Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
22698-WYP Cyklistická trasa: železničná stanica – Sotina, Senica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.08.2020
09:00
Mesto Senica
29990-MST Nákup dopravných prostriedkov - motorové vozidlo so špeciálnou úpravou na prevoz psov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
17.09.2020
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
AOS-300/23-101/2020 Odborná prehliadka komína (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
18.08.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
16.09.2020
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
26406-MST Dodávka elektriny pre rok 2021
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
19.08.2020
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Procurio-02/2020 Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná - stavebná časť
Zákazka s nízkou hodnotou
20.08.2020
09:00
Obec Košolná
Minerálne doplnky
Zákazka s nízkou hodnotou
20.08.2020
10:00
Nemocnica Poprad, a. s.
AOS-300/23-100/2020 Rekonštrukcia a modernizácia Internátu A3
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.08.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
30991-WYP ČOV Malý Lapáš – rozšírenie kapacity_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.09.2020
09:00
Obec Malý Lapáš
21/PRO/2020 Novostavba detského ihriska opakovanie
Zákazka s nízkou hodnotou
17.08.2020
13:00
Obec Nitrianske Hrnčiarovce
30608-WYP Rekonštrukcia tribúny v Mestskom športovom areáli v Žarnovici
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.08.2020
09:00
Mesto Žarnovica
ZO_NZ_11_2019 Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
26.08.2020
10:00
MP Profit PB, s.r.o.
22/PRO/2020 Výstavba detského ihriska
Zákazka s nízkou hodnotou
19.08.2020
10:00
Obec Marianka
29988-MST Nákup dopravných prostriedkov pre špecializované útvary finančnej správy
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
17.09.2020
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
15/2020/MH Revízie elektrických zariadení, bleskozvodov a spotrebičov
Zákazka s nízkou hodnotou
21.08.2020
11:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
02.09.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
02.09.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
11/2020 Dobudovanie pavilónu C - projektová dokumentácia
Zákazka s nízkou hodnotou
21.08.2020
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Rekonštrukcia viacúčelového ihriska, Oravská cesta - stavebné práce
Zákazka s nízkou hodnotou
19.08.2020
12:00
Malá Fatra
37/ME/2020 9601/2020/DS „Dodávka zemného plynu“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
25.08.2020
09:00
Mesto Dunajská Streda
Zobrazených: 1 - 20 / 51 Stránky:  1 2 3
15.08.2020 12:37:32