Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
1/MB/KE/2020 Autoservisná technika
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
27.08.2020
15:00
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická,
23200-WYP Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava IV. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.08.2020
10:00
Obec Vígľaš
22991-WYP Chovný a izolačný priestor pre veľké šelmy s oplotením a príslušenstvom ZOO Bojnice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.08.2020
10:00
Národná zoologická záhrada Bojnice
22698-WYP Cyklistická trasa: železničná stanica – Sotina, Senica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.08.2020
09:00
Mesto Senica
2/2020 Demontáž pôvodnej zasklenej steny + dodávka a montáž novej zasklenej steny-hliníkový rám, v Spojenej škole Ružomberok
Zákazka s nízkou hodnotou
21.08.2020
10:00
Spojená škola, Ružomberok
11/2020 Dobudovanie pavilónu C - projektová dokumentácia
Zákazka s nízkou hodnotou
21.08.2020
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
30652-MST Dodanie nádob na biologický odpad, bio vriec a letákov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
07.09.2020
09:30
Mesto Žilina
Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
16.09.2020
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
26406-MST Dodávka elektriny pre rok 2021
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
19.08.2020
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
02.09.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
04.09.2020
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
02.09.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
Dohľad a servis kamerového systému mesta Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
24.08.2020
10:00
Mesto Žilina
21901-MUS Geodetické služby
Užšia súťaž
17.09.2020
10:00
Mesto Žilina
28508-WYP Košická Polianka - vodovod.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.09.2020
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
010608/2020 Lávka cez potok Všivák
Zákazka s nízkou hodnotou
28.08.2020
09:00
Mesto Žilina
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
04.09.2020
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
Minerálne doplnky
Zákazka s nízkou hodnotou
20.08.2020
10:00
Nemocnica Poprad, a. s.
21/PRO/2020 Novostavba detského ihriska opakovanie
Zákazka s nízkou hodnotou
17.08.2020
13:00
Obec Nitrianske Hrnčiarovce
29990-MST Nákup dopravných prostriedkov - motorové vozidlo so špeciálnou úpravou na prevoz psov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
17.09.2020
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Zobrazených: 1 - 20 / 51 Stránky:  1 2 3
15.08.2020 12:27:08