Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
15363-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.09.2020
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
04.09.2020
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
04.09.2020
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
02.09.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
02.09.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
2020/S 106-256900 Prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku v meste Lučenec
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
07.07.2020
10:00
Mesto Lučenec
2020/S 106-255541 ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD V MESTE SENEC – INTENZIFIKÁCIA A MODERNIZÁCIA JESTVUJÚCEJ ČOV MESTA SENEC
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
03.07.2020
10:00
Mesto Senec
25041-MSP Zabezpečenie priaznivého stavu vybraných druhov živočíchov technickými úpravami v interiéroch podzemných priestorov chráneného územia
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
30.06.2020
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
20619-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
30.06.2020
10:00
Mesto Žilina
20613-MSS Služby mestskej autobusovej dopravy v meste Považská Bystrica
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
26.06.2020
10:00
Mesto Považská Bystrica
21024-WYP Rekonštrukcia atletického štadióna UMB, ul. Tajovského 57, Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.06.2020
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
21214-MST Dodávka elektriny pre rok 2021
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
24.06.2020
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
21348-WYP Inforcentrum Kamzík
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
22.06.2020
10:00
Mestské lesy v Bratislave
15419-MSS Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
19.06.2020
10:00
Mesto Banská Bystrica
ZO_NZ_11_2019 Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
19.06.2020
10:00
MP Profit PB, s.r.o.
24(ME/2020 „Proton-transfér reakčný spektrometer – monitorovanie v reálnom čase“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
17.06.2020
09:00
P e W a S s.r.o.
A0 POTRAVINY
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2020
09:00
Centrum sociálnych služieb ANIMA
2020_04_01 Bezpečne, zdravo, za prácou – Cyklomobilne v Hriňovej
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.06.2020
10:00
Mesto Hriňová
12035-WYP Tulčicko - Terniansky skupinový vodovod
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.06.2020
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20464-WYP Obnova, rekonštrukcia a modernizácia VZT a MaR na FTF VŠMU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.06.2020
10:00
Vysoká škola múzických umení
Zobrazených: 1 - 20 / 34 Stránky:  1 2
05.06.2020 11:01:47