Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
AOS-300/24-3/2021 Chlieb, pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárenské výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
01.03.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15_21_1 Distribúcia novín ZA kraj
Zákazka s nízkou hodnotou
05.03.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
PVS_03_2020_LE Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
30.03.2021
10:00
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
AOS-300/24-5/2021 Dodávka a montáž žalúzií
Zákazka s nízkou hodnotou
08.03.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.06.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
4/ME/2021 Elektrotechnické laboratórne stoly s príslušenstvom, dovoz, montáž, zaškolenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.03.2021
09:00
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
11340-MSS Enviro for NAEC
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
18.03.2021
10:00
Národné environmentálne centrum n.o.
Jednorazové čiapky, jednorazové plášte a návleky na obuv
Zákazka s nízkou hodnotou
02.03.2021
10:00
Mesto Žilina
42995-WYP Komunitné centrum - Boťany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.03.2021
10:00
Obec Boťany
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.06.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
12299-WYP NOVOSTAVBA MŠ V BOŤANOCH
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.03.2021
10:00
Obec Boťany
10380-WYP Novostavba elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Slovenský Grob
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
17.03.2021
09:00
Obec Slovenský Grob
5/ME/2021 Nájomný bytový dom 2x24 b. j. v Kolárove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.03.2021
09:00
Mesto Kolárovo
DPMPB_02_2021_OA Obstaranie 5 ks autobusov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
29.03.2021
10:00
Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
AOS-300/24-4/2021 Ochranná maska M 95 s poľnou fľašou
Zákazka s nízkou hodnotou
04.03.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13020-WYS Online PPC kampane a súvisiace služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.03.2021
14:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
14201-MSS Oprava a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliáru
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
23.03.2021
10:00
Mesto Žilina
14364 - WYT Osvetľovacia technika a príslušenstvo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.03.2021
11:00
Vysoká škola múzických umení
Zobrazených: 1 - 20 / 41 Stránky:  1 2 3
26.02.2021 16:30:20