Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
24735-MSS Manažmentové opatrenia v chránených územiach
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
27.05.2021
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
22491-WYT Varňa medoviny s príslušenstvom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.05.2021
10:00
Stredná odborná škola
PHZ Optimalizácia dátových tokov v oblasti kvantity a kvality vody III
Prieskum trhu pre určenie PHZ
31.05.2021
12:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
26774-MSS Merania pre LCS Serenity
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
07.06.2021
10:00
Serenity n.o.
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.06.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.06.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
PVS_03_2020_LE Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
31.05.2021
10:00
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
13/ME/2021 „Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Banská Bystrica formou papierových stravovacích poukážok“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
31.05.2021
09:00
Okresný súd
2020_11_01 Zelená infraštruktúra v súvislosti s projektom - VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY v Selciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.06.2021
10:00
Obec Selce
21363-WYP KANALIZÁCIA A COV OBCE NITRICA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.06.2021
10:00
Obec Nitrica
14945-WYP NOVOSTAVBA MŠ V BOŤANOCH_Opakovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.06.2021
10:00
Obec Boťany
42995-WYP Komunitné centrum - Boťany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.06.2021
10:00
Obec Boťany
17337-MSS Komplexné poistenie pre Mesto Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
24.05.2021
09:30
Mesto Žilina
011005/2021 Zber, zhodnotenie a likvidácia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu a triedených zložiek komunálneho odpadu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
17.05.2021
09:00
Mesto Žilina
Riadenie a správa centrálneho registratúrneho strediska
Zákazka s nízkou hodnotou
18.05.2021
13:00
Mesto Žilina
Stavebné úpravy schodiska na ul. A. Kmeťa, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
17.05.2021
10:00
Mesto Žilina
Nákup originálnych ručne brúsených krištáľových produktov
Zákazka s nízkou hodnotou
14.05.2021
10:00
Mesto Žilina
1/2021/VO/po Zber komunálneho odpadu v meste Šamorín
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
25.05.2021
10:00
Mesto Šamorín
26122-WYP Centrum sociálnych služieb Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.05.2021
10:00
Mesto Sliač
14653-WYP ROZŠÍRENIE VODOVODNEJ SIETE V MESTE LIPANY
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.05.2021
10:00
Mesto Lipany
Zobrazených: 1 - 20 / 45 Stránky:  1 2 3
12.05.2021 07:40:12