SK EN  | 18.11.2017 07:30:21

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Dodávka plynu pre objekty Slovenskej pošty, a.s. na roky 2018 až 2020 - 15344-MST 6,750,000.00 € 04.12.2017
10:00
Slovenská pošta, a.s.
Letná a zimná údržba - 15349-MSS 5,119,757.78 € 04.12.2017
10:00
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka
Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu v obci Petrovice II. - 15743-WYP 373,401.86 € 04.12.2017
12:00
Obec Petrovice
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu Suchá nad Parnou, súpisné číslo 68 II. - 15746-WYP 643,492.87 € 04.12.2017
12:00
Obec Suchá nad Parnou
Odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu s kat. č. 10 01 02 - popolček z uhlia - 15228-MSS 4,250,000.00 € 04.12.2017
14:00
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLY OBCHODNÁ AKADÉMIA PRIEVIDZA - 15924-WYP 525,693.67 € 05.12.2017
08:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti - 15597-MSP 05.12.2017
09:00
Mesto Čadca
Dodávka elektrickej energie do roku 2019 - 15674-MST 2,300,000.00 € 05.12.2017
10:00
Mesto Banská Bystrica
Výkopové a zemné práce - 15731-MUP 20,000,000.00 € 05.12.2017
10:00
Západoslovenská distribučná, a.s.
Lodenica Karloveské rameno v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves - 15530-WYP 549,492.16 € 05.12.2017
10:00
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Rekonštrukcia súčasnej a prístavba novej telocvične Gymnázia A.V. Levice - 15780-WYP 664,602.00 € 05.12.2017
12:00
Nitriansky samosprávny kraj
Zberný dvor v obci Veľké Dvorníky - 15800-WYP 363,689.31 € 05.12.2017
12:00
Obec Veľké Dvorníky
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku - 15680-MST 454,760.00 € 05.12.2017
12:00
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
Zníženie energetickej náročnosti budovy SŠI v Trebišove - 15219-WYP 867,333.36 € 06.12.2017
09:00
Spojená škola internátna
Služby národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP - 15668-MSS 11,744,000.00 € 06.12.2017
10:00
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Strojné vybavenie linky na spracovanie kukurice - 16052-WYT 705,917.33 € 06.12.2017
10:00
EQUUS a.s.
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva - 15452-MUT 3,101,322.00 € 06.12.2017
10:00
UNIVERZITA J. SELYEHO
Rekonštrukcia a modernizácia Zariadenia pre seniorov a ZOS Kežmarok –blok C, blok A1 - 15922-WYP 233,050.28 € 06.12.2017
10:00
Mesto Kežmarok
Veľký Šariš - lávky pre peších a cyklistov a Dopravné značenie cyklotrás v meste Veľký Šariš vrátane cykloprístreškov a cyklostojany - 15872-WYP 452,526.70 € 07.12.2017
09:00
Mesto Veľký Šariš
Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb - 15679-MST 398,780.15 € 07.12.2017
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zobrazených: 281 - 300 / 377


18.11.2017 07:30:21