SK EN  | 17.3.2018 07:30:11

 Objednávka prémiových služieb

Názov Obdobie Cena
Prémiový dodávateľ 12 mesiacov 190,00 €
Celková cena bez DPH   190,00 €
DPH   38,00 €

 Ako prémiový dodávateľ získate nasledujúce výhody

  • Zvýraznenie vašej spoločnosti pri vyhľadávaní odberateľmi.
  • E-mailové notifikácie o nových zakázkach v systéme eZakazky.
  • E-mailové notifikácie o nových zakázkach v Elektronickom kontraktačnom systéme EKS www.eks.sk
  • E-mailové notifikácie o nových zakázkach vo vestníku verejného obstarávania (UVO)
  • Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
  • Online podpora pri vrátane podpory pri elektronických aukciách v systéme eAukcie.
  • Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a elektronické aukcie
Kliknite pre viac informácií.
17.03.2018 07:30:11