SK EN  | 18.11.2017 07:31:44

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Oceľové laná, oceľové reťaze, reťazové a lanové úväzky - 13790-MST 350,000.00 € 20.11.2017
14:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu - 13792-MST 1,500,000.00 € 20.11.2017
14:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vápenec pre odsírenie a vápenec pre fluidný kotol - 14227-MRT 14,400,000.00 € 20.11.2017
14:00
Slovenské elektrárne, a.s.
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Malcov na rok 2018 - 14456-MSS 817,576.00 € 20.11.2017
14:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Bardejov na rok 2018 - 14457-MSS 705,260.00 € 20.11.2017
14:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Široké na rok 2018 - 14458-MSS 372,600.00 € 20.11.2017
14:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Hanušovce na rok 2018 - 14459-MSS 346,585.00 € 20.11.2017
14:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Kokošovce na rok 2018 - 14460-MSS 382,780.00 € 20.11.2017
14:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Sabinov na rok 2018 - 14461-MSS 505,313.00 € 20.11.2017
14:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na rok 2018 - 14462-MSS 422,930.00 € 20.11.2017
14:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Rekonštrukcia havarijného stavu úseku cesty III/3431 v prieťahu obce Fintice - 14967-WYP 309,227.04 € 21.11.2017
08:30
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - 14455-MSS 6,500,000.00 € 21.11.2017
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vybrané špecifické podporné služby pre vedeckú komunitu v prostredí IKT infraštruktúry formou outsourcingu - 13775-MSS 309,120.00 € 21.11.2017
09:00
Centrum vedecko-technických informácií SR
Rekonštrukcia plavidla - 13778-MSS 897,000.00 € 21.11.2017
09:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
Zabezpečenie služieb podpory IBM licencií pre projekty IOM a MetaIS - 14385-MSS 228,052.44 € 21.11.2017
09:00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Lučenec na rok 2018 - 14597-MSS 375,850.00 € 21.11.2017
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Osrblie na rok 2018 - 14608-MSS 445,000.00 € 21.11.2017
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Hronec na rok 2018 - 14609-MSS 560,000.00 € 21.11.2017
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Krám na rok 2018 - 14610-MSS 730,000.00 € 21.11.2017
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Šaling na rok 2018 - 14611-MSS 840,000.00 € 21.11.2017
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zobrazených: 21 - 40 / 377


18.11.2017 07:31:45