Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
15363-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
22.12.2020
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
12.11.2020
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
12.11.2020
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
10.11.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
10.11.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
ZO_NZ_11_2019 Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
05.11.2020
10:00
MP Profit PB, s.r.o.
PVS_03_2020_LE Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
26.10.2020
10:00
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
33018-MSS Komunálne služby v meste Myjava
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
23.10.2020
10:00
Mesto Myjava
33008-MST Informatizácia MHD v Žiline
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
23.10.2020
09:00
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
7/ME/2020 „Okružná križovatka na Veľkoblahovskej ceste a Czibókovej ulici Dunajskej Strede“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.10.2020
09:00
Mesto Dunajská Streda
33027-MST Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2021
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
19.10.2020
09:30
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
33026-MST Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2021
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
19.10.2020
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
AOS-300/23-113/2020 Autobus na diaľkovú prepravu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
19.10.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
59/ME/2020 "Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.10.2020
09:00
Obec Veľké Úľany
32682-WYS Vypracovanie programu starostlivosti o hlavátku podunajskú
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.10.2020
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
32548-MSS Zabezpečenie meraní a posudkov pre SEA n.o.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
13.10.2020
10:00
Slovenská ekologická agentúra n.o.
33046-WYP Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 3. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.10.2020
10:00
Mesto Čadca
32561-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Regionálne združenie miest a obcí TEKOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
13.10.2020
09:00
Regionálne združenie miest a obcí TEKOV
28508-WYP Košická Polianka - vodovod.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.10.2020
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31144-WYP Fintice - kanalizácia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.10.2020
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zobrazených: 1 - 20 / 63 Stránky:  1 2 3 4
27.09.2020 05:30:15