eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Verejné zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
Kontaktovacia hrotová stanica s teplotnou stabilizáciou pre polovodičové štruktúry a prvky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-05-27 09:00
27.05.2024
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
NDL/01/2024 „Poskytovanie upratovacích služieb v priestoroch Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej súčastí“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2024-05-27 09:00
27.05.2024
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
18/ME/2024 Základné potraviny pre „VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra,
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2024-06-03 09:00
03.06.2024
09:00
„VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
12299 Konsolidácia a migrácia F5 WAF infraštruktúry a ďalších služieb
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-06-04 10:00
04.06.2024
10:00
Generálna prokuratúra SR
MAGNÓLIA 01/2024 Nákup potravín
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-06-17 10:00
17.06.2024
10:00
„MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo
16/PRO/2024 Služby pravidelnej autobusovej dopravy pre mesto Rimavská Sobota
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-06-21 09:00
21.06.2024
09:00
Mesto Rimavská Sobota
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
2025-04-21 23:55
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Inovatívne partnerstvo
2025-06-09 23:55
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
23.05.2024 13:20:41