SK EN  | 18.11.2017 07:29:47

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Polygrafické služby 2017 - 16027-MSS 500,000.00 € 15.12.2017
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Rozšírenie MŠ Nesluša - 16046-WYP 257,534.11 € 15.12.2017
10:00
Obec Nesluša
Revitalizácia vnútrobloku sídl. Centrum I. Veľké Kapušany - 16050-WYP 400,640.49 € 15.12.2017
10:00
Mesto Veľké Kapušany
Ochranné balistické prilby ľahké - 15899-MST 1,200,000.00 € 15.12.2017
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka elektriny - 16033-MST 1,076,766.00 € 15.12.2017
12:00
Mesto Poprad
Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra – Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými OST - 1.etapa – Prepojenie CTZ Nitra Párovce – VS1 Klokočina - 15655-MSP 690,802.99 € 15.12.2017
23:59
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
„Údržba miestnych komunikácii, verejného osvetlenia a dopravného značenia na území mesta Dunajská Streda“ - 16070-MSS 685,000.00 € 18.12.2017
09:00
Mesto Dunajská Streda
Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Spišskom Podhradí - 15960-WYP 260,705.54 € 18.12.2017
09:00
Mesto Spišské Podhradie
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. - 16065-MST 18,500,000.00 € 18.12.2017
10:00
Slovenská pošta, a.s.
Servisná údržba a supervízia podtlakovej jednotky v štandardoch BSL - 16071-MSS 972,000.00 € 18.12.2017
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Obstaranie zariadení do potravinárskej výroby - 16129-WYT 1,053,195.99 € 18.12.2017
10:00
THYMOS spol.s r.o.
Vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby Slovenskej pošty, a.s. - 16137-MSS 1,200,000.00 € 18.12.2017
10:00
Slovenská pošta, a.s.
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti: Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava - 16138-MSS 660,500.00 € 18.12.2017
11:00
Verejné prístavy, a. s.
Kvapalinový chromatograf s hybridným hmotnostným spektrometrom - 16032-MST 338,470.00 € 18.12.2017
12:00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Automatická linka na striekanie fliaš - 15967-WYT 1,978,766.00 € 19.12.2017
09:00
VANAPO, s.r.o.
Inovácia výrobných procesov obstaraním mliekárenských technológií - 15968-WYT 3,020,781.00 € 19.12.2017
09:00
Tatranská mliekáreň a.s.
Hybridná digitálna veľkoplošná tlačiareň pre doskové a roll-to-roll materiály s UV LED stabilizáciou výtlačkov - 15242-MST 239,860.00 € 19.12.2017
09:00
KRAFT digital, s.r.o.
Výrobná technológia na výrobu, spracovanie a miešanie bylinných čajov a ich aplikáciu do rôznych typov jednorazových spotrebiteľských obalov. - 16180-MST 1,510,000.00 € 19.12.2017
09:00
LANDIS SK, s.r.o.
Rozvoj spoločnosti LIAZ - 16179-MST 1,810,600.00 € 20.12.2017
10:00
LIAZ, s.r.o.
Prístavba budovy OS Bratislava IV – príjazdová cesta + parkovisko - 15841-WYP 322,019.92 € 20.12.2017
12:00
Okresný súd Bratislava IV
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zobrazených: 341 - 360 / 377


18.11.2017 07:29:47