eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Elektronický nástroj eZakazky a novela ZVO od 31.03.2022
Pre všetky postupy, na ktoré je potrebné použiť elektronickú platformu, je možné minimálne do 31.1.2023 používať elektronický nástroj eZakazky. Prečítajte si článok.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
AOS-81/5-70/2022 „Rekonštrukcia KJB – opakovaná II“
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-08-15 08:00
15.08.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
445711 Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne, ktorý sa bude konať v termíne 04.-07.10.2022
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-08-15 10:00
15.08.2022
10:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Nákup Firewallu perimetra, tzv. firewallu na rozhraní počítačovej siete SARIO a externého prostredia
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-08-15 11:00
15.08.2022
11:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
B3-2022 SPRCHOVACIA HYGIENICKÁ STOLIČKA
Zákazka malého rozsahu
2022-08-15 12:00
15.08.2022
12:00
Centrum sociálnych služieb ANIMA
B4-2022 ŠATNÍKOVÉ SKRINE
Zákazka malého rozsahu
2022-08-15 12:00
15.08.2022
12:00
Centrum sociálnych služieb ANIMA
OBOB-1/4/2022 Prestavba bývalej školy na materskú školu Most pri Bratislave
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-08-16 08:00
16.08.2022
08:00
Obec Most pri Bratislave
35815-WNP Realizácia NN prípojky na MŠ Hollého v Žiline
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-08-16 09:00
16.08.2022
09:00
Mesto Žilina
34502 „Rekonštrukcia laboratórií Centra Interdisciplinárnych biovied – Laboratória Katedry biofyziky“.
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-08-16 10:00
16.08.2022
10:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30652-WYP Rekonštrukcia spevnených plôch pre zber a zhodnocovanie BRKO – Nová Dubnica
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2022-08-16 10:00
16.08.2022
10:00
Mesto Nová Dubnica
ID: 30221582 Rekonštrukcia analógových kamier v meste Zvolen (výmena analógových kamier za digitálne)
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-08-16 13:00
16.08.2022
13:00
Mesto Zvolen
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
14.08.2022 23:25:37