SK EN  | 18.1.2018 22:29:24

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Dodávka hudobných nástrojov a príslušenstva pre Akadémiu Muzika o.z. - 126-WYT 93,926.00 € 19.02.2018
10:00
Akadémia Muzika
Zavadzanie nového produktu spoločnosti APP development s.r.o.- mobilná aplikácia Local Market - 916-MSS 169,324.57 € 20.02.2018
09:00
APP development s.r.o.
Inovatívne technológie pre spoločnosť BEHMAR, s. r. o. - 735-WYT 422,736.67 € 01.02.2018
09:00
BEHMAR, s.r.o.
Obrábacie stroje a zariadenia na výrobu nábytkárskych polotovarov - 41-MST 1,789,376.67 € 07.02.2018
10:00
BEKY, a.s.
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti BK KOVOTRADE s.r.o. - 16206-MST 373,133.33 € 02.04.2018
10:00
BK KOVOTRADE s.r.o.
Stavebný dozor investora na dopravnú stavbu: Modernizácia cesty III. triedy Rohožník – Malacky - 236-WYS 72,869.07 € 25.01.2018
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Stavebný dozor investora na pozemné stavby: objekty štyroch stredných odborných škôl určených pre COVP - 237-WYS 108,699.44 € 26.01.2018
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Posilnenie konkurencieschopnosti technologickou inováciou v spoločnosti CENTEX RS, spol. s r.o. - 829-WYT 321,095.67 € 07.02.2018
10:00
CENTEX RS, spol. s r.o.
Mrazené mäso - I. - 212-MST 287,332.00 € 08.02.2018
10:00
Centrum účelových zariadení
Mrazene mäso - II - 215-MST 55,635.00 € 08.02.2018
11:00
Centrum účelových zariadení
Čerstvé, chladené mäso bravčové, hovädzie, divina - 708-MST 320,000.00 € 13.02.2018
10:00
Centrum účelových zariadení
Zabezpečenie prístupu k údajom v databáze IEEE/IET Electronic Library (IEL) "alebo ekvivalentný" - 151-MSS 505,698.00 € 13.02.2018
10:00
Centrum vedecko-technických informácií SR
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky - 704-MST 2,779,768.30 € 19.02.2018
10:30
Centrum vedecko-technických informácií SR
IKT vzdelávacia platforma v rámci národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ - 908-MSS 1,248,335.00 € 21.02.2018
10:30
Centrum vedecko-technických informácií SR
Zníženie energetickej náročnosti haly pre mechanizáciu a výrobu - 518-WYP 221,583.70 € 09.02.2018
10:00
CEZO spol. s r.o.
Obstaranie inovatívnych výrobných technológií v spoločnosti D&J Design s.r.o. - 937-MST 1,447,212.00 € 26.02.2018
13:00
D&J Design s.r.o.
Technológia na vstrekovanie plastov - 712-MST 475,500.00 € 23.02.2018
09:00
DE-SK, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v objekte firmy DREMONT spol s r.o. - 607-WYP 223,280.54 € 08.02.2018
09:00
DREMONT spol. s r.o.
Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy ECO WOOD Slovakia, s.r.o. Závadka nad Hronom - 819-WYP 212,040.00 € 12.02.2018
10:00
ECO WOOD SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rekonštrukcia kotolne, Konventná ul. Bratislava - 65-WYP 65,212.58 € 30.01.2018
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zobrazených: 1 - 20 / 187


18.01.2018 22:29:24