Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
Szm/2021/3 Odberový systém
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
12:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
ŽP/2021/1 Likvidácia spaľovacieho zariadenia Hoval GG7
Zákazka s nízkou hodnotou
30.06.2021
10:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Dodávka veľkoplošných monitorov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
22.06.2021
14:30
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
22/2020 Spotrebný materiál k podtlakovej terapii
Prieskum trhu pre určenie PHZ
16.06.2021
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
01/2021 Architektonicko - výtvarný návrh novej expozície s názvom Expozícia stredovekých a novovekých dejín Liptova
Zákazka s nízkou hodnotou
30.06.2021
15:00
Liptovské múzeum v Ružomberku
22/ME/2021 „ Zariadenie školskej kuchyne – MŠ Staškov“
Prieskum trhu
22.06.2021
09:00
Materská škola, Staškov č.364
24053-WYS Vypracovanie účelového energetického auditu budov Mesta Banská Bystrica za účelom identifikácie opatrení realizovateľných prostredníctvom garantovanej energetickej služby (GES)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.07.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
28502-WYS Vypracovanie svetelno-technickej štúdie a PD rekonštrukcie verejného osvetlenia v majetku Mesta Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
22.06.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
28003-WYP Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.06.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
14/ME/2021 „Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Dunajská Streda“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
23.06.2021
09:00
Mesto Dunajská Streda
26122-WYP Centrum sociálnych služieb Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.07.2021
10:00
Mesto Sliač
28394-WYP ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY KUKUČÍNOVA VRANOV N.T.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2021
10:00
Mesto Vranov nad Topľou
PD pre stavebné povolenie - Úpravy miestnych komunikácií a spevnených plôch s vodozádržnými opatreniami – Bajzova párne a nepárne čísla, Žilina“
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
09:00
Mesto Žilina
Súsošie oslobodenia Žiliny v Sade SNP - obnova a oprava 2021 (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
10:00
Mesto Žilina
Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest v meste Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
22.06.2021
10:00
Mesto Žilina
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dohľadu a výkon inžinierskej činnosti pre stavbu: „Rekonštrukcia lávky na ul. Centrálna, Žilina“
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
10:00
Mesto Žilina
Zabezpečenie jednorazového trojvrstvového medicínskeho rúška na tvár s gumičkou (OPAKOVANÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
08:00
Mesto Žilina
20/ME/2021 „Odvoz odpadu - dreva a BRO veľkokapacitnými kontajnermi a jeho zhodnotenie“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.07.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
14945-WYP NOVOSTAVBA MŠ V BOŤANOCH_Opakovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.06.2021
10:00
Obec Boťany
Zobrazených: 21 - 40 / 61 Stránky:  1 2 3 4
15.06.2021 19:03:21