Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
22698-WYP Cyklistická trasa: železničná stanica – Sotina, Senica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.07.2020
09:00
Mesto Senica
AOS-300/23-88/2020 Čistiace a leštiace výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
07.07.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-55/2020 „Rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie - III . etapa“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.07.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23218-WYP VÝSTAVBA MŠ NA ULICI KPT. NÁLEPKU, LIPANY_
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.07.2020
09:00
Mesto Lipany
ZO_NZ_11_2019 Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
13.07.2020
10:00
MP Profit PB, s.r.o.
23329-MST Technológia na výrobu podkladových profilov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
05.08.2020
14:00
ALLMEDIA, spol. s r.o.
Čistiace, dezinfekčné a špeciálne prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
08.07.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb Letokruhy
08/2020 Pekárenské výrobky pre CSS Žarec
Zákazka s nízkou hodnotou
10.07.2020
11:00
Centrum sociálnych služieb Žarec
20/VO Maľba a oprava fasády hlavného pavilónu
Zákazka s nízkou hodnotou
03.07.2020
09:30
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
23327-MST Veľkoformátová digitálna tlačiarenská linka so sušením a s finalizáciou pre tlač plagátového, baliaceho a termotransferového papiera
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
06.08.2020
14:00
IMAGEWELL, s.r.o.
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
02.09.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
02.09.2020
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
04/2020 Výmena šindľovej krytiny v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline – Požiarna zbrojnica Jalovec, humno Paludza a zadný trakt zrubového domu Liptovský Trnovec
Zákazka s nízkou hodnotou
14.07.2020
11:00
Liptovské múzeum v Ružomberku
22457 - MSS Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
23.07.2020
10:00
Mesto Banská Bystrica
21861-WYP Multifunkčné detské ihrisko
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.07.2020
11:00
Mesto Komárno
2020/S 106-256900 Prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku v meste Lučenec
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
07.07.2020
10:00
Mesto Lučenec
20613-MSS Služby mestskej autobusovej dopravy v meste Považská Bystrica
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
20.07.2020
10:00
Mesto Považská Bystrica
MP_TK_06_2020 Technika pre kompostáreň mesta Púchov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
11.08.2020
10:00
Mesto Púchov
22995-WYP KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
22.07.2020
10:00
Mesto Púchov
2020/S 106-255541 ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD V MESTE SENEC – INTENZIFIKÁCIA A MODERNIZÁCIA JESTVUJÚCEJ ČOV MESTA SENEC
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
14.07.2020
10:00
Mesto Senec
Zobrazených: 1 - 20 / 43 Stránky:  1 2 3
02.07.2020 11:03:37