Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
23/ME/2022 „Michalovce – Stredná zdravotnícka škola – spojenie hlavnej a vedľajšej budovy“
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2022
09:00
Stredná zdravotnícka škola
01/02/2022/NH Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2022
09:00
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.
Preprava športovcov MŠKPB
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
20.05.2022
10:00
MP Profit PB, s.r.o.
SZM/2022/4 Operačný plášť s výstužou a bez výstuže
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2022
10:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
7/1/2022/VO Elektricky polohovateľné nemocničné lôžka
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
20.05.2022
13:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
582 Oprava keramických podláh na chodbách, keramických obkladov v priestoroch WC a kuchyniek a vymaľovanie v priestoroch kuchyniek, havarijný stav - DÚ BA, Ševčenkova 32.
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2022
14:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
01/22 Rôzne potravinárske výrobky -strukoviny, kompóty, džemy, marmelády, detská výživa, sterilizovaná zelenina, oleje, nápoje
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2022
16:00
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok
011005/2022 Prevádzka a servis mechanického zabezpečenia vstupov do pešej zóny OPAKOVANÁ
Zákazka s nízkou hodnotou
23.05.2022
09:00
Mesto Žilina
Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárenský tovar
Zákazka s nízkou hodnotou
23.05.2022
09:00
Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice
Dodávka bagiet
Zákazka s nízkou hodnotou
23.05.2022
09:00
Mesto Žilina
KO-OVS-098-22 BA, riadenie kúrenia a chladenia AB V. - realizácia
Obchodná verejná súťaž
23.05.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
VSV_12_2021_RS Rochovce- Slavošovce- Čierna Lehota kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
23.05.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
ID: 34115946 SLUŽBA SMS eP - zabezpečenie služby – prevádzka systému platieb parkovného prostredníctvom SMS platieb
Zákazka s nízkou hodnotou
23.05.2022
10:00
Mesto Zvolen
VVS_KUZ_12_2021 Kuzmice - kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
23.05.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Tlač propagačných materiálov pre kultúrne a športové podujatia mesta Žilina a prezentáciu mesta
Zákazka s nízkou hodnotou
23.05.2022
10:00
Mesto Žilina
eBIZ-16/2022 Ladice-vodojem Podskalie
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
23.05.2022
12:00
Obec Ladice
006/NLZ/2022 EYOF 2022_STANY - prenájom
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
24.05.2022
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
57393-MSP Streda nad Bodrogom – Kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
24.05.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
SPR 778/22 Kancelársky nábytok 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
24.05.2022
11:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Hygienické potreby
Zákazka s nízkou hodnotou
25.05.2022
09:00
Mesto Žilina
Zobrazených: 1 - 20 / 74 Stránky:  1 2 3 4
20.05.2022 05:13:35