Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
PD, OAD, IČ pre stavbu: Prístavba a stavebné úpravy budovy Mestského divadla Žilina- debarierizácia a zelené opatrenia
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Mesto Žilina
NÁMESTIE SLOBODY V BANSKEJ BYSTRICI
Súťaž návrhov
12.10.2021
15:00
Mesto Banská Bystrica
Priepust cez MK na ul. Stehlíková a na ul. Vrania, Žilina – Vranie
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
14:00
Mesto Žilina
Realizácia dopravného značenia v mestskej časti Bôrik a sídliska Hliny V a VI
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
10:00
Mesto Žilina
Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
25.10.2021
10:00
Mesto Žilina
42902 - WYP Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu a obecného úradu obce Pažiť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.09.2021
10:00
Obec Pažiť
002/NLZ/2021 EYOFF 2022_Prepravné služby
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
20.10.2021
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
42646-WYS Zabezpečenie strážnej služby, protipožiarnych asistenčných hliadok v objektoch zabezpečujúcich EYOF 2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.09.2021
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
42670-WYT Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia, Žilina - Hájik - vnútroblok ul. G.Lannuriena
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.09.2021
10:00
Mesto Žilina
42985-WYT "CSS Ľadoveň, Martin - Komplexná modernizácia výťahov v bloku B"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.10.2021
13:00
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň
43409-WYS Akčný plán pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy mesta Banská Bystrica (APMA)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.09.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
42739-WYP MŠ Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.10.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
42176-WYP Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej cesty Moskovská – Kyjevské námestie – Nové Kalište – THK – Švermova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.09.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
022109/2021 Rekonštrukcia krovu, krytiny a hromozvodu - Kaplnka morová sv. Magdalény na starom cintoríne v Žiline
Zákazka s nízkou hodnotou
29.09.2021
10:00
Mesto Žilina
03/21 Oprava Oravskej lesnej železnice
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2021
10:00
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
43101-WYS On line PPC kampane a súvisiace reklamné služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.09.2021
14:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
43511-MSS Service level agreement (SLA) pre IS GP SR a rozšírenie funkcionality informačného systému o ECRIS - TCN
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
14.10.2021
10:00
Generálna prokuratúra SR
42689 - MNA Dostavba komplexu Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave, 2021
Súťaž návrhov
19.11.2021
17:00
Vysoká škola múzických umení
1065680 Audiovizuálna technika pre FTF VŠMU
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
09:00
Vysoká škola múzických umení
140/2021/ZNL Dodávka energetických médií na roky 2022-2025
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
30.09.2021
11:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Zobrazených: 1 - 20 / 58 Stránky:  1 2 3
21.09.2021 21:17:43