Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Rekonštrukcia objektu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Londýne, 25 Kensington Palace Gardens, Londýn - 5662-MSP 6,494,346.00 € 25.02.2020
13:00
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Cyklistický chodník Čermeľská cesta, III.etapa, 2.stavba - 7636-WYP 263,192.57 € 26.02.2020
09:00
Mesto Košice
Intranet a Learning Management system (LMS) - 5171-MSS 468,023.30 € 26.02.2020
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
KANCELÁRSKE POTREBY 1 - 9603-WNT 57,100.00 € 26.02.2020
10:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu - technické vybavenie - 36042-MST 1,749,445.00 € 26.02.2020
10:00
Mesto Žilina
Prístrojové vybavenie litotryptiatického centra urologického oddelenia - Extrakorporálny litotryptor - 4154-MST 720,000.00 € 26.02.2020
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Odvoz dreva na ES Diviaky a odberateľom – 2020 - 2021 - 9605-WYS 138,480.00 € 26.02.2020
13:00
Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
„Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier -3. Etapa , Cyklochodník v obci Huncovce“ I. - 8613-WYP 622,029.73 € 27.02.2020
08:00
Obec Huncovce
Protipovodňové opatrenia v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov - 6388-MSP 15,326,611.52 € 27.02.2020
09:00
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Debarierizácia strediska Domadice - "JESEŇ ŽIVOTA", ZSS Levice - 8009-WYP 337,855.77 € 27.02.2020
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA - 362-MSS 710,175.04 € 27.02.2020
09:00
Žilinský samosprávny kraj
Oprava a údržba rádioterapeutických prístrojov Varian - 9222-WYS 159,480.00 € 27.02.2020
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
Servisná pohotovosť a podpora softvéru a hardvéru súvisiaceho so spracovaním a prenosom nameraných dát do "Integrovaného meteorologického systému" - 9517-WYS 128,472.50 € 27.02.2020
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
KC Senohrad stavba - 8615-WYP 187,926.24 € 27.02.2020
10:00
Obec Senohrad
Potraviny - 3690-MST 464,027.00 € 27.02.2020
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Lesnícke služby na zvýšenie biodiverzity a stability v mladých lesných porastoch na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice – LesVITAL SK-CZ - 6365-MSS 241,931.00 € 27.02.2020
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Dodávka komunikačného modulu elab gateway v podmienkach rezortu zdravotníctva - 4150-MSS 6,290,835.00 € 27.02.2020
10:00
Národné centrum zdravotníckych informácií
Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce - 5172-MUP 11,057,942.84 € 27.02.2020
10:00
Obec Drahovce
Modernizácia práčovne - nákup technológie pre modernizáciu práčovne v Psychiatrickej nemocnici Hronovce - 9868-WYT 131,899.07 € 27.02.2020
10:00
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Nákup IKT - 4155-MST 5,129,257.43 € 27.02.2020
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zobrazených: 41 - 60 / 244
22.02.2020 14:06:41