Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Vypracovanie znaleckého posudku k.ú. Zádubnie
Zákazka s nízkou hodnotou
08.06.2020
09:00
Mesto Žilina
012805/2020 Rekonštrukcia podchodu na ul, P. O. Hviezdoslava, Žilina – spracovanie PD, OAD, IČ
Zákazka s nízkou hodnotou
08.06.2020
09:00
Mesto Žilina
10868-MSS Interaktívny systém dodavateľských reťazcov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
08.06.2020
10:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
012605/2020 Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne - Jedáleň J. Borodáča Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
09.06.2020
09:00
Mesto Žilina
Pečivo a pekárenské výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
09.06.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
012705/2020 Oprava havarijného stavu strechy MŠ Puškinova v MČ Žilina, Hliny 3
Zákazka s nízkou hodnotou
10.06.2020
09:00
Mesto Žilina
Hormóny - Betametazón
Zákazka s nízkou hodnotou
10.06.2020
10:00
Nemocnica Poprad, a. s.
CIZS_TV_02_2020 Dodávka zdravotníckej techniky a vybavenia pre CIZS Tvrdošín
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
10.06.2020
10:00
Mesto Tvrdošín
020206/2020 Nákup antibakteriálnych čističov na ruky a plochy
Zákazka s nízkou hodnotou
10.06.2020
14:00
Mesto Žilina
13065-WYP Karanténna a rehabilitačná stanica pre mačku divú
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.06.2020
10:00
Národná zoologická záhrada Bojnice
AOS-300/23-73/2020 Vykonávanie odborných prehliadok, skúšok, servisu a opráv zariadení systému merania a regulácie v kotolni a jednotlivých výmenikových staniciach.
Zákazka s nízkou hodnotou
12.06.2020
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
L2/2020 Altepláza
Zákazka s nízkou hodnotou
12.06.2020
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Mäso a mäsové výrobky pre CSS Prameň Dolný Kubín
Zákazka s nízkou hodnotou
12.06.2020
13:00
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ
20406-WYP „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied a odstránenie havarijného stavu fasády Tajovského 40, Banská Bystrica“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.06.2020
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
12035-WYP Tulčicko - Terniansky skupinový vodovod
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.06.2020
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20464-WYP Obnova, rekonštrukcia a modernizácia VZT a MaR na FTF VŠMU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.06.2020
10:00
Vysoká škola múzických umení
2020_04_01 Bezpečne, zdravo, za prácou – Cyklomobilne v Hriňovej
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.06.2020
10:00
Mesto Hriňová
24(ME/2020 „Proton-transfér reakčný spektrometer – monitorovanie v reálnom čase“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
17.06.2020
09:00
P e W a S s.r.o.
A0 POTRAVINY
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2020
09:00
Centrum sociálnych služieb ANIMA
15419-MSS Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
19.06.2020
10:00
Mesto Banská Bystrica
Zobrazených: 1 - 20 / 34 Stránky:  1 2
05.06.2020 10:17:37