SK EN  | 18.3.2018 00:46:34

 Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať. Objednajte si prémiový účet teraz aj vy :

 Zverejnené zákazky UVO

Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
"KOMUNITNÉ CENTRUM KRAVANY - REKONŠTRUKCIA OBJEKTU" - 2901-WYP 185,832.24 € 23.03.2018
10:00
Obec Kravany
"Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Šarišské Michaľany – 2. etapa" - 2593-WYP 680,159.93 € 19.03.2018
12:00
Obec Šarišské Michaľany
„Elektroinštalácia ovládania vetrákov digestorov" v objekte Laboratórií a učební FPV UKF v Nitre - 2764-WYP 1,787.50 € 19.03.2018
10:00
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
„Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Plášťovce“ - 3084-WYT 178,073.33 € 19.03.2018
09:00
Obec Plášťovce
„Rekonštrukcia a modernizácia MK ul. Remeselnícka a Štúrova“ - 3271-WYP 211,159.47 € 06.04.2018
12:30
Mesto Kolárovo
„Revitalizácia časti odvodňovacieho systému obce Pribeta“ - 3053-WYP 330,313.58 € 06.04.2018
09:30
Obec Pribeta
„Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky“ - 3254-WYS 230,000.00 € 27.03.2018
09:00
Mesto Dunajská Streda
„Transformácia 400/110 kV Bystričany - T401, T402“ – realizácia stavby. - 3369-MUP 17,100,000.00 € 10.04.2018
10:00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
„Vybudovanie zberného dvora v obci Tomášikovo“ - 3098-WYP 387,260.39 € 29.03.2018
09:00
Obec Tomášikovo
Analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby pre centrálny register zamestnancov a študentov vysokých škôl - 2847-MSS 295,000.00 € 27.03.2018
09:00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Autoinjektory - 3209-MST 1,996,090.90 € 09.04.2018
09:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
BD Tehelná – výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 b.j. + TV - 2653-MUP 12,500,000.00 € 19.03.2018
08:00
Mesto Nitra
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom kariet na čerpanie pohonných látok - 3097-WYT 192,378.07 € 19.03.2018
12:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Bežná údržba dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení na území mesta Prešov - 3308-MSS 1,019,832.00 € 03.04.2018
08:00
Mesto Prešov
Bežná údržba miestnych komunikácií v meste Prešov - 3405-WYP 4,280,321.32 € 04.04.2018
08:00
Mesto Prešov
Bowling - 3715-WYT 111,888.33 € 16.04.2018
09:00
ELMAR - SK, s.r.o.
Bytový dom "A" Košúty - 2902-WYP 462,816.31 € 21.03.2018
10:00
Obec Košúty
Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024 - 2436-MSS 6,016,398.00 € 20.03.2018
10:00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
CNC 5- osé frézovacie centrum - 3612-MST 246,066.33 € 20.04.2018
09:00
K + K servis, s.r.o.
Cyklistická trasa CMZ-Biela hora - 2857-WYP 493,683.50 € 23.03.2018
10:00
Mesto Michalovce
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Zobrazených: 1 - 20 / 432


18.03.2018 00:46:34