SK EN  | 18.1.2018 22:29:04

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Nový park v Leopoldove - 733-WYP 287,939.31 € 08.02.2018
10:00
Mesto Leopoldov
Regálový systém - depozitár Nové Mesto nad Váhom - 20-MST 244,963.20 € 08.02.2018
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Mrazené mäso - I. - 212-MST 287,332.00 € 08.02.2018
10:00
Centrum účelových zariadení
Mrazene mäso - II - 215-MST 55,635.00 € 08.02.2018
11:00
Centrum účelových zariadení
Materská škola Turčianske Jaseno, zníženie energetickej náročnosti stavby - 414-WYP 212,205.92 € 08.02.2018
11:00
Obec Turčianske Jaseno
Zníženie energetickej náročnosti haly pre mechanizáciu a výrobu - 518-WYP 221,583.70 € 09.02.2018
10:00
CEZO spol. s r.o.
KOMUNITNÉ CENTRUM KRAVANY - REKONŠTRUKCIA OBJEKTU - 594-WYP 185,832.24 € 09.02.2018
10:00
Obec Kravany
Rekonštrukcia vodovodnej siete Dubník – Dvor Mikuláš, 1. etapa - 598-WYP 202,740.81 € 09.02.2018
10:00
Obec Dubník
Znižovanie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Čake - 603-WYP 421,917.29 € 09.02.2018
10:00
Obec Čaka
Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu Združenie obcí Púchovská dolina. - 214-MST 280,547.67 € 09.02.2018
10:00
Združenie obcí Púchovská dolina
Pranie bielizne - 354-MSS 274,560.00 € 09.02.2018
14:30
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Zateplenie budov ZŠ Ostredková 14, Bratislava - 628-WYP 371,265.00 € 12.02.2018
09:00
Základná škola
Bytový dom 14 b. j - nadstavba a stavebné úpravy MŠ Podhorie + TV - 856-WYP 422,085.83 € 12.02.2018
09:00
Obec Podhorie
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Jánovce – Jablonov I. úsek - 352-MSS 260,000.00 € 12.02.2018
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti KNK zamac, výrobné družstvo - 826-WYP 204,171.72 € 12.02.2018
10:00
KNK zamac, výrobné družstvo
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VÝROBNEJ BUDOVY V SPOLOČNOSTI VATILA s.r.o. - 731-WYP 234,037.23 € 12.02.2018
10:00
VATILA s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy ECO WOOD Slovakia, s.r.o. Závadka nad Hronom - 819-WYP 212,040.00 € 12.02.2018
10:00
ECO WOOD SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rekonštrukcia MŠ Družstevný rad 22 - 973-WYP 406,430.00 € 12.02.2018
10:00
Mesto Štúrovo
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice - 824-WYP 331,130.08 € 12.02.2018
11:00
Obec Čachtice
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia telocvične, zdravotechniky a inžinierských sietí ZŠ s MŠ A. Kubinu 34 v Trnave - 752-WYP 177,182.75 € 12.02.2018
11:00
Mesto Trnava
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zobrazených: 81 - 100 / 187


18.01.2018 22:29:04