SK EN  | 18.11.2017 07:28:59

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Kyslinky na rok 2018 - 14601-MSS 433,460.00 € 21.11.2017
11:30
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Zníženie spotreby energie pri prevádzke MŠ v obci Bardoňovo - 15087-WYP 311,891.30 € 21.11.2017
12:00
Obec Bardoňovo
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Žarnovica - 15314-WYS 165,269.39 € 21.11.2017
13:00
Mesto Žarnovica
Výroba a výmena dvoch kusov dverných výplní - 14390-MST 8,563.00 € 21.11.2017
15:30
Košický samosprávny kraj
Zariadenie pre laserové označovanie výrobkov III - 14790-MST 270,000.00 € 22.11.2017
08:00
iMACHINES s.r.o.
Zberny´ dvor Topľni´ky - stavebné práce - 15302-WYP 436,056.52 € 22.11.2017
08:00
Obec Topoľníky
Komplexná obnova radiačného monitoringu - IS - 15698-WYS 68,000.00 € 22.11.2017
09:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
Banská Bystrica OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu - 15301-WYP 1,324,000.95 € 22.11.2017
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka liekov - II. etapa - 14789-MST 326,978.69 € 22.11.2017
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Zníženie energetickej náročnosti administratívneho objektu ÚPSVR Prešov, pracovisko Sabinov - 15008-WYP 750,599.54 € 22.11.2017
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava - lanovkové technológie na rok 2018 - 14684-MSS 1,584,000.00 € 22.11.2017
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava - klasické technológie na rok 2018 - 14685-MSS 1,494,686.00 € 22.11.2017
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na rok 2018 - 14626-MSS 1,053,180.00 € 22.11.2017
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na rok 2018 - 14627-MSS 585,300.00 € 22.11.2017
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na rok 2018 - 14628-MSS 809,004.00 € 22.11.2017
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 - 14629-MSS 603,873.00 € 22.11.2017
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Kontroly, tlakové skúšky a opravy HP, kontroly a tlakové skúšky tesnosti PV, kontroly a opravy PU v objektoch a zariadeniach MV SR v rámci pôsobnosti Centra podpory Prešov - 15708-WYS 81,500.00 € 22.11.2017
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2017 - 15587-WYS 147,839.18 € 22.11.2017
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Rozšírenie verejného vodovodu v obci Jasenica - 15300-WYP 518,385.56 € 22.11.2017
10:00
Obec Jasenica
Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia - 14467-MST 15,715,954.00 € 22.11.2017
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zobrazených: 61 - 80 / 377


18.11.2017 07:28:59