Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
27178-WYP Stavebné úpravy ZUŠ, výmena strešnej krytiny, úpravy priestorov podkrovia na učebne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.08.2020
10:00
Mesto Púchov
Vypracovanie znaleckých posudkov GP 41/2020 k.ú. Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
17.08.2020
10:00
Mesto Žilina
Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na sídlisku Hájik, Vlčince, Hliny a Solinky
Zákazka s nízkou hodnotou
17.08.2020
10:00
Mesto Žilina
21/PRO/2020 Novostavba detského ihriska opakovanie
Zákazka s nízkou hodnotou
17.08.2020
13:00
Obec Nitrianske Hrnčiarovce
AOS-300/23-101/2020 Odborná prehliadka komína (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
18.08.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22/PRO/2020 Výstavba detského ihriska
Zákazka s nízkou hodnotou
19.08.2020
10:00
Obec Marianka
Rekonštrukcia viacúčelového ihriska, Oravská cesta - stavebné práce
Zákazka s nízkou hodnotou
19.08.2020
12:00
Malá Fatra
26406-MST Dodávka elektriny pre rok 2021
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
19.08.2020
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Procurio-02/2020 Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná - stavebná časť
Zákazka s nízkou hodnotou
20.08.2020
09:00
Obec Košolná
Oprava strechy Mestskej polície v Žiline na ul. Hollého 11A
Zákazka s nízkou hodnotou
20.08.2020
10:00
Mesto Žilina
Minerálne doplnky
Zákazka s nízkou hodnotou
20.08.2020
10:00
Nemocnica Poprad, a. s.
22698-WYP Cyklistická trasa: železničná stanica – Sotina, Senica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.08.2020
09:00
Mesto Senica
23267-WYP Výstavba novej materskej školy Beňadovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.08.2020
10:00
Obec Beňadovo
23200-WYP Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava IV. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.08.2020
10:00
Obec Vígľaš
41/ME/2020 „Umelecko-remeselné dielne – Nábytok” (SKHU/1601/1.1/229)
Zákazka s nízkou hodnotou
21.08.2020
10:00
Obec Iža
11/2020 Dobudovanie pavilónu C - projektová dokumentácia
Zákazka s nízkou hodnotou
21.08.2020
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
2/2020 Demontáž pôvodnej zasklenej steny + dodávka a montáž novej zasklenej steny-hliníkový rám, v Spojenej škole Ružomberok
Zákazka s nízkou hodnotou
21.08.2020
10:00
Spojená škola, Ružomberok
42/ME/2020 „Exhibition/Výstava”
Zákazka s nízkou hodnotou
21.08.2020
10:00
Obec Iža
15/2020/MH Revízie elektrických zariadení, bleskozvodov a spotrebičov
Zákazka s nízkou hodnotou
21.08.2020
11:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
4/ME/2020 Realizácia extenzívnych vegetačných, klimatických a energeticky aktívnych striech Materskej školy Kríkova 20, Bratislava - Vrakuňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.08.2020
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Zobrazených: 1 - 20 / 51 Stránky:  1 2 3
15.08.2020 11:57:52