SK EN  | 18.11.2017 07:29:26

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Obstaranie 16 nájomných bytov v obci Fačkov - 15923-WYP 705,000.00 € 07.12.2017
09:00
Obec Fačkov
Dodávka elektriny - 15828-MST 6,800,000.00 € 07.12.2017
10:00
Mesto Trnava
Hydraulický lis - 15675-MST 2,685,000.00 € 07.12.2017
11:00
Výskumno-vývojové centrum AUTOMOTIVE
Betónové zmesi II - 15810-MST 1,204,050.00 € 07.12.2017
11:00
Západoslovenská distribučná, a.s.
"Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom" - 15962-WYP 357,387.54 € 08.12.2017
10:00
Mesto Strážske
"Výstavba MŠ obec Trhovište" - 15964-WYP 300,000.00 € 08.12.2017
10:00
Obec Trhovište
CNC vláknový laserový rezací stroj so systémom automatickej výmeny paliet - 15983-WYT 858,783.33 € 08.12.2017
10:00
I.P.A. - Kovovýroba spol.s.r.o.
Ochranné balistické štíty stredné - 15592-MST 346,125.00 € 08.12.2017
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Stravné lístky pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad - 15733-MSS 3,954,645.00 € 08.12.2017
11:00
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Dodávka a montáž technológie pre stravovaciu prevádzku - 15742-MST 299,000.00 € 08.12.2017
12:00
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec
Ťažba dreva na rok 2018. - 15820-MSS 2,696,992.00 € 11.12.2017
08:30
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát
Depozitár pre Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy - 15735-MSS 228,000.00 € 11.12.2017
09:00
Generálny investor Bratislavy (GIB)
Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre UK - 15767-MSS 3,800,000.00 € 11.12.2017
09:00
Univerzita Komenského v Bratislave
Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská pred železničnou stanicou v meste Krompachy - 16017-WYP 224,713.62 € 11.12.2017
09:00
Mesto Krompachy
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov - stredozápad - 15676-MST 501,578.40 € 11.12.2017
09:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Dodávka elektrickej energie - 16076-MST 235,149.00 € 11.12.2017
10:00
Mesto Žiar nad Hronom
5-OSÉ FRÉZOVACIE CENTRUM - 16077-MST 387,503.00 € 11.12.2017
10:00
PROGRES TC, s.r.o.
Dodanie technológií na vybavenie zberného dvora mesta Levice - 15774-MST 862,105.00 € 11.12.2017
10:00
Mesto Levice
Vypracovanie projektových dokumentácií - 15819-MSS 2,091,000.00 € 11.12.2017
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Obstaranie inovatívnej technológie na delenie materiálu a opracovanie materiálu pre spoločnosť ALT, akciová spoločnosť - 15881-WYT 981,071.00 € 11.12.2017
10:00
ALT, akciová spoločnosť
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zobrazených: 301 - 320 / 377


18.11.2017 07:29:26