Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Riadenie a správa centrálneho registratúrneho strediska
Zákazka s nízkou hodnotou
18.05.2021
13:00
Mesto Žilina
Stavebné úpravy schodiska na ul. A. Kmeťa, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
17.05.2021
10:00
Mesto Žilina
Nákup originálnych ručne brúsených krištáľových produktov
Zákazka s nízkou hodnotou
14.05.2021
10:00
Mesto Žilina
14649-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Školský a laboratórny nábytok a vybavenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.05.2021
14:00
Mesto Banská Bystrica
14645-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – IKT
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.05.2021
09:00
Mesto Banská Bystrica
007/NLZ/2020 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Didaktické pomôcky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
19.05.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
24053-WYS Vypracovanie účelového energetického auditu budov Mesta Banská Bystrica za účelom identifikácie opatrení realizovateľných prostredníctvom garantovanej energetickej služby (GES)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.05.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
25439-WYP Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy v Banskej Bystrici-stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.05.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
011005/2021 Zber, zhodnotenie a likvidácia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu a triedených zložiek komunálneho odpadu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
17.05.2021
09:00
Mesto Žilina
22491-WYT Varňa medoviny s príslušenstvom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.05.2021
10:00
Stredná odborná škola
17337-MSS Komplexné poistenie pre Mesto Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
24.05.2021
09:30
Mesto Žilina
04/2021 Rôzne potraviny pre CSS Žarec, opakovanie zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou
18.05.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb Žarec
1/2021/VO/po Zber komunálneho odpadu v meste Šamorín
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
25.05.2021
10:00
Mesto Šamorín
13/ME/2021 „Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Banská Bystrica formou papierových stravovacích poukážok“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
31.05.2021
09:00
Okresný súd
14653-WYP ROZŠÍRENIE VODOVODNEJ SIETE V MESTE LIPANY
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.05.2021
10:00
Mesto Lipany
14945-WYP NOVOSTAVBA MŠ V BOŤANOCH_Opakovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.06.2021
10:00
Obec Boťany
20/2021 Stavebné úpravy laboratórnej časti na oddelení laboratórnej medicíny - opakovaná zákazka
Zákazka s nízkou hodnotou
17.05.2021
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
2020_11_01 Zelená infraštruktúra v súvislosti s projektom - VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY v Selciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.06.2021
10:00
Obec Selce
2021_NLZ_01 Materiálno–technické vybavenie učební ZŠ Obrancov mieru 884/23, Detva
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
25.05.2021
10:00
Mesto Detva
21363-WYP KANALIZÁCIA A COV OBCE NITRICA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.06.2021
10:00
Obec Nitrica
Zobrazených: 1 - 20 / 44 Stránky:  1 2 3
12.05.2021 05:58:07