SK EN  | 18.11.2017 07:30:48

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY V OBCI KAMIENKA - 14899-WYP 378,000.00 € 30.11.2017
09:00
Obec Kamienka
MODERNIZÁCIA KULTÚRNEHO DOMU V OBCI OĽŠOV - 14900-WYP 381,000.00 € 30.11.2017
09:00
Obec Oľšov
Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ Trstené pri Hornáde - 14903-WYP 550,000.00 € 30.11.2017
09:00
Obec Trstené pri Hornáde
Zníženie energetickej náročnosti budovy OU Herľany - 14904-WYP 255,000.00 € 30.11.2017
09:00
Obec Herľany
Odstránenie havarijnej situácie v Školskom bazéne ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. č. 62 v Bratislave - 14905-WYP 868,633.46 € 30.11.2017
10:00
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
"Znižovanie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Lesíček" - 15007-WYP 180,540.57 € 30.11.2017
10:00
Obec Lesíček
Nákup spriahel do železničných koľajových vozidiel - 15036-MST 1,187,600.00 € 30.11.2017
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Udiča - 15170-MST 321,838.32 € 30.11.2017
10:00
Obec Udiča
Technologické zariadenie pre UNICOL s.r.o. - 11689-WYT 398,973.00 € 30.11.2017
10:00
UNICOL s.r.o.
CNC brúska pre profilové brúsenie polkruhových drážok nosných telies s príslušenstvom - 14551-WYT 1,261,502.00 € 30.11.2017
10:00
SPINEA, s.r.o.
Nová vstupná budova a rekonštrukcia pojazdných a pochôdznych spevnených povrchov – vypracovanie projektovej dokumentácie - 15866-WYS 106,100.00 € 30.11.2017
10:00
Úrad vlády Slovenskej republiky
Automatická kotúčová píla - 15915-WYT 192,524.50 € 30.11.2017
10:00
SK-CONT s. r. o.
Kultúrny dom – stavebná úprava – zníženie energetickej náročnosti - 15212-WYP 250,418.94 € 30.11.2017
10:00
Obec Tarnov
Krupina - protipovodňové preventívne opatrenia na potoku Kltipoch - 15529-WYP 1,233,310.92 € 30.11.2017
10:00
Mestské lesy, s.r.o.
Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, stupeň Gabčíkovo - generálna oprava a rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo - 12718-MSP 71,500,000.00 € 30.11.2017
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Združená dodávka elektriny - 15355-MST 3,283,740.00 € 30.11.2017
10:00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
PRESTAVBA A NADSTAVBA BUDOVY NA BYTOVÝ DOM V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV - 15308-WYP 486,846.54 € 30.11.2017
10:45
Obec Vyšný Žipov
BUDOVA INTERNÁTU - ZATEPLENIE OBVODOVÉHO A STREŠNÉHO PLÁŠŤA A VÝMENA OKIEN, SOŠT POPRAD - 15299-WYP 293,119.68 € 30.11.2017
11:00
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad
Zariadenie na triedenie a prípravu na opätovné použitie nie nebezpečného odpadu-rekonštrukcia - 13172-MSP 6,803,558.20 € 30.11.2017
12:00
SPAAC, s. r. o.
Lieky a zdravotnícke pomôcky - 16116-WYT 134,981.51 € 30.11.2017
12:00
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o.
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zobrazených: 241 - 260 / 377


18.11.2017 07:30:48