Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
42689 - MNA Dostavba komplexu Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave, 2021
Súťaž návrhov
19.11.2021
17:00
Vysoká škola múzických umení
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
PA-OVS-211-21 Projektová dokumentácia a súvisiaca inžinierska činnosť pre CEBZ – Nové Zámky a Martin
Obchodná verejná súťaž
09.11.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
44043-MSS Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
22.10.2021
10:00
Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.03.2022
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.03.2022
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
5/21 Oravský hrad – veľká terasa – oprava dlažby
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2021
10:00
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
47193-WYP Rekonštrukcia historického parku v Lednických Rovniach – I. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.11.2021
09:00
Obec Lednické Rovne
42643-WYP Kanalizácia obce Golianovo - dobudovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.11.2021
10:00
Obec Golianovo
44525-WYP Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ v obci Dvory nad Žitavou.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.10.2021
10:00
Obec Dvory nad Žitavou
44149-WYP OBNOVA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY ŽIDOVSKÁ ŠKOLA - LEVICE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.10.2021
10:00
Mestské kultúrne stredisko Levice
56/ME/2021 „Obnova povrchu komunikácie na ul. Borovicová v MČ Bratislava-Vrakuňa“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.10.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
20/ME/2021 BRO lístie a tráva – naloženie, preprava a zhodnotenie odpadu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.11.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
SaTD, IČ: Stavebné úpravy ZŠ Hollého, Žilina na triedy MŠ
Zákazka s nízkou hodnotou
02.11.2021
10:00
Mesto Žilina
44589-MSS Správa cestnej svetelnej signalizácie
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
04.11.2021
10:00
Mesto Žilina
Daňové tlačivá pre rok 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Nákup pracovných ochranných odevov a pracovnej obuvi
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Nový chodník pre peších na ul. Suvorovova, za úradom ŽSK k ZŠ Lichardova - úsek II a vybudovanie chodníka pri ZŠ Jarná
Zákazka s nízkou hodnotou
04.11.2021
10:00
Mesto Žilina
42940-MSS Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
25.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Zobrazených: 1 - 20 / 56 Stránky:  1 2 3
21.10.2021 04:52:59