SK EN  | 17.3.2018 07:30:21

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Zberný dvor Dunajská Streda - tovary - 2457-MST 507,079.67 € 19.03.2018
10:00
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
Vyhotovenie a dodanie ťažbových máp - 2268-MSS 500,000.00 € 19.03.2018
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Zberný dvor v obci Kosorín - 2724-WYP 212,481.20 € 19.03.2018
10:00
Obec Kosorín
Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďaľšie využitie v katastrálnom území mesta Partizánske - prevádzkové súbory - 2299-MST 4,196,497.00 € 19.03.2018
11:00
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom kariet na čerpanie pohonných látok - 3097-WYT 192,378.07 € 19.03.2018
12:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
"Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Šarišské Michaľany – 2. etapa" - 2593-WYP 680,159.93 € 19.03.2018
12:00
Obec Šarišské Michaľany
Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku - 2674-WYP 1,579,657.44 € 19.03.2018
12:00
Mesto Kežmarok
Zriadenie Materskej školy sv. M. M. Kolbeho - 2683-WYP 174,329.00 € 19.03.2018
13:30
Spišská katolícka charita
Múka s cestoviny - 2013-MST 153,010.00 € 19.03.2018
15:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Dubná Skala - Turany - 2437-MSS 600,000.00 € 20.03.2018
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
KOMPOSTÁREŇ biologicky rozložiteľných odpadov Bánovce nad Bebravou - 2765-WYP 630,385.21 € 20.03.2018
10:00
Mesto Bánovce nad Bebravou
Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Vyšný Hrušov (2) - 2664-WYP 370,127.79 € 20.03.2018
10:00
Obec Vyšný Hrušov
Znižovanie energetickej náročnosti OcU Vyšná Olšava (2) - 2721-WYP 360,499.86 € 20.03.2018
10:00
Obec Vyšná Olšava
Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024 - 2436-MSS 6,016,398.00 € 20.03.2018
10:00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Zníženie energetickej náročnosti vo výrobných priestoroch spoločnosti INVEST SERVIS s.r.o. - 2723-WYP 223,310.30 € 20.03.2018
10:00
INVEST SERVIS, s.r.o.
RTG prístroje a C-ramená - 2743-MST 3,024,700.00 € 20.03.2018
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďaľšie využitie v katastrálnom území mesta Partizánske - stavebná časť - 2594-WYP 1,772,413.00 € 20.03.2018
11:00
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.
Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu - 2506-WYP 858,779.24 € 20.03.2018
12:00
Trnavský samosprávny kraj
Nákup farmaceutického komprimátora prášku (EVO) - 3108-WYT 340,000.00 € 20.03.2018
13:00
BIOMIN, a.s.
Stavebné úpravy Kultúrneho domu v Hurbanove - 2812-WYP 1,145,156.30 € 20.03.2018
14:00
Mesto Hurbanovo
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Zobrazených: 21 - 40 / 432


17.03.2018 07:30:21