Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre stavebnú časť energetických stavieb spoločnosti SPP (vytvorenie zoznamu kvalifikovaných dodávateľov na vypracovanie projektových dokumentácií a výkonu inžinierskej činnosti pre stavebnú časť energetických stavieb spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.)
Inovatívne partnerstvo
2027-06-09 00:00
09.06.2027
00:00
Slovenský plynárenský priemysel
Dynamický nákupný systém: Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
Inovatívne partnerstvo
2027-02-21 12:00
21.02.2027
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP
Inovatívne partnerstvo
2027-02-12 12:00
12.02.2027
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
8716-MST Potraviny 2024
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-04-18 10:00
18.04.2024
10:00
„VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
9001 - MSP Významná obnova budovy ŠD Jedlíkova 13
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-04-26 10:00
26.04.2024
10:00
Technická univerzita v Košiciach
9329 - MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-05-06 09:00
06.05.2024
09:00
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
9420 - MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-05-07 09:00
07.05.2024
09:00
Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región
30/2024 Potraviny 1
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-04-22 10:00
22.04.2024
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
HR-KS-181-22 Kvalifikačný systém pre obstarávanie budovania zákazníckych centier a obdobných priestorov
Inovatívne partnerstvo
2026-07-18 23:55
18.07.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
2025-04-21 23:55
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Inovatívne partnerstvo
2025-06-09 23:55
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
KO-DNS-224-22 Oznámenie o vyhlásení DNS - Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
2027-02-21 23:55
21.02.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
KO-KS-225-22 Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP
Inovatívne partnerstvo
2027-02-12 23:55
12.02.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
VI-KS-026-24 Poradenstvo a služby v oblasti inovácií
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2027-03-14 23:55
14.03.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
17.04.2024 06:47:05