SK EN  | 18.3.2018 00:53:34

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Zníženie energetickej náročnosti budovy a zvýšenie využívania OZE v administratívnej budove ZEKON, a.s. Michalovce - 3516-WYP 351,214.28 € 05.04.2018
12:00
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce
Výmena okien – Justičný palác - 3095-WYP 251,194.57 € 05.04.2018
12:00
Krajský súd v Bratislave
Štúdia realizovateľnosti, I. fáza - 3178-MSS 4,176,666.67 € 05.04.2018
14:00
Agentúra rozvoja vodnej dopravy
Obstaranie technického vybavenia pre triedený zber komunálnych odpadov - 3323-MST 403,724.66 € 06.04.2018
08:30
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.
Komunálna technika pre spoločnosť NKS, s.r.o. - 3216-MST 567,900.00 € 06.04.2018
09:00
Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
REKONŠTRUKCIA HV DN 600 Mikovíniho – Gen. Goliana, úsek sečná Š 1004 – Š 1046 a DN 700 Koniarekova - Nobelova, Úsek sekcˇná šachta Š 938 - Š 949 - 3233-MSP 7,704,112.54 € 06.04.2018
09:00
Trnavská teplárenská, a.s.
Kultúrny dom - prestavba a prístavba budovy čp. 395 - 3509-WYP 1,061,783.71 € 06.04.2018
09:00
Obec Spišské Bystré
Modernizácia technológie odlučovacieho zariadenia pre zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok v ŽT, a.s. - 2010-MST 7,280,000.00 € 06.04.2018
09:00
Žilinská teplárenská, a.s.
Sociálna poisťovňa, pobočka Rožňava - obnova budovy - 3060-WYP 671,400.00 € 06.04.2018
09:00
Sociálna poisťovňa, ústredie
„Revitalizácia časti odvodňovacieho systému obce Pribeta“ - 3053-WYP 330,313.58 € 06.04.2018
09:30
Obec Pribeta
Zberný dvor v obci Dekýš - 3420-WYP 185,752.59 € 06.04.2018
10:00
Obec Dekýš
Rovinná brúska a 3-osá CNC fréza. - 3219-MST 337,021.00 € 06.04.2018
10:00
KOVIN, s.r.o.
Zberný dvor v obci Čelovce - 3460-WYP 204,879.08 € 06.04.2018
10:00
Obec Čelovce
Opravy vzduchotechnických zariadení a predpísané výmeny vzduchotechnických filtrov na strediskách STARZ. - 3540-WYS 65,000.00 € 06.04.2018
10:00
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu - 3255-WYP 718,660.25 € 06.04.2018
10:00
Obec Dubník
REŠTAUROVANIE OBRAZOV - 3143-WYS 70,000.00 € 06.04.2018
10:00
Slovenská národná knižnica
Materská škola Trhovište - 3259-WYP 333,333.24 € 06.04.2018
10:00
Obec Trhovište
Dodávka medicinálnych a technických plynov a služby s tým spojené. - 2871-MST 431,103.00 € 06.04.2018
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
„Rekonštrukcia a modernizácia MK ul. Remeselnícka a Štúrova“ - 3271-WYP 211,159.47 € 06.04.2018
12:30
Mesto Kolárovo
Služby umožňujúce upgrade na najnovšiu verziu existujúcich licencií Fabasoft a zabezpečenie štandardného licenčného maintenancu pre licencie Fabasoft eGov Suite - 3179-MSS 736,300.00 € 06.04.2018
13:00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Zobrazených: 241 - 260 / 432


18.03.2018 00:53:34