Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
34707-MSS Upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave
22.01.2020
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Komplexná starostlivosť, zabezpečenie funkčnosti a bežnej prevádzky nákladných výťahov školských zariadení v správe mesta Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
23.01.2020
09:00
Mesto Žilina
184 - WYS Analýza postojov dospelej slovenskej populácie voči ochrane životného prostredia v témach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.01.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
34347-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského domu v Čadci
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.01.2020
09:00
Mesto Čadca
36142-MST Novostavba kompostárne Združenia obcí Studenej doliny - tovary
24.01.2020
10:00
Združenie obcí Studenej doliny
Technická evidencia detských ihrísk a pieskovísk, športových ihrísk, lavičiek v meste Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2020
12:00
Mesto Žilina
Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2311 v km 2,140 – 7,900; Rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ev. č. 2311-001 cez rieku Oravica - Stavebný dozor
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2020
12:00
Žilinský samosprávny kraj
0120 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre DSS a ŠZ Liptovský Hrádok
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2020
12:32
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok
35478-MST Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo (hardvér a softvér)
27.01.2020
10:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
1113-WYS Komplexné tlačiarenské služby pre Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.01.2020
10:00
Mesto Považská Bystrica
ZO_ND_12_2019 Technika pre zhodnocovanie BRKO Mesto Nová Dubnica
28.01.2020
10:00
Mesto Nová Dubnica
36247 - WYP Obecné nájomné byty
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.01.2020
10:00
Obec Slovenské Ďarmoty
36249 - WYP Novostavba obecných nájomných bytov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.01.2020
10:00
Obec Ipeľské Predmostie
MŽP/NL - 06/2019 Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (6)
30.01.2020
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
34925-MST Nákup a dodanie informačno-komunikačných technológií (IKT)
30.01.2020
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vypracovanie znaleckých posudkov
Zákazka s nízkou hodnotou
30.01.2020
10:00
Mesto Žilina
36242-WYP NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU – 14 b.j.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.01.2020
10:00
Obec Halič
35140-WYP Zberný dvor separovaného odpadu – Balog nad Ipľom (2)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.01.2020
10:00
Obec Balog nad Ipľom
35622-WYP Kompostáreň Svätý Peter, zariadenie pre zhodnotenie BRO
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.02.2020
09:00
Obec Svätý Peter
2019/S 241-592084 Administrátor dotačného programu
03.02.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
Zobrazených: 1 - 20 / 43 Stránky:  1 2 3
22.01.2020 11:58:47