Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
OBOB-1/4/2022 Prestavba bývalej školy na materskú školu Most pri Bratislave
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-08-16 08:00
16.08.2022
08:00
Obec Most pri Bratislave
30913-WYP Výstavba 18 nájomných bytov v obci Vyškovce nad Ipľom
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-08-17 09:00
17.08.2022
09:00
Obec Vyškovce nad Ipľom
eBIZ – 06/2022 POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-08-22 09:00
22.08.2022
09:00
Mesto Lučenec
34502 „Rekonštrukcia laboratórií Centra Interdisciplinárnych biovied – Laboratória Katedry biofyziky“.
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-08-16 10:00
16.08.2022
10:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
34464-WYP Rekonštrukcia rozvodov vody, odpadu a hydraulické vyregulovanie vykurovania
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-08-19 10:00
19.08.2022
10:00
Domov pri kríži
445711 Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne, ktorý sa bude konať v termíne 04.-07.10.2022
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-08-15 10:00
15.08.2022
10:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
33136-MST Obstaranie výstrojných súčastí – ponožky tenké a ponožky hrubé olivo-vozelenej farby pre príslušníkov finančnej správy
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-08-30 23:59
30.08.2022
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
AOS-81/5-70/2022 „Rekonštrukcia KJB – opakovaná II“
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-08-15 08:00
15.08.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
ID: 30221582 Rekonštrukcia analógových kamier v meste Zvolen (výmena analógových kamier za digitálne)
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-08-16 13:00
16.08.2022
13:00
Mesto Zvolen
32621-MSS Zabezpečenie stravovacích služieb formou elektronických stravovacích kariet
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2022-08-30 23:59
30.08.2022
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
AOS-81/5-82/2022 „Výmena elektroinštalačných rozvodov a elektrických rozvodných skríň“
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-09-05 08:00
05.09.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
ID 906 Sťahovacie služby
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-08-17 10:00
17.08.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
2022/S 155-440726 Chemikálie a spotrebný materiál pre projekt NANOVIR
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2022-09-19 09:00
19.09.2022
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18643-MSP VEREJNÁ KANALIZÁCIA, ROZŠÍRENIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-09-15 09:00
15.09.2022
09:00
Obec Veľké Zálužie
18/PRO/2022 Dodávka profesionálnych zariadení zvukovej divadelnej techniky (mikroportov)
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-08-18 09:00
18.08.2022
09:00
Štátne divadlo Košice
ID: 60302200 Dodávka zemného plynu a prevzatie záruky za odchýlku 2023
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-08-30 15:00
30.08.2022
15:00
Mesto Zvolen
Predĺženie inžinierskych sietí Kysucký Lieskovec
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-08-19 10:00
19.08.2022
10:00
Obec Kysucký Lieskovec
33135-MST Obstaranie výstrojných súčiastok – nohavice pre príslušníkov finančnej správy
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-09-19 23:59
19.09.2022
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
36871-WYP Rozšírenie priestorových kapacít MŠ prístavbou, Dolné Orešany
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-08-24 09:00
24.08.2022
09:00
Obec Dolné Orešany
2022/S 155-442976 Služby Microsoft Premier Support
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2022-09-19 23:59
19.09.2022
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
34374-MST Mobilné RTG zariadenie so systémom spätného rozptylu "Backscatter"
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-08-31 23:59
31.08.2022
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Nákup Firewallu perimetra, tzv. firewallu na rozhraní počítačovej siete SARIO a externého prostredia
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-08-15 11:00
15.08.2022
11:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
36599-MST Výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-09-12 23:59
12.09.2022
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
AOS-81/5-84/2022 Vypracovanie projektovej dokumentácie k: „Rekonštrukcia a vybudovanie LAN siete Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika“ I.
