Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
2019/S 241-592084 Administrátor dotačného programu
26.02.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
AOS-300/23-34/2020 Batoh 24L výcvikový
Zákazka s nízkou hodnotou
27.02.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
1733 - WYP Cyklochodník kataster Stará Turá
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.03.2020
10:00
Mesto Stará Turá
2019/S 241-590918 Dodávka kotlov v rámci dotačného programu
06.03.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
31.03.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
9896-WYT Dodávka malej triediacej linky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.03.2020
10:00
Mesto Nová Dubnica
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž
03.04.2020
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
31.03.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
9897-WYP Hala na úpravu zmesového komunálneho odpadu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.03.2020
10:00
Mesto Nová Dubnica
7402-MSS Informačný systém Centra právnej pomoci
30.03.2020
10:00
Centrum Právnej Pomoci
2020/S 035-082454 Inovatívna linka na pasterizáciu a lúpanie vlašského orecha – LaD Group, s.r.o. (2)
30.03.2020
10:00
LaD GROUP, s. r. o.
9225-WYP KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY – III. ETAPA-1.časť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.03.2020
10:00
Obec Lužianky
02/PRO/2020 Komplexné poskytnutie služieb pri zabezpečení podujatia s názvom Skalické dni 2020
Zákazka s nízkou hodnotou
05.03.2020
13:00
Mesto Skalica
34235-WYP Lipany lokalita IBV Pod Hájom.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.02.2020
10:00
Mesto Lipany
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž
03.04.2020
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
Mlieko a mliečne výrobky pre CSS Prameň Dolný Kubín
Zákazka s nízkou hodnotou
26.02.2020
13:45
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ
4155-MST Nákup IKT
27.02.2020
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
3/2020 Nákup impresií v online mediálnom priestore
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.02.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
4/2020 Nákup vonkajšieho mediálneho priestoru
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.03.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
8016-WYP Obnova severného priečelia (oprava strmej časti strechy) hlavnej haly Zimného štadióna súp. č. 2292 vo Zvolene
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.02.2020
12:00
Mesto Zvolen
Zobrazených: 1 - 20 / 59 Stránky:  1 2 3
22.02.2020 14:02:44