SK EN  | 25.2.2018 08:38:51

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Separovaný zberný dvor Trávnica - 2795-WYP 218,498.13 € 29.03.2018
10:00
Obec Trávnica
Technológia využitia odpadového tepla z výroby ľadovej vody - 1197-MST 221,569.00 € 30.03.2018
09:00
AGRO TAMI, a.s.
Zvýšenie technologickej úrovne spoločnosti PRAKON spol. s r.o. prostredníctvom obstarania inovatívnych technológií - 16051-WYT 283,106.33 € 30.03.2018
10:00
PRAKON spol. s r.o.
Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďaľšie využitie v katastrálnom území mesta Partizánske - prevádzkové súbory - 2647-MST 4,196,497.00 € 30.03.2018
11:00
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.
Technológia na výrobu ovocného alkoholického nápoja - 817-MST 999,763.67 € 31.03.2018
09:00
VK SUMA, s.r.o.
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti BK KOVOTRADE s.r.o. - 16206-MST 373,133.33 € 02.04.2018
10:00
BK KOVOTRADE s.r.o.
Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, as - 2530-WYP 4,810,858.00 € 03.04.2018
10:00
BUKOCEL, a.s.
Zavedenie inovácie výrobného procesu v spoločnosti UNIMONT – VMS, s.r.o. - 16142-MST 446,866.67 € 05.04.2018
10:00
UNIMONT - VMS, s.r.o.
Modernizácia technológie odlučovacieho zariadenia pre zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok v ŽT, a.s. - 2010-MST 7,280,000.00 € 06.04.2018
09:00
Žilinská teplárenská, a.s.
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti INT - COR - 2539-WYP 129,991.22 € 16.04.2018
08:30
INT-COR, spol. s r.o.
Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce) - 2747-MSP 161,771,579.71 € 16.04.2018
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zavedenie výroby potravinárskych polotovarov spoločnosti MONA - Family Food, s.r.o. - 2522-MST 244,275.00 € 24.04.2018
09:00
MONA - Family Food, s.r.o.
Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple - 113-MSP 5,522,119.57 € 30.04.2018
11:00
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Zobrazených: 381 - 393 / 393


25.02.2018 08:38:51