Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Výstavba nového objektu zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v meste Veľké Kapušany - 4580-WYP 430,000.00 € 27.02.2020
10:00
Mesto Veľké Kapušany
PK-1-20_ REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA VYTVORENIE KC V OBCI PRUSKÉ - 9990-WNP 98,716.98 € 27.02.2020
12:00
Obec Pruské
Zabezpečenie školiacich priestorov, ubytovania a stravovania účastníkov vzdelávacích aktivít na obdobie rokov 2020-2022 - 9479-WYS 633,614.00 € 28.02.2020
08:00
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Rekonštrukcia technológie chladenia zimného štadióna - 7015-MST 373,614.84 € 28.02.2020
08:00
Mesto Spišská Nová Ves
Kompostáreň Bošaca - dodávka techniky - 36178-MST 350,600.00 € 28.02.2020
08:30
Obec Bošáca
Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Veľké Blahovo - 9217-WYP 434,191.89 € 28.02.2020
09:00
Obec Veľké Blahovo
Nákladný výťah s otočnou plošinou - 9413-WYT 186,266.67 € 28.02.2020
09:00
Tibor Holčík AUTOKLINIKA
Systémové operačné stoly - traumatologicko-ortopedické výkony – 2 ks - 3687-MST 292,814.00 € 28.02.2020
09:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Výmena nadzemného tepelného rozvodu a prepojenie systémov CZT - 6358-WYP 289,531.80 € 28.02.2020
10:00
KYSUCA s.r.o.
Lieky ATC skupiny B02BD02 - 7023-MST 8,957,160.00 € 28.02.2020
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou - 27-MSP 243,151,340.40 € 28.02.2020
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti - 4157-MST 677,475.00 € 28.02.2020
10:00
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Obnova severného priečelia (oprava strmej časti strechy) hlavnej haly Zimného štadióna súp. č. 2292 vo Zvolene - 8016-WYP 235,000.00 € 28.02.2020
12:00
Mesto Zvolen
Zabezpečenie dodávania leteckých pohonných hmôt JET A1 - 5173-MST 3,500,000.00 € 28.02.2020
12:00
Letisko Sliač, a.s.
ZDRAVOTNÉ STREDISKO MOJZESOVO - 8282-WYP 499,085.82 € 02.03.2020
08:30
Obec Mojzesovo
Verejná kanalizácia a ČOV v obci Bystričany - 9390-WYP 2,660,835.19 € 02.03.2020
09:00
Obec Bystričany
Krvné náhrady a prečisťujúce roztoky - 9412-WYT 127,076.50 € 02.03.2020
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na intrakoronárne stenty - 6384-MST 2,367,767.00 € 02.03.2020
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Plavnica - 9870-WYT 102,619.22 € 02.03.2020
09:00
Obec Plavnica
Dátová analytika zameraná na analýzu predaja, optimalizáciu skladových zásob a predikciu správania zákazníkov - 9983-WYS 134,536.67 € 02.03.2020
09:00
MONDEA s.r.o.
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zobrazených: 61 - 80 / 244
22.02.2020 14:04:25