Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
10868-MSS Interaktívny systém dodavateľských reťazcov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
08.06.2020
10:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Hormóny - Betametazón
Zákazka s nízkou hodnotou
10.06.2020
10:00
Nemocnica Poprad, a. s.
AOS-300/23-73/2020 Vykonávanie odborných prehliadok, skúšok, servisu a opráv zariadení systému merania a regulácie v kotolni a jednotlivých výmenikových staniciach.
Zákazka s nízkou hodnotou
12.06.2020
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21214-MST Dodávka elektriny pre rok 2021
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
24.06.2020
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
ZO_NZ_11_2019 Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
19.06.2020
10:00
MP Profit PB, s.r.o.
A0 POTRAVINY
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2020
09:00
Centrum sociálnych služieb ANIMA
Mäso a mäsové výrobky pre CSS Prameň Dolný Kubín
Zákazka s nízkou hodnotou
12.06.2020
13:00
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ
Pečivo a pekárenské výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
09.06.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
02.09.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
02.09.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
L2/2020 Altepláza
Zákazka s nízkou hodnotou
12.06.2020
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
15419-MSS Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
19.06.2020
10:00
Mesto Banská Bystrica
2020_04_01 Bezpečne, zdravo, za prácou – Cyklomobilne v Hriňovej
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.06.2020
10:00
Mesto Hriňová
2020/S 106-256900 Prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku v meste Lučenec
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
07.07.2020
10:00
Mesto Lučenec
20613-MSS Služby mestskej autobusovej dopravy v meste Považská Bystrica
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
26.06.2020
10:00
Mesto Považská Bystrica
2020/S 106-255541 ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD V MESTE SENEC – INTENZIFIKÁCIA A MODERNIZÁCIA JESTVUJÚCEJ ČOV MESTA SENEC
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
03.07.2020
10:00
Mesto Senec
CIZS_TV_02_2020 Dodávka zdravotníckej techniky a vybavenia pre CIZS Tvrdošín
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
10.06.2020
10:00
Mesto Tvrdošín
012605/2020 Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne - Jedáleň J. Borodáča Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
09.06.2020
09:00
Mesto Žilina
20619-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
30.06.2020
10:00
Mesto Žilina
Vypracovanie znaleckého posudku k.ú. Zádubnie
Zákazka s nízkou hodnotou
08.06.2020
09:00
Mesto Žilina
Zobrazených: 1 - 20 / 34 Stránky:  1 2
05.06.2020 11:16:19