SK EN  | 18.3.2018 00:51:23

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Revitalizácia parku Ľudové námestie - 3399-WYP 223,374.46 € 04.04.2018
14:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Zberný dvor - technologie - 3220-MST 377,577.00 € 05.04.2018
09:00
Mesto Hlohovec
Materská škola Buzica - stavebná časť - 3512-WYP 482,647.65 € 05.04.2018
09:00
Obec Buzica
Poskytovanie služieb technickej podpory, servisu a údržby pre grafický systém RTVS - 3181-MSS 247,200.00 € 05.04.2018
09:00
Rozhlas a televízia Slovenska
Vybudovanie obecného komunitného centra v obci Holumnica - 3293-WYP 230,180.89 € 05.04.2018
09:00
Obec Holumnica
Zberný dvor v obci Radošina - Technológia - 3217-MST 254,562.00 € 05.04.2018
10:00
Obec Radošina
Zariadenie na zhodnocovanie BRO v Prievidzi - 3478-WYP 343,145.00 € 05.04.2018
10:00
Mesto Prievidza
Prieskumné hydrogeologické vrty, hydrodynamické skúšky a geofyzikálne práce - 2844-MSS 1,209,116.34 € 05.04.2018
10:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Komunitné centrum Veľké Kapušany - 3513-WYP 239,264.41 € 05.04.2018
10:00
Mesto Veľké Kapušany
Komunitné centrum Slovenská Volová - 3514-WYP 240,935.34 € 05.04.2018
10:00
Obec Slovenská Volová
Komunitné centrum Žehňa - 3515-WYP 244,182.33 € 05.04.2018
10:00
Obec Žehňa
Regenerácia vnútrobloku sídliska, ul. Mallého, Skalica - 3517-WYP 159,225.00 € 05.04.2018
10:00
Mesto Skalica
Výstavba a rekonštrukcia vedení VVN Nitra Čermáň – Veľký Ďur - 3170-MSS 700,000.00 € 05.04.2018
10:00
Západoslovenská distribučná, a.s.
Zavedenie inovácie výrobného procesu v spoločnosti UNIMONT – VMS, s.r.o. - 16142-MST 446,866.67 € 05.04.2018
10:00
UNIMONT - VMS, s.r.o.
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto vy´konu prehliadky mŕtveho tela a späť na území samosprávnych krajov SR. - 3113-MSS 1,552,241.00 € 05.04.2018
10:00
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Oprava chodníkov a miestnych komunikácií v meste Sobrance - 3292-WYP 646,123.99 € 05.04.2018
10:00
Mesto Sobrance
Vybudovanie obecného komunitného centra v obci Chrasť nad Hornádom - 3294-WYP 256,647.51 € 05.04.2018
10:00
Obec Chrasť nad Hornádom
Opravy dvojkolesí HKV - 3021-MSS 7,499,200.00 € 05.04.2018
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Výber zhotoviteľa IT infraštruktúry a poskytovateľa správy, údržby a servisnej podpory informačných technológií - 3664-WYT 170,000.00 € 05.04.2018
11:00
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Vybudovanie komunitného centra – Šarišské Jastrabie - 3295-WYP 300,057.41 € 05.04.2018
11:00
Obec Šarišské Jastrabie
Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Zobrazených: 221 - 240 / 432


18.03.2018 00:51:23