Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
22698-WYP Cyklistická trasa: železničná stanica – Sotina, Senica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.10.2020
09:00
Mesto Senica
29990-MST Nákup dopravných prostriedkov - motorové vozidlo so špeciálnou úpravou na prevoz psov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
01.10.2020
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
33008-MST Informatizácia MHD v Žiline
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
23.10.2020
09:00
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
AOS-300/23-118/2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné konanie a realizáciu diela na rekonštrukciu budovy č. 25 – Krytá plaváreň
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-122/2020 Overenie fakturačných meradiel
Zákazka s nízkou hodnotou
02.10.2020
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
32460-WYP BELADICE – rozšírenie ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.10.2020
09:00
Združenie obcí MIKROREGIÓN Podtríbečie - Drevenica
AOS-300/23-117/2020 Rekonštrukcia budovy číslo 1 - Vstupný objekt
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.10.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-131/2020 Ročné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a elektronických zabezpečovacích systémov
Zákazka s nízkou hodnotou
06.10.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-115/2020 „Sanácia splaškového kanalizačného potrubia bezvýkopovou technológiou v areáli AOS“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.10.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-113/2020 Autobus na diaľkovú prepravu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
19.10.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
32874-WYP Sabinov – 24b.j nájomný bytový dom B1 – ul. Mlynská
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.10.2020
09:00
Mesto Sabinov
F 183/2020 Zabezpečenie služieb, správy, údržby, dodávka PC komponentov a opráv IT infraštruktúry 2020-2021
Prieskum trhu pre určenie PHZ
28.09.2020
12:00
Žilinský samosprávny kraj
AOS-300/23-120/2020 Oprava plochých striech v areáli AOS - II. Etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
02.10.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
ZO_NZ_11_2019 Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
05.11.2020
10:00
MP Profit PB, s.r.o.
33046-WYP Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 3. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.10.2020
10:00
Mesto Čadca
AOS-300/23-121/2020 Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2020
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-123/2020 „Služby spojené s profylaxiou systému, úpravou a aktualizáciou softvéru a hardvéru v prostredí špeciálneho systému Virtuálnej strelnice.“
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
02/2020 Náučný chodník v komunitnej záhrade CSS Zákamenné
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2020
09:00
Centrum sociálnych služieb Zákamenné
01/2020 CSS Zákamenné - Realizácia oplotenia, pracovisko Zubrohlava
Zákazka s nízkou hodnotou
29.09.2020
15:08
Centrum sociálnych služieb Zákamenné
16/2020/MH Výmena zásobníka nafty pre dieselagregát
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2020
12:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Zobrazených: 1 - 20 / 63 Stránky:  1 2 3 4
27.09.2020 05:40:03