - 3518-WYP 237,958.66 € 04.04.2018
08:30
Mesto Krásno nad Kysucou
Oprava mosta ev. č. R1-033 Lehota, ľavý most - 3401-WYP 2,560,000.00 € 04.04.2018
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Malá kompostáreň v obci Tomášovce - technológia - 3404-WYT 170,298.33 € 04.04.2018
09:00
Obec Tomášovce
Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy - 3056-WYP 615,165.95 € 04.04.2018
09:00
Obec Horná Súča
MCSS - stavebné úpravy, nadstavba, prístavba a modernizácia hygienických zariadení - 3058-WYP 474,874.86 € 04.04.2018
09:00
Mesto Malacky
Konsolidácia serverov v prostredí virtuálnych serverových fariem - 3032-MST 596,717.00 € 04.04.2018
09:00
Sociálna poisťovňa, ústredie
Malá kompostáreň v obci Tomášovce – stavebné práce - 3408-WYP 184,973.94 € 04.04.2018
10:00
Obec Tomášovce
ZHOTOVITEĽ STAVBY – ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ PRI POLÍCII, TREBIŠOV - 3412-WYP 771,489.95 € 04.04.2018
10:00
Mesto Trebišov
Zníženie energetickej náročnosti MENERT DS - Galanta - 3470-WYP 235,235.19 € 04.04.2018
10:00
MENERT spol. s r.o.
Rekonštrukcia a modernizácia mestského rozhlasu v mestských častiach: Strážov, Zástranie, Mojšová Lúčka - 3570-WYT 54,200.00 € 04.04.2018
10:00
Mesto Žilina
Osvetlenie areálu UKF v Nitre - 3093-WYP 28,985.60 € 04.04.2018
10:00
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Komplexné poistenie - 3025-MSS 234,745.70 € 04.04.2018
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
Obnova miestnych komunikácií a chodníkov vo vlastníctve obce Habovka - 3268-WYP 200,376.51 € 04.04.2018
10:00
Obec Habovka
Dobudovanie vodovodu v obci Varhaňovce - 3340-WYP 274,592.65 € 04.04.2018
10:00
Obec Varhaňovce
Zberný dvor v obci Radošina - Stavebná časť - 3407-WYP 226,327.81 € 04.04.2018
12:00
Obec Radošina
Komunálna technika v rámci projektu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Detva - Studienec, Kompostáreň“ - 3212-MST 441,432.66 € 04.04.2018
12:00
Mesto Detva
Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v objekte firmy DREMONT spol s r.o. - 3153-WYP 223,280.54 € 04.04.2018
14:00
DREMONT spol. s r.o.
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Zobrazených: 201 - 220 / 432


18.03.2018 00:52:01