Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
7398-MUP Vybudovanie fyzickej a technickej ochrany Letiska Bratislava
Užšia súťaž
28.02.2020
23:59
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
4/2020 Nákup vonkajšieho mediálneho priestoru
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.03.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
Test
27.02.2020
14:00
Nemocnica Poprad, a. s.
AOS-300/23-34/2020 Batoh 24L výcvikový
Zákazka s nízkou hodnotou
27.02.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9986-WYP PCÚ Lučenec - rekonštrukcia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.03.2020
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
10176-WYP Rekonštrukcia strechy objektu na ámestí SNP 35/48 vo Zvolene ( stará budova)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.03.2020
09:00
Mesto Zvolen
8016-WYP Obnova severného priečelia (oprava strmej časti strechy) hlavnej haly Zimného štadióna súp. č. 2292 vo Zvolene
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.02.2020
12:00
Mesto Zvolen
2019/S 241-592084 Administrátor dotačného programu
26.02.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
26155-WYP Zlepšenie tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií materskej školy..
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.02.2020
09:00
Obec Rozhanovce
4155-MST Nákup IKT
27.02.2020
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
4607-WYP REKONŠTRUKCIA BUDOVY ŠKOLY
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.02.2020
09:00
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
OddMM-ZT4 Čistiace a leštiace výrobky
26.02.2020
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2019/S 241-590918 Dodávka kotlov v rámci dotačného programu
06.03.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
02/PRO/2020 Komplexné poskytnutie služieb pri zabezpečení podujatia s názvom Skalické dni 2020
Zákazka s nízkou hodnotou
05.03.2020
13:00
Mesto Skalica
3/2020 Nákup impresií v online mediálnom priestore
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.02.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
10171-WYS „Tlačiarenské a knihárske služby pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej súčasti”
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.03.2020
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
AOS-300/23-36/2020 Ochranná maska M 95 s poľnou fľašou
Zákazka s nízkou hodnotou
05.03.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10144-MST Obuv pre príslušníkov Finančnej správy SR
20.04.2020
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
AOS-300/23-35/2020 Spací vak ľahký
Zákazka s nízkou hodnotou
27.02.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
ZO_NZ_11_2019 Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
30.03.2020
10:00
MP Profit PB, s.r.o.
Zobrazených: 1 - 20 / 59 Stránky:  1 2 3
22.02.2020 14:12:47