eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

MIMORIADNE OPATRENIA a OTVÁRANIE PONÚK
V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 upozorňujeme na skutočnosť, že otváranie ponúk je možné v systéme eZakazky zabezpečiť aj prostredníctvom „on line“ sprístupnenia ponúk uchádzačom. Systém eZakazky spĺňa požiadavky podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní (t. j. zabezpečuje integritu predložených ponúk).
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
AOS-300/24-70/2021 Úprava priestorv VZK500 - silnoprúdové a slaboprúdové rozvody
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Súsošie oslobodenia Žiliny v Sade SNP - obnova a oprava 2021 (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
10:00
Mesto Žilina
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dohľadu a výkon inžinierskej činnosti pre stavbu: „Rekonštrukcia lávky na ul. Centrálna, Žilina“
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
10:00
Mesto Žilina
HR-VPP-086-21 Servis pre plniacu stanicu CNG Banská Bystrica
Kvalifikačný systém
16.06.2021
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
22/2020 Spotrebný materiál k podtlakovej terapii
Prieskum trhu pre určenie PHZ
16.06.2021
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
KO-OVS-096-21 Zhotovenie stavby „BA, Úprava parkoviska pred AB I a AB II“
Obchodná verejná súťaž
17.06.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
28003-WYP Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.06.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
Szm/2021/3 Odberový systém
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
12:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
28919-WYS Správa bytového fondu vo vlastníctve Mesta Zvolen 2022 - 2031
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.06.2021
13:00
Mesto Zvolen
Zabezpečenie jednorazového trojvrstvového medicínskeho rúška na tvár s gumičkou (OPAKOVANÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
08:00
Mesto Žilina
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
15.06.2021 17:45:25