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-09-05 14:00
05.09.2022
14:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
ID 783 Oprava a servis štyroch zariadení vzduchotechniky v AB DÚ KE, Železničná 1 Košice
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-08-22 10:00
22.08.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
34242-MST Hliadkové služobné vozidlá pre CÚ a KÚ FS
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-08-29 23:59
29.08.2022
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
AOS-81/5-72/2022 „Sanácia splaškového kanalizačného potrubia bezvýkopovou technológiou v areáli AOS (2022 – 2023)“
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-08-17 08:00
17.08.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
33704-MSP Vodovod a kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-08-18 09:00
18.08.2022
09:00
Obec Bzince pod Javorinou
Výmena fasádnych parapetov – uličná časť
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-09-07 09:00
07.09.2022
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
B3-2022 SPRCHOVACIA HYGIENICKÁ STOLIČKA
Zákazka malého rozsahu
2022-08-15 12:00
15.08.2022
12:00
Centrum sociálnych služieb ANIMA
B2-2022 ČISTIACE, DEZINFEKČNÉ A OCHRANNÉ PROSTRIEDKY
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-08-19 09:00
19.08.2022
09:00
Centrum sociálnych služieb ANIMA
B4-2022 ŠATNÍKOVÉ SKRINE
Zákazka malého rozsahu
2022-08-15 12:00
15.08.2022
12:00
Centrum sociálnych služieb ANIMA
Zmluva o dielo 01/2022 CSS Horelica, Čadca, stav. úpravy - modernizácia vykurovania vrátane hydraulického vyregulovania, pracovisko Horelica 107
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-08-25 12:00
25.08.2022
12:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
CSS Letokruhy, Žilina – stavebné úpravy energokanálov, Karpatská 8
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-08-19 09:00
19.08.2022
09:00
Centrum sociálnych služieb Letokruhy
08/2022 DIESELAGREGÁT ČADCA
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-08-26 10:00
26.08.2022
10:00
Centrum sociálnych služieb Žarec
33222-WYP DSS Štrkovec Šoporňa – prístavba administratívnej budovy
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-08-19 10:00
19.08.2022
10:00
DSS pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec
11/2022/PT Výmena okien na budovách DONsP
Prieskum trhu pre určenie PHZ
2022-08-22 14:00
22.08.2022
14:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
TO/2022/9 Videolaryngoskop
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-08-19 12:00
19.08.2022
12:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
TO/2022/8 Germicídny žiarič uzatvorený
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-08-19 09:00
19.08.2022
09:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
32/2022 Stavebné úpravy priestorov Liptovskej nemocnice s poliklinikou pre potreby výučby učebného odboru odborný asistent - opatrovateľ - I. etapa - projektová dokumentácia
Prieskum trhu pre určenie PHZ
2022-08-17 14:00
17.08.2022
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
018/ZNH/2022 Knihy pre školy/školské knižnice – ZŠ odborné učebne
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-08-23 11:00
23.08.2022
11:00
Mesto Banská Bystrica
36657 Rekonštrukcia povrchu a odvodnenie miestnej komunikácie Poľná
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-09-02 10:00
02.09.2022
10:00
Mesto Banská Bystrica
002/NLZ/2022 Projektová dokumentácia - Projektu Zelené sídliská
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-09-06 10:00
06.09.2022
10:00
Mesto Banská Bystrica
38/ME/2022 „ Základné potraviny pre Mesto Kolárovo rok 2022 "
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-08-29 09:00
29.08.2022
09:00
Mesto Kolárovo
47/ME/2022 „Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Mesta Kolárovo formou stravných poukážok a stravovacích kariet “
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-08-23 09:00
23.08.2022
09:00
Mesto Kolárovo
34387-MST Viacúčelové zametacie a čistiace vozidlo
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-08-23 10:00
23.08.2022
10:00
Mesto Komárno
35131-WYP Stavebné úpravy miestnych komunikácií Ul. B. Němcovej (časť), Ul. L. Novomeského, Ul. M. Rázusa
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-08-19 10:00
19.08.2022
10:00
Mesto Lučenec
30652-WYP Rekonštrukcia spevnených plôch pre zber a zhodnocovanie BRKO – Nová Dubnica
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2022-08-16 10:00
16.08.2022
10:00
Mesto Nová Dubnica
Nákup IKT a IoT pre projekt „Moderné technológie – SMART CITY Považská Bystrica“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-09-12 10:00
12.09.2022
10:00
Mesto Považská Bystrica
17643-WYP Bytové domy ul. Žigmunda Silbigera
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-08-31 10:00
31.08.2022
10:00
Mesto Ružomberok
43/ME/2022 MRK výstavba a rekonštrukcia chodníkov a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Veľký Meder
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-08-19 09:00
19.08.2022
09:00
Mesto Veľký Meder
Rekonštrukcia oplotenia- vnútroblok Tulská, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-08-25 09:00
25.08.2022
09:00
