Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
28919-WYS Správa bytového fondu vo vlastníctve Mesta Zvolen 2022 - 2031
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.06.2021
13:00
Mesto Zvolen
PD pre stavebné povolenie - Úpravy miestnych komunikácií a spevnených plôch s vodozádržnými opatreniami – Bajzova párne a nepárne čísla, Žilina“
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
09:00
Mesto Žilina
28418-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Rosina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2021
13:30
Obec Rosina
Súsošie oslobodenia Žiliny v Sade SNP - obnova a oprava 2021 (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
10:00
Mesto Žilina
Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest v meste Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
22.06.2021
10:00
Mesto Žilina
Dodávka veľkoplošných monitorov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
22.06.2021
14:30
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dohľadu a výkon inžinierskej činnosti pre stavbu: „Rekonštrukcia lávky na ul. Centrálna, Žilina“
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
10:00
Mesto Žilina
Zimný štadión Zvolen - Úprava zariadení pre rozvod tepla na sekundárnej časti výmenníkovej stanice (VS)
Zákazka s nízkou hodnotou
23.06.2021
13:00
Mesto Zvolen
Zabezpečenie jednorazového trojvrstvového medicínskeho rúška na tvár s gumičkou (OPAKOVANÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
08:00
Mesto Žilina
001/NLZ/2021 EYOFF 2022_dodanie športového oblečenia a príslušenstva
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
21.06.2021
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
24053-WYS Vypracovanie účelového energetického auditu budov Mesta Banská Bystrica za účelom identifikácie opatrení realizovateľných prostredníctvom garantovanej energetickej služby (GES)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.07.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
01/2021 Centrum sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca - zníženie energetickej náročnosti budovy a sanácia vlhkosti v murivách objektu
Zákazka s nízkou hodnotou
24.06.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
01/2021 Architektonicko - výtvarný návrh novej expozície s názvom Expozícia stredovekých a novovekých dejín Liptova
Zákazka s nízkou hodnotou
30.06.2021
15:00
Liptovské múzeum v Ružomberku
29372-MST Špeciálne prístrojové vybavenie pre potreby projektov OP KŽP
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
20.07.2021
10:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
28003-WYP Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.06.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
28502-WYS Vypracovanie svetelno-technickej štúdie a PD rekonštrukcie verejného osvetlenia v majetku Mesta Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
22.06.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
28633-WYT Varňa medoviny s príslušenstvom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.06.2021
10:00
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
14/ME/2021 „Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Dunajská Streda“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
23.06.2021
09:00
Mesto Dunajská Streda
14945-WYP NOVOSTAVBA MŠ V BOŤANOCH_Opakovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.06.2021
10:00
Obec Boťany
19/ME/2021 „Prístavba a prestavba materskej školy Veľké Úľany“ zákazka je rozdelená na tri časti:
Prieskum trhu
25.06.2021
10:00
Obec Veľké Úľany
Zobrazených: 1 - 20 / 61 Stránky:  1 2 3 4
15.06.2021 16:59:02