Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
12997-MST Nákup potravín
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-06-17 10:00
17.06.2024
10:00
„MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo
16/PRO/2024 Služby pravidelnej autobusovej dopravy pre mesto Rimavská Sobota
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-06-21 09:00
21.06.2024
09:00
Mesto Rimavská Sobota
13573-MSS Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu v meste Senec
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-06-24 10:00
24.06.2024
10:00
Mesto Senec
OSM-159/2024 Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Martine
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-07-01 10:00
01.07.2024
10:00
Štátny inštitút odborného vzdelávania
OSM-158/2024 Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Žiline
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-07-01 10:00
01.07.2024
10:00
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Sťahovacie služby a likvidácia majetku štátu vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe a užívaní rezortu prokuratúry Slovenskej republiky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-07-10 10:00
10.07.2024
10:00
Generálna prokuratúra SR
14689-MST Motorová nafta STN EN 590, Bezolovnatý automobilový benzín STN EN 228
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-07-10 12:00
10.07.2024
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne a jedlých olejov a tukov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-07-16 10:00
16.07.2024
10:00
Mesto Senec
Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov a obnova hardvérového a softvérového vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-07-17 10:00
17.07.2024
10:00
Generálna prokuratúra SR
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
2025-04-21 23:55
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Inovatívne partnerstvo
2025-06-09 23:55
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
HR-KS-181-22 Kvalifikačný systém pre obstarávanie budovania zákazníckych centier a obdobných priestorov
Inovatívne partnerstvo
2026-07-18 23:55
18.07.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP
Inovatívne partnerstvo
2027-02-12 12:00
12.02.2027
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
KO-KS-225-22 Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP
Inovatívne partnerstvo
2027-02-12 23:55
12.02.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
Dynamický nákupný systém: Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
Inovatívne partnerstvo
2027-02-21 12:00
21.02.2027
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
KO-DNS-224-22 Oznámenie o vyhlásení DNS - Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
2027-02-21 23:55
21.02.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
VI-KS-026-24 Poradenstvo a služby v oblasti inovácií
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2027-03-14 23:55
14.03.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre stavebnú časť energetických stavieb spoločnosti SPP (vytvorenie zoznamu kvalifikovaných dodávateľov na vypracovanie projektových dokumentácií a výkonu inžinierskej činnosti pre stavebnú časť energetických stavieb spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.)
Inovatívne partnerstvo
2027-06-09 00:00
09.06.2027
00:00
Slovenský plynárenský priemysel
14.06.2024 00:24:42