Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
10625-WYP Výmena fasádnych parapetov na budove Strojníckej fakulty
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.04.2020
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
10868-MSS Interaktívny systém dodavateľských reťazcov
16.04.2020
15:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
11258-MSS Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov
15.04.2020
10:00
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
9986-WYP PCÚ Lučenec - rekonštrukcia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.04.2020
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
11954-WYS Upratovacie a čistiace služby v ŠD STU v Bratislave
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.04.2020
12:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
11996-WYP Most pri kostole Čierny Balog - Dobroč_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.04.2020
09:00
Obec Čierny Balog
11613-WYP Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Belanská štvrť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.04.2020
10:00
Mesto Liptovský Hrádok
10757-MST Kamerový systém monitorovania cestnej a železničnej dopravy na hraničných priechodoch
15.04.2020
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
AOS-300/23-46/2020 Externý nákladný výťah objektu sklady KJB (2020)
Zákazka s nízkou hodnotou
16.04.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-49/2020 Dodávka a montáž žalúzií
Zákazka s nízkou hodnotou
02.04.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Antiflogistiká - Diklofenak/orfenadriniumcitrát
Zákazka s nízkou hodnotou
06.04.2020
10:00
Nemocnica Poprad, a. s.
10996-WYP Zateplenie školskej budovy pre primárne vzdelávanie a Pavilónu mimoškolskej starostlivosti v obci Svätý Peter
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.04.2020
09:00
Obec Svätý Peter
11925-MSS ZNEŠKODŇOVANIE KOMUNÁLNYCH ODPADOV – obec Slovenský Grob
22.04.2020
09:00
Obec Slovenský Grob
AOS-300/23-47/2020 Tričká KAKI používané v OS SR
Zákazka s nízkou hodnotou
17.04.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Antihemoragiká - Ľudský koncentrovaný protrombínový komplex
Zákazka s nízkou hodnotou
03.04.2020
10:00
Nemocnica Poprad, a. s.
12115-WYP Požiarne schodisko – ŠD/A, M. Uhra
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.04.2020
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
10144-MST Obuv pre príslušníkov Finančnej správy SR
20.04.2020
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
11768-MUS SLA o podpore prevádzky, údržbe a úpravach ISFS-SD
Užšia súťaž
27.04.2020
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
ZO_NZ_11_2019 Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
15.05.2020
10:00
MP Profit PB, s.r.o.
Antihemoragiká - Fibrinogenum humanum
Zákazka s nízkou hodnotou
02.04.2020
10:00
Nemocnica Poprad, a. s.
Zobrazených: 1 - 20 / 61 Stránky:  1 2 3 4
01.04.2020 22:33:36