Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Rekonštrukcia chodníka na ul. Štítnickej a ul. Gemerskej v obci Plešivec
Zákazka s nízkou hodnotou
02.06.2022
10:00
Obec Plešivec
Preprava športovcov MŠKPB
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
20.05.2022
10:00
MP Profit PB, s.r.o.
Sadové úpravy areálu KINO PANOREX
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
01.06.2022
10:00
Mesto Nová Dubnica
„LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka – stavebné úpravy a modernizácia 1.NP bloku C“
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
27.05.2022
11:00
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Oprava poruchy NN káblov 2
Zákazka s nízkou hodnotou
25.05.2022
10:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávanie potravinárskych tovarov pre mesto Žilina v roku 2022/2023 na reprezentačné účely
Zákazka s nízkou hodnotou
25.05.2022
10:00
Mesto Žilina
Hygienické potreby
Zákazka s nízkou hodnotou
25.05.2022
09:00
Mesto Žilina
Dodávka zemného plynu na roky 2022-2025
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
27.06.2022
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Tlač propagačných materiálov pre kultúrne a športové podujatia mesta Žilina a prezentáciu mesta
Zákazka s nízkou hodnotou
23.05.2022
10:00
Mesto Žilina
Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárenský tovar
Zákazka s nízkou hodnotou
23.05.2022
09:00
Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice
Dodávka bagiet
Zákazka s nízkou hodnotou
23.05.2022
09:00
Mesto Žilina
Rekonštrukcia chodníkov na ulici Jána Kalinčiaka, Zvolen
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
25.05.2022
10:00
Mesto Zvolen
Dodávka kancelárskych potrieb
Zákazka s nízkou hodnotou
31.05.2022
10:00
Mesto Žilina
001/NLZ/2022 Rekonštrukcia krematória, Kremnička 60, Banská Bystrica – Dodávka kremačnej technológie s príslušenstvom, vrátane jej inštalácie a uvedenia do prevádzky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
01.06.2022
10:00
Záhradnícke a rekreačné služby
25365 - WYP Detské inkluzívne ihrisko RODINKA
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
30.05.2022
10:00
Mesto Banská Bystrica
004/ZNH/v EYOF 2022_ Poistné služby
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
26.05.2022
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
005/ZNH/v DODÁVKA SIEŤOVEJ ETHERNETOVEJ KABELÁŽE S MONTÁŽOU PRE EYOF BB 2022
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
31.05.2022
09:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
006/NLZ/2022 EYOF 2022_STANY - prenájom
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
24.05.2022
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
006/ZNH/v EYOF 2022_ Koberce, kúpa s inštaláciou a deinštaláciou
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
31.05.2022
13:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
007/NLZ2022 EYOF 2022_Tlačiarenské služby
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
31.05.2022
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
Zobrazených: 1 - 20 / 74 Stránky:  1 2 3 4
20.05.2022 05:06:47