SK EN  | 18.3.2018 00:46:10

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Ultrasonograf - USG - 2986-WYT 106,333.33 € 20.03.2018
16:00
MEDI M&M s.r.o.
Osobné motorové vozidlá - 3252-WYT 50,275.00 € 21.03.2018
08:30
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
HNsP Trstená- Gynekologicko- pôrodnícke oddelenie- rekonštrukcia a modernizácia - 2779-WYP 443,159.81 € 21.03.2018
09:00
Žilinský samosprávny kraj
Zberný dvor na území obce Chotín - 2809-WYP 156,780.86 € 21.03.2018
09:00
Obec Chotín
Dodávanie originálnych tonerov a iného spotrebného materiálu do tlačiarní a multifunkčných zariadení na Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky - 3253-WYT 134,999.00 € 21.03.2018
09:00
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné. - 335-MSP 9,202,468.78 € 21.03.2018
09:00
Žilinská teplárenská, a.s.
Služby mobilného operátora - 3100-WYS 200,000.00 € 21.03.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Rekonštrukcia Devínskej cesty (2) - 2629-MSS 368,500.00 € 21.03.2018
09:00
Generálny investor Bratislavy (GIB)
Čistenie a údržba verejných priestranstiev v meste Prešov - 2630-MSS 3,740,265.60 € 21.03.2018
09:30
Mesto Prešov
Zberný dvor Hrabušice - 2811-WYP 247,761.33 € 21.03.2018
10:00
Obec Hrabušice
Realizácia stavby "Stavebné úpravy priestorov bloku "B" objektu UKF v Nitre na Tr. A. Hlinku 1, Nitra" - 2833-WYP 246,012.72 € 21.03.2018
10:00
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry - 1541-MSS 54,000,000.00 € 21.03.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Inovácia vzdialených SCADA klientov RIS ESt pre prevádzkové správy - 2425-MUT 983,000.00 € 21.03.2018
10:00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Nákup automobilov pre realizáciu aktivít v rámci jednotlivých projektov financovaných z OPKŽP - 2579-MST 958,456.00 € 21.03.2018
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Bytový dom "A" Košúty - 2902-WYP 462,816.31 € 21.03.2018
10:00
Obec Košúty
Lieky ATC skupiny L04AX04 - 2643-MST 19,403,455.00 € 21.03.2018
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny L04AC05 - 2644-MST 6,940,465.00 € 21.03.2018
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Obuv - 2710-MST 497,990.00 € 21.03.2018
11:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Rekonštrukcia mosta Ul.Francisciho - 2808-WYP 239,934.43 € 21.03.2018
12:00
Mesto Poprad
Zateplenie Špeciálnej základnej školy Vtáčkovce - 2334-WYP 284,793.83 € 22.03.2018
08:00
Špeciálna základná škola Vtáčkovce
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Zobrazených: 41 - 60 / 432


18.03.2018 00:46:10