SK EN  | 18.3.2018 00:52:38

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti eTwo, s.r.o. zavedením inovatívnych softvérových produktov - 3211-MST 306,850.00 € 13.04.2018
10:00
eTwo s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti LukCom s.r.o. zavedením systému M.A.I.A. - 3124-MST 300,533.33 € 13.04.2018
10:00
LukCom s.r.o.
Zriadenie komunitného centra v obci Turňa nad Bodvou - 3701-WYP 249,947.04 € 13.04.2018
10:00
Obec Turňa nad Bodvou
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti CELPO spol. s r.o - 3695-WYP 148,646.88 € 13.04.2018
10:00
Celpo spol. s r.o.
Poskytnutie finančných služieb – finančný lízing - 3365-MSS 2,000,000.00 € 13.04.2018
10:00
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Dexterity, s.r.o. - 3210-MST 248,572.00 € 13.04.2018
11:00
Dexterity s.r.o.
Výstavba MŠ v obci Hermanovce. - 3627-WYP 283,943.24 € 13.04.2018
11:30
Obec Hermanovce
Spracovanie mäsa, skladovanie a distribúcia tovarov - 3705-WYP 222,893.83 € 13.04.2018
13:00
Beef House, s.r.o.
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania - 3213-MST 1,281,715.83 € 16.04.2018
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti INT - COR - 2539-WYP 129,991.22 € 16.04.2018
08:30
INT-COR, spol. s r.o.
Realizácia záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazu pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. - 3617-MST 1,000,000.00 € 16.04.2018
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Bowling - 3715-WYT 111,888.33 € 16.04.2018
09:00
ELMAR - SK, s.r.o.
Nákup výpočtovej techniky pre potreby SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku - 3614-MST 2,200,000.00 € 16.04.2018
09:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Nákup farieb pre náterové systémy - 3486-MST 460,000.00 € 16.04.2018
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sektorovo riadené inovácie - 3677-MSS 18,047,650.00 € 16.04.2018
09:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oprava vybraných častí administratívnej budovy - 3712-WYP 183,793.92 € 16.04.2018
10:00
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál - 3679-MUT 17,811,880.00 € 16.04.2018
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Rekonštrukcia Účelového zariadenia Ždiar - 3633-WYP 451,703.08 € 16.04.2018
10:00
Úrad vlády Slovenskej republiky
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žilina na rok 2018 - 3609-MSS 948,864.00 € 16.04.2018
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce) - 2747-MSP 161,771,579.71 € 16.04.2018
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Zobrazených: 361 - 380 / 432


18.03.2018 00:52:38