eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Elektronický nástroj eZakazky a novela ZVO od 31.03.2022
Pre všetky postupy, na ktoré je potrebné použiť elektronickú platformu, je možné minimálne do 31.1.2023 používať elektronický nástroj eZakazky. Prečítajte si článok.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Zavlažovanie futbalového ihriska Dolný Hričov
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-04 08:00
04.07.2022
08:00
Obec Dolný Hričov
PA-VPP-169-22 Technický dozor a koordinátor BOZP pre výstavbu plniacej stanice LCNG Prešov
Kvalifikačný systém
2022-07-04 10:00
04.07.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
01 cyklo Javorníky 2022 „Vyznačenia cykloturistických trás v Javorníkoch 2022 v zmysle STN 01 8028“_OPAKOVANÁ
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-04 10:00
04.07.2022
10:00
Žilinský samosprávny kraj
Mäso a mäsové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-04 12:00
04.07.2022
12:00
Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice
2022ZNH010 Tlač propagačných materiálov – skladačiek projektu "Pod patronátom sv. Floriána"
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-06 09:00
06.07.2022
09:00
Kysucké múzeum
28/ME/2022 "Ucelená oprava miestnych komunikácií"
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-07-06 09:00
06.07.2022
09:00
Mesto Komárno
2022ZNH011 Grafické spracovanie a tlač propagačných materiálov projektu "Koľajnice nás spájajú
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-06 09:05
06.07.2022
09:05
Kysucké múzeum
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
Zákazka malého rozsahu
2022-07-06 10:00
06.07.2022
10:00
Žilina Invest, s.r.o.
4 Mrazená hydina, ryby, zelenina, mrazené výrobky - opakovaná
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-06 11:00
06.07.2022
11:00
Domov sociálnych služieb Méta
5 Mlieko, mliečne výrobky, čerstvé vajcia - opakovaná
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-06 11:15
06.07.2022
11:15
Domov sociálnych služieb Méta
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
03.07.2022 13:26:15