Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Rekonštrukcia vestibulu v kultúrnom dome v MČ Žilina, Trnové
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2021
09:00
Mesto Žilina
Dodávka služieb súvisiacich s dohľadovým centrom bezpečnostných incidentov – SOC (Security Operations Center)
Zákazka s nízkou hodnotou
15.12.2021
08:00
Mesto Žilina
Polygrafické služby 2021
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
11.01.2022
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Didaktické pomôcky
Zákazka s nízkou hodnotou
15.12.2021
09:00
Spojená škola, Martin
Dodávka, montáž, zapojenie a nastavenie konvektomatu do jedálne J. Borodáča 1 v Žiline
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2021
09:00
Mesto Žilina
Vysokovýkonný počítačový systém s viacerými uzlami a úložiskom pre veľké dáta
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
14.12.2021
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
003/NLZ/2021 EYOF 2022_reklamné predmety
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
11.01.2022
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
003/NLZ/2021 Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 v Banskej Bystrici
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
21.12.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
57743-WYT Dodanie geografického informačného systému pre mesto Žilina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.12.2021
09:00
Mesto Žilina
53582-WYP Rekonštrukcia lávky na ul. Obchodná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.12.2021
09:00
Mesto Žilina
57133 Mestská cyklistická trasa Hušták - Kráľová, Vetva B
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.12.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
44633-MSP Výstavba mestskej plavárne v Ružomberku
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
15.12.2021
10:00
CZT Ružomberok, s. r. o.
08/2021 Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky pre CSS Žarec
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb Žarec
57331-WYP Vodorovné a zvislé dopravné značenie na miestnych komunikáciách v meste Žilina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.12.2021
09:00
Mesto Žilina
1/LEM/2021 Vybavenie cvičební pre ZŠ s MŠ Lemešany - 2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.12.2021
10:00
Obec Lemešany
57157-WYP Investičné projekty v Národnom biatlonovom centre v Osrblí - Koliesková a bežecká dráha
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.12.2021
10:00
Slovenský zväz biatlonu
140E/2021/ZNL Dodávka elektrickej energie na roky 2022-2025
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
13.12.2021
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
47460-MSS Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
13.12.2021
12:00
Mesto Žilina
16/2021 VO Kompletná videoendoskopická zostava
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2021
08:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
16/21 Mliečne výrobky pre CSS Horelica, Čadca
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
Zobrazených: 1 - 20 / 67 Stránky:  1 2 3 4
08.12.2021 03:30:44