eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ eZAKAZKY
Informačný systém eZakazky je univerzálny nástroj na realizáciu nákupných a predajných procesov a realizáciu elektronických aukcií. Systém eZakazky zabezpečuje elektronickú komunikáciu s uchádzačmi a záujemcami vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania (lehota