Mesto Žilina
Určenie PHZ - Vypracovanie a dodanie diela v nasledovnom rozsahu: spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ pre stavbu: Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Veľká okružná a ul. Antona Bernoláka, Žilina – Hliny I
Prieskum trhu pre určenie PHZ
2022-08-17 12:00
17.08.2022
12:00
Mesto Žilina
Určenie PHZ- PD,OAD: Úprava požiarnej bezpečnosti hlavnej haly na zimnom štadióne v Žiline
Prieskum trhu pre určenie PHZ
2022-08-17 10:00
17.08.2022
10:00
Mesto Žilina
Určenie PHZ - Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ pre stavbu: Úpravy miestnych komunikácií a spevnených plôch s vodozádržnými opatreniami – Bajzova párne čísla a Bajzova nepárne čísla, Žilina
Prieskum trhu pre určenie PHZ
2022-08-18 10:00
18.08.2022
10:00
Mesto Žilina
Určenie PHZ - Vypracovanie a dodanie diela v nasledovnom rozsahu: spracovanie PD pre SP v podrobnostiach pre realizáciu stavby, OAD a vykonanie IČ pre stavbu: Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku Puškinova , Žilina – Hliny III
Prieskum trhu pre určenie PHZ
2022-08-17 12:00
17.08.2022
12:00
Mesto Žilina
Materská škola, Stavbárska 4, Žilina- maľovanie interiéru
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-08-24 09:00
24.08.2022
09:00
Mesto Žilina
35815-WNP Realizácia NN prípojky na MŠ Hollého v Žiline
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-08-16 09:00
16.08.2022
09:00
Mesto Žilina
Nákup kníh pre deti a mládež na propagačné účely mesta
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-08-19 10:00
19.08.2022
10:00
Mesto Žilina
29401-MSS Výruby, frézovanie, orezy stromov, odstraňovanie BRO v meste Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-08-19 10:00
19.08.2022
10:00
Mesto Žilina
ZsNH_08_2022 REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA A PLYNOVEJ KOTOLNE OBJEKTOV OBECNÉHO ÚRADU A DOMU KULTÚRY V NIMNICI
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-08-24 09:00
24.08.2022
09:00
Obec Nimnica
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
2025-04-21 23:55
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2025-06-09 23:55
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Dynamický nákupný systém
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
Dynamický nákupný systém
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
HR-KS-181-22 Kvalifikačný systém pre obstarávanie budovania zákazníckych centier a obdobných priestorov
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2026-07-18 23:55
18.07.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
VI-OVS-208-22 Preventívne nadštandardné lekárske prehliadky
Obchodná verejná súťaž
2022-08-18 10:00
18.08.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
PA-OVS-170-22 Vodíkový autobus
Obchodná verejná súťaž
2022-08-25 10:00
25.08.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
LO-VPP-217-22 Elektronický bezpečnostný systém na evidenciu kľúčov
Kvalifikačný systém
2022-08-17 12:00
17.08.2022
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
LO-OVS-231-22 Microsoft online služby v programe CSP
Obchodná verejná súťaž
2022-08-18 12:00
18.08.2022
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
CR-OVS-210-22 Penetračné testy ICT systémov
Obchodná verejná súťaž
2022-08-19 10:00
19.08.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
CR-VPP-235-22 Tablety Microsoft Surface GO 3 s príslušenstvom
Kvalifikačný systém
2022-08-16 14:00
16.08.2022
14:00
Slovenský plynárenský priemysel
IG-OVS-121-22 Vybudovanie technickej ochrany (EZS, CCTV) pre DC Bratislava a ZDC Nitra
Obchodná verejná súťaž
2022-08-30 10:00
30.08.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
00118/2022/SOŠDMT SOŠ Dopravná Martin – oprava strechy budovy prístavby skladov Kuchyne a spojovacej chodby
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-08-18 14:00
18.08.2022
14:00
Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa
31876-WYP Modernizácia SOŠ elektrotechnickej Trnava, Sibírska 1 a realizácia učebne pre energetiku a elektrotechniku
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-08-17 10:00
17.08.2022
10:00
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
36955-MST Vybavenie odborného pracoviska Energetiky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2022-09-05 10:00
05.09.2022
10:00
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
Mlieko a mliečne výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-08-18 11:00
18.08.2022
11:00
Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia
325/2022/ZNH ACCESS systém
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-08-18 10:00
18.08.2022
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
VVS_MOR_12_2021 Moravany - Kanalizácia.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-08-25 10:00
25.08.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
VVS_PL_12_2021 Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-08-25 10:00
25.08.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36799-WYS Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS – Úrad priemyselného vlastníctva SR
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-08-23 10:00
23.08.2022
10:00
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
15.08.2022 00:35:31