Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
2019/S 241-592084 Administrátor dotačného programu
03.02.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
184 - WYS Analýza postojov dospelej slovenskej populácie voči ochrane životného prostredia v témach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.01.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
1733 - WYP Cyklochodník kataster Stará Turá
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.02.2020
10:00
Mesto Stará Turá
2566-WYP Cyklotrasa STARÁ MYJAVA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.02.2020
10:00
Obec Stará Myjava
2019/S 241-590918 Dodávka kotlov v rámci dotačného programu
28.02.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
31.03.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
0120 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre DSS a ŠZ Liptovský Hrádok
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2020
12:32
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž
03.04.2020
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
31.03.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
35141-WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Ratkovské Bystré
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.02.2020
10:00
Obec Ratkovské Bystré
35043-MSS Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám
06.02.2020
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Komplexná starostlivosť, zabezpečenie funkčnosti a bežnej prevádzky nákladných výťahov školských zariadení v správe mesta Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
23.01.2020
09:00
Mesto Žilina
1113-WYS Komplexné tlačiarenské služby pre Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.01.2020
10:00
Mesto Považská Bystrica
35622-WYP Kompostáreň Svätý Peter, zariadenie pre zhodnotenie BRO
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.02.2020
09:00
Obec Svätý Peter
34235-WYP Lipany lokalita IBV Pod Hájom.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.02.2020
10:00
Mesto Lipany
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž
03.04.2020
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
36242-WYP NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU – 14 b.j.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.01.2020
10:00
Obec Halič
2482-WYP Nadstavba a zníženie energetickej náročnosti bytového domu 775/4,6
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.02.2020
10:00
Mesto Komárno
2481-WYP Nadstavba a zníženie energetickej náročnosti bytového domu 776/8, 10
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.02.2020
10:00
Mesto Komárno
36142-MST Novostavba kompostárne Združenia obcí Studenej doliny - tovary
24.01.2020
10:00
Združenie obcí Studenej doliny
Zobrazených: 1 - 20 / 43 Stránky:  1 2 3
22.01.2020 12:00:11