SK EN  | 18.11.2017 07:29:17

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA I. ETAPA - 15961-WYP 405,809.30 € 11.12.2017
11:00
Mesto Ilava
Nákup nových technológií v spoločnosti KOVOPOINT s.r.o. 2017 - 12882-MST 589,500.00 € 11.12.2017
11:00
KOVOPOINT, s.r.o.
ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA STRAVOVANIA PRE ZAMESTNANCOV FORMOU STRAVNÝCH POUKÁŽOK - 15348-MSS 750,000.00 € 11.12.2017
11:00
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Nákup elektriny - 15761-MST 21,420,850.00 € 11.12.2017
12:00
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty - 15766-MSS 547,342.00 € 11.12.2017
12:00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Oprava a údržba osobných motorových vozidiel - 15667-MSS 402,632.00 € 12.12.2017
10:00
Slovenská správa ciest
Anestéziologické prístroje strednej triedy - 16075-MST 572,000.00 € 12.12.2017
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Modernizácia budovy materskej školy Suchá nad Parnou - 16145-WYP 346,696.20 € 12.12.2017
10:00
Obec Suchá nad Parnou
Starostlivosť a UPGRADE predajnýh automatov na cestovnéé lístky - 15887-MSS 2,718,352.80 € 12.12.2017
10:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
"Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom" - 16095-WYP 155,218.15 € 13.12.2017
09:00
Krajské múzeum v Prešove
Platforma na vytváranie obsahu virtuálnej reality kombináciou živého prostredia a grafických 3D modelov s prvkami gamifikácie. - 12030-MSS 13.12.2017
10:00
MaSi SLOVAKIA s.r.o.
Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringov - 15900-MST 797,728.33 € 13.12.2017
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Fotopasce a prislúchajúce vybavenie - 15901-MST 1,355,573.65 € 13.12.2017
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Nákup systému kvapalinovej chromatografie - 15607-WYT 118,000.00 € 13.12.2017
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Nový elektronický dochádzkový systém v NBS. - 15152-MSS 777,200.00 € 13.12.2017
12:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Modernizácia administratívnej budovy Leopoldov - 14897-WYP 895,295.93 € 13.12.2017
15:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov
Mrazené mäso - 16034-MST 287,332.00 € 14.12.2017
10:00
Centrum účelových zariadení
Príprava a účasť na riešení legislatívnej a praktickej zmeny kompetencií pri riešení škôd a nebezpečných kolíznych stretov spôsobených veľkými šelmami - 15888-MSS 376,460.00 € 14.12.2017
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Súbor licencií na použitie digitálnych 3D modelov - 13554-WYS 337,000.00 € 14.12.2017
10:00
boARd 3D, s.r.o.
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica - 15830-MST 309,653.64 € 14.12.2017
14:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zobrazených: 321 - 340 / 377


18.11.2017 07:29:17