Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
42559-WYP CYKLOTRASA STARÁ MYJAVA - LIPOVČEKY
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.12.2020
10:00
Obec Stará Myjava
35686-WYP Deinštitucionalizácia ZpS DD Janova Lehota – Novostavba rodinného domu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.12.2020
10:00
Obec Janova Lehota
43123-MST Didaktická technika - Výskumná infraštruktúra - dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
17.12.2020
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
PVS_03_2020_LE Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
14.12.2020
10:00
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávka a montáž nábytku pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a denný stacionár (Opakovaná)
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
10:00
Mesto Žilina
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
27.01.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
29.01.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
27.01.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
2020ZNH010 Drevený šindeľ (červený smrek)
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2020
09:00
Kysucké múzeum v Čadci
43461-WYP KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY – III. ETAPA-2.časť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.12.2020
10:00
Obec Lužianky
2020/S 232-570027 Kamerový systém monitorovania cestnej a železničnej dopravy na hraničných priechodoch
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
29.12.2020
09:30
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
012311/2020 Komparatívna analýza z mapovania pocitov (Klimatická pocitová mapa Žilina 2019) s analýzou satelitných snímok
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
09:00
Mesto Žilina
42995-WYP Komunitné centrum - Boťany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.12.2020
10:00
Obec Boťany
41181-MSS Komunálne služby v meste Myjava
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
03.12.2020
10:00
Mesto Myjava
Konzervy
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
29.01.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
Mlieko a mliečne výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
Mrazená zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
Nákup pracovných ochranných odevov a pracovnej obuvi
Zákazka s nízkou hodnotou
07.12.2020
10:00
Mesto Žilina
59/2020/ZPSDSSDK Osobné ochranné pracovné prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2020
12:00
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín
Zobrazených: 1 - 20 / 46 Stránky:  1 2 3
29.11.2020 14:14:26