Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
002/NLZ/2021 EYOFF 2022_Prepravné služby
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
20.10.2021
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
43511-MSS Service level agreement (SLA) pre IS GP SR a rozšírenie funkcionality informačného systému o ECRIS - TCN
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
14.10.2021
10:00
Generálna prokuratúra SR
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.09.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.09.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
42739-WYP MŠ Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.10.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
42176-WYP Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej cesty Moskovská – Kyjevské námestie – Nové Kalište – THK – Švermova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.09.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
NÁMESTIE SLOBODY V BANSKEJ BYSTRICI
Súťaž návrhov
12.10.2021
15:00
Mesto Banská Bystrica
43409-WYS Akčný plán pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy mesta Banská Bystrica (APMA)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.09.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
53/ME/2021 „Asfaltovanie komunikácií na Brnenskom námestí“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.09.2021
09:00
Mesto Kolárovo
43181-WYP Zlepšenie celkovej dopravnej situácie a statickej dopravy na vybraných úsekoch v meste Lučenec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.10.2021
10:00
Mesto Lučenec
42792-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.10.2021
10:00
Mesto Poltár
OSV_PB_2021 Prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia v meste Považská Bystrica a jeho integrovaných častiach
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
01.10.2021
10:00
Mesto Považská Bystrica
41762-MSS Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Skalica
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
04.10.2021
10:00
Mesto Skalica
26122-WYP Centrum sociálnych služieb Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.09.2021
10:00
Mesto Sliač
PD, OAD, IČ pre stavbu: Prístavba a stavebné úpravy budovy Mestského divadla Žilina- debarierizácia a zelené opatrenia
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Mesto Žilina
Priepust cez MK na ul. Stehlíková a na ul. Vrania, Žilina – Vranie
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
14:00
Mesto Žilina
Realizácia dopravného značenia v mestskej časti Bôrik a sídliska Hliny V a VI
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
10:00
Mesto Žilina
022109/2021 Rekonštrukcia krovu, krytiny a hromozvodu - Kaplnka morová sv. Magdalény na starom cintoríne v Žiline
Zákazka s nízkou hodnotou
29.09.2021
10:00
Mesto Žilina
42670-WYT Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia, Žilina - Hájik - vnútroblok ul. G.Lannuriena
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.09.2021
10:00
Mesto Žilina
Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
25.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Zobrazených: 21 - 40 / 58 Stránky:  1 2 3
21.09.2021 23:05:39