eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Elektronický nástroj eZakazky a novela ZVO od 31.03.2022
Pre všetky postupy, na ktoré je potrebné použiť elektronickú platformu, je možné minimálne do 31.1.2023 používať elektronický nástroj eZakazky. Prečítajte si článok.
Verejné zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
Laboratórium smart battery systems
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2022-11-28 09:00
28.11.2022
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
45759-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-11-28 09:00
28.11.2022
09:00
Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región
62/ME/2022 „Základné potraviny pre "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-11-29 09:00
29.11.2022
09:00
„JESEŇ ŽIVOTA“, Zariadenie sociálnych služieb Levice
45778-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Mesto Prešov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-11-29 09:00
29.11.2022
09:00
Mesto Prešov
494/2022/ZNH Nábytok - zariadenie interiéru posluchárne P39
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-11-29 10:00
29.11.2022
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
03OPAC PVC vrecia na biologický materiál a komunálny odpad
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-11-29 10:00
29.11.2022
10:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
543/2022/ZNH Interiérová roleta
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-11-29 10:00
29.11.2022
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
48028 Typový exteriérový mobiliár
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-11-29 11:00
29.11.2022
11:00
Múzeum mesta Bratislavy
CR-OVS-332-22 Služby technickej podpory SW produktov Trellix
Obchodná verejná súťaž
2022-11-29 12:00
29.11.2022
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
45385-WYP Prístavba, nadstavba a rekonštrukcia MŠ v Opoji s cieľom rozšírenia priestorových kapacít školy
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-11-29 12:00
29.11.2022
12:00
Obec Opoj
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
28.11.2022 08:13:23