Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Stavebné úpravy fasády ZUŠ L. Árvaya, Radlinského ul., v Žiline, parc. č. 1375
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
09:00
Základná umelecká škola Ladislava Árvaya, Dolný Val 12, Žilina
31542-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
05.08.2021
09:00
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
31324-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
03.08.2021
09:00
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
1060769 Edukačné centrum 3D priestorovej zvukovej platformy Dolby Atmos - realizácia, prezentácia
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
20.08.2021
09:00
Vysoká škola múzických umení
33464-WYS Rekonštrukcia organa v miestnosti č. 11, HTF VŠMU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.08.2021
12:00
Vysoká škola múzických umení
32164-MST Obstaranie technológie do remeselných dielní
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
06.08.2021
10:00
StyleFest s.r.o.
33758-WYP Investičné projekty v Národnom biatlonovom centre v Osrblí - Koliesková a bežecká dráha
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.08.2021
10:00
Slovenský zväz biatlonu
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
KO-OVS-139-21 Redizajn zákazníckych centier SPP – vypracovanie PD.
Obchodná verejná súťaž
16.09.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
LO-OVS-168-21 Migrácia SAP CRM a ISU na databázu HANA
Obchodná verejná súťaž
04.08.2021
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
CR-OVS-113-21 Zálohovací systém
Obchodná verejná súťaž
19.08.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
IG-OVS-119-21 Vybudovanie technickej ochrany (EZS, CCTV) pre objekty SPP
Obchodná verejná súťaž
16.08.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
CR/VPP/206/21 Inštalácia GSM modulov pre EPS
Kvalifikačný systém
16.08.2021
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
34268-MSS Komplexné upratovacie služby na FEI STU
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
16.08.2021
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.09.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.09.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
02/21 Oravský hrad – reštaurovanie kultúrnej pamiatky, Stavba obytná II – Administratívny trakt 2. etapa .
Zákazka s nízkou hodnotou
09.08.2021
13:00
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
30336-WYT Strojno-technologické vybavenie Zberného dvora v obci Veľké Zlievce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.08.2021
10:00
Obec Veľké Zlievce
34318-WYP Obecné nájomné byty
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.08.2021
10:00
Obec Slovenské Ďarmoty
Zobrazených: 1 - 20 / 54 Stránky:  1 2 3
31.07.2021 21:22:19