SK EN  | 18.11.2017 07:29:52

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na rok 2018 - 14621-MSS 690,000.00 € 21.11.2017
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Sihla na rok 2018 - 14622-MSS 620,000.00 € 21.11.2017
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Michalová na rok 2018 - 14623-MSS 560,000.00 € 21.11.2017
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Komunitné centrum Lenartov - 15209-WYP 257,800.00 € 21.11.2017
09:00
Obec Lenartov
Oprava kultúrneho domu v obci Muráň - 15210-WYP 156,102.82 € 21.11.2017
09:00
Obec Muráň
Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Cinobaňa - 15211-WYP 232,309.54 € 21.11.2017
09:00
Obec Cinobaňa
Zmena dokončenej stavby – Stavebné úpravy, Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - 15556-WYP 246,444.18 € 21.11.2017
09:00
Obec Štvrtok na Ostrove
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Divín na rok 2018 - 14598-MSS 415,170.00 € 21.11.2017
09:30
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu obce Kladzany - 14914-WYP 675,536.38 € 21.11.2017
10:00
Obec Kladzany
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI V MATERSKEJ ŠKOLE V OBCI TIBAVA - 14921-WYP 294,028.43 € 21.11.2017
10:00
Obec Tibava
Projektové práce a inžiniering - 15034-MUS 3,700,000.00 € 21.11.2017
10:00
Západoslovenská distribučná, a.s.
Rozvoj a úprava Národného emisného informačného systému - 14323-MSS 243,527.78 € 21.11.2017
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
Vývoj a dodanie softvéru informačného systému Národný register znečisťovania (NRZ) - 14386-MSS 840,668.33 € 21.11.2017
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
Očkovacie látky - 14515-MST 747,112.00 € 21.11.2017
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Vígľaš na rok 2018 - 14599-MSS 345,320.00 € 21.11.2017
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nákup plavidla - 14624-MST 1,750,000.00 € 21.11.2017
10:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
Zníženie energetickej náročnosti budov Spojenej školy internátnej - 15303-WYP 548,610.46 € 21.11.2017
10:00
Spojená škola internátna
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poltár na rok 2018 - 14600-MSS 460,770.00 € 21.11.2017
10:30
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Dodávka 1 ks kvapalinového chromatografu s príslušenstvom pre ÚDZS a služby s tým spojené - 14630-MST 290,040.00 € 21.11.2017
11:00
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poľana na rok 2018 - 14605-MSS 626,240.00 € 21.11.2017
11:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zobrazených: 41 - 60 / 377


18.11.2017 07:29:52