Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
2020ZNH010 Drevený šindeľ (červený smrek)
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2020
09:00
Kysucké múzeum v Čadci
43243-WYS Vývoz komunálneho odpadu v obci Pružina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.11.2020
10:00
Obec Pružina
38464-WYP Rekonštrukcia budovy národnej kultúrnej pamiatky za účelom vytvorenia detských jaslí Lienka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.11.2020
10:00
ETRO o.z.
39328-MSS Zabezpečenie meraní a posudkov pre Národné centrum environmentálne n.o.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
30.11.2020
10:00
Národné centrum environmentálne n.o.
59/2020/ZPSDSSDK Osobné ochranné pracovné prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2020
12:00
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín
012311/2020 Komparatívna analýza z mapovania pocitov (Klimatická pocitová mapa Žilina 2019) s analýzou satelitných snímok
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
09:00
Mesto Žilina
SZ-008 Stavebné a inštalačné úpravy RTG pracoviska SMART FUJI
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
10:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
21/2020/MH Zriadenie mobilného odberového miesta pre COVID pacientov DONsP Dolný Kubín
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
12:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Mrazená zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
42663-WYP Vodozádržné opatrenia v parku Jozefa Dekréta Matejovie vo Zvolene
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.12.2020
13:00
Mesto Zvolen
AOS-300/23-167/2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie: " Pripojenie do siete SANET"
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
43373-WYS Prevádzka pohrebísk v meste Považská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.12.2020
10:00
Mesto Považská Bystrica
Čerstvé ovocie a zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
35470- MSS Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia a mestského rozhlasu a správa a údržba zariadení verejného osvetlenia vrátane mestského rozhlasu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
03.12.2020
10:00
Mesto Myjava
Pečivo a pekárenské výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
Konzervy
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
147/2020/ZNL Prenájom tlačiarní a súvisiace služby
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
03.12.2020
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
AOS-300/23-172/2020 Čistiace a leštiace výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Slovenské čerstvé slepačie vajcia L
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
41181-MSS Komunálne služby v meste Myjava
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
03.12.2020
10:00
Mesto Myjava
Zobrazených: 1 - 20 / 46 Stránky:  1 2 3
29.11.2020 13:48:02