eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Verejné zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
12997-MST Nákup potravín
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-06-17 10:00
17.06.2024
10:00
„MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo
16/PRO/2024 Služby pravidelnej autobusovej dopravy pre mesto Rimavská Sobota
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-06-21 09:00
21.06.2024
09:00
Mesto Rimavská Sobota
13573-MSS Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu v meste Senec
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-06-24 10:00
24.06.2024
10:00
Mesto Senec
OSM-159/2024 Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Martine
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-07-01 10:00
01.07.2024
10:00
Štátny inštitút odborného vzdelávania
OSM-158/2024 Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Žiline
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-07-01 10:00
01.07.2024
10:00
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Sťahovacie služby a likvidácia majetku štátu vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe a užívaní rezortu prokuratúry Slovenskej republiky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-07-10 10:00
10.07.2024
10:00
Generálna prokuratúra SR
14689-MST Motorová nafta STN EN 590, Bezolovnatý automobilový benzín STN EN 228
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-07-10 12:00
10.07.2024
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne a jedlých olejov a tukov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-07-16 10:00
16.07.2024
10:00
Mesto Senec
Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov a obnova hardvérového a softvérového vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-07-17 10:00
17.07.2024
10:00
Generálna prokuratúra SR
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
2025-04-21 23:55
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
14.06.2024 00:15:24