Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
48/ME/2023 Základné potraviny pre ,,NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2023-12-01 09:00
01.12.2023
09:00
„NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
47/ME/2023 Základné potraviny pre ,,BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“ Zariadenie sociálnych služieb Nitra
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2023-12-04 09:00
04.12.2023
09:00
„BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
Pasívna infraštruktúra na letisku Bratislava – 3.etapa
Obchodná verejná súťaž
2023-12-04 11:00
04.12.2023
11:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
33354-MSS Zneškodnenie/zhodnotenie zmesových komunálnych odpadov v meste Senec
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2023-12-06 10:00
06.12.2023
10:00
Mesto Senec
35/PRO/2023 Zberové vozidlo na zber a odvoz komunálneho odpadu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2023-12-08 09:00
08.12.2023
09:00
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadom
NDL/02/2023 Obnova serverovej infraštruktúry
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2023-12-08 09:00
08.12.2023
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
33128-MSS Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2023-12-08 10:00
08.12.2023
10:00
Obec Bernolákovo
49/ME/2023 „ Potraviny pre Školský internát, Medická 2, Košice "
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2023-12-11 09:00
11.12.2023
09:00
Školský internát, Medická 2, Košice
36218 - MSP Obnova hlavného objektu Nemocnice v Kráľovskom Chlmci – I.ETAPA
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2023-12-11 10:00
11.12.2023
10:00
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
LO-OVS-166-23 SW riešenie pre riadenie kybernetickej bezpečnosti - dodávka, implementácia a následné služby
Obchodná verejná súťaž
2023-12-14 12:00
14.12.2023
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
50/ME/2023 Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Rimavská Sobota
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2023-12-22 09:00
22.12.2023
09:00
Mesto Rimavská Sobota
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
2025-04-21 23:55
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2025-06-09 23:55
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Dynamický nákupný systém
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
Dynamický nákupný systém
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
HR-KS-181-22 Kvalifikačný systém pre obstarávanie budovania zákazníckych centier a obdobných priestorov
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2026-07-18 23:55
18.07.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2027-02-12 12:00
12.02.2027
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
KO-KS-225-22 Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2027-02-12 23:55
12.02.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
Dynamický nákupný systém: Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2027-02-21 12:00
21.02.2027
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
KO-DNS-224-22 Oznámenie o vyhlásení DNS - Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
Dynamický nákupný systém
2027-02-21 23:55
21.02.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre stavebnú časť energetických stavieb spoločnosti SPP (vytvorenie zoznamu kvalifikovaných dodávateľov na vypracovanie projektových dokumentácií a výkonu inžinierskej činnosti pre stavebnú časť energetických stavieb spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.)
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2027-06-09 00:00
09.06.2027
00:00
Slovenský plynárenský priemysel
29.11.2023 08:44:39