SK EN  | 18.3.2018 00:45:16

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu obce Bukovec - 2335-WYP 393,942.08 € 22.03.2018
08:00
Obec Bukovec
Stavebné úpravy Obecného úradu a kultúrneho domu obce Bara - 2336-WYP 152,154.41 € 22.03.2018
08:00
Obec Bara
Stavebné úpravy Obecného úradu a kultúrneho domu - 2337-WYP 172,118.69 € 22.03.2018
08:00
Obec Lastomír
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Valaliky - 3334-WYT 112,124.00 € 22.03.2018
09:00
Obec Valaliky
II.1.2) - 2834-MUS 11,700,000.00 € 22.03.2018
09:00
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Vrakúň - 3147-WYT 203,698.97 € 22.03.2018
09:00
Obec Vrakúň
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Krivany - 3251-WYT 208,906.67 € 22.03.2018
09:00
Obec Krivany
Materská škola Lapášik – dostavba nevyužívaných priestorov ZŠ Veľký Lapáš - 2810-WYP 150,627.18 € 22.03.2018
10:00
Obec Veľký Lapáš
Nákladné vozidlo s hydraulickou rukou, oplenom a snímateľnou plošinou - 3146-WYT 170,500.00 € 22.03.2018
10:00
Mestské lesy Dobšiná, spol.s r.o.
Podpora triedeného zberu v meste Zlaté Moravce - 2651-MST 309,699.99 € 22.03.2018
10:00
Mesto Zlaté Moravce
Dialyzačné roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. - 2711-MUT 1,981,800.00 € 22.03.2018
10:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá, SO 02 Rozšírenie kompostárne a prestrešenie časti kompostárne – časť rozšírenie kompostárne neprestrešenou spevnenou plochou - 2898-WYP 333,953.37 € 22.03.2018
10:00
Mesto Stará Turá
Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 35 – Chemické disciplíny - 2486-WYP 829,338.54 € 22.03.2018
11:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
KANALIZÁCIA OBCE GOLIANOVO - DOBUDOVANIE - 2894-WYP 3,889,091.57 € 22.03.2018
13:00
Obec Golianovo
KANALIZÁCIA OBCE RATNOVCE - 2895-WYP 3,302,386.46 € 22.03.2018
13:00
Obec Ratnovce
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – ZMOS - 2646-MST 1,119,873.72 € 22.03.2018
13:00
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
Komplexná podpora ubytovania a stravovania na UK - 2650-MST 465,000.00 € 22.03.2018
15:00
Univerzita Komenského v Bratislave
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Kokšov -Bakša - 3402-WYT 145,407.33 € 23.03.2018
09:00
Obec Kokšov - Bakša
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Čierne nad Topľou - 3403-WYT 145,200.67 € 23.03.2018
09:00
Obec Čierne nad Topľou
Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ v Handlovej - 2767-WYP 213,846.95 € 23.03.2018
09:00
Mesto Handlová
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Zobrazených: 61 - 80 / 432


18.03.2018 00:45:16