SK EN  | 18.3.2018 00:53:53

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Zníženie energetickej náročnosti v CRT-ELECTRONIC,spol. s r. o. Or. Lesná - 3459-WYP 233,874.63 € 09.04.2018
10:00
CRT - ELECTRONIC,spol. s r.o. Or.Lesná
Prístrojové vybavenie pre potreby projektu„Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky” - 2868-MST 858,034.20 € 09.04.2018
10:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Kompostáreň Veľké Kapušany - 3537-WYP 431,081.44 € 09.04.2018
10:00
Mesto Veľké Kapušany
Rekonštrukcia zberného dvora Myjava - 3559-WYP 520,026.73 € 09.04.2018
10:00
Mesto Myjava
Zberný dvor Modrý Kameň - prestavba - 3560-WYP 498,712.71 € 09.04.2018
10:00
Mesto Modrý Kameň
Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy, Milan Tomaškovič - ToMaC - 3578-WYP 199,669.40 € 09.04.2018
10:00
Milan Tomaškovič - ToMaC
Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora - 2960-WYP 366,216.46 € 09.04.2018
10:00
Obec Suchá Hora
Terapeutický röntgen - 2980-MST 09.04.2018
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti Stanley s.r.o., Tvarožná - 3645-WYS 181,313.17 € 09.04.2018
10:00
STANLEY s.r.o.
Lieky ATC skupiny B02BD02 - 3392-MST 3,511,344.00 € 09.04.2018
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera - 2914-WYT 26,730,000.00 € 09.04.2018
10:00
BUKÓZA INVEST spol. s.r.o.
Firewall a prvky aktívnej sieťovej infraštruktúry pre pracoviská UNB - 3320-MST 800,972.00 € 09.04.2018
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Serverové technológie a zálohovacie systémy pre pracoviská UNB - 3321-MST 532,685.00 € 09.04.2018
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Rekonštrukcia MK Ul. Vagonárska Poprad - Veľká, časť Spišská Sobota - 3338-WYP 366,666.59 € 09.04.2018
12:00
Mesto Poprad
Domové membránové plynomery s mechanickým zariadením na teplotnú korekciu - 3367-MRT 2,400,000.00 € 09.04.2018
13:00
SPP - distribúcia, a.s.
Hľadisko amfiteátra v Hlohovci – 1. etapa - 3557-WYP 235,416.32 € 09.04.2018
15:00
Mesto Hlohovec
Fólie na balenie mincí a bankoviek - 3580-WYT 159,259.00 € 09.04.2018
15:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove - 3286-WYP 893,104.78 € 09.04.2018
15:30
Mesto Fiľakovo
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva - 3215-MST 488,462.00 € 10.04.2018
08:30
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Stavebné úpravy - Rekonštrukcia hygienických zariadení v nemocnici - 3761-WYP 262,591.68 € 10.04.2018
09:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Zobrazených: 281 - 300 / 432


18.03.2018 00:53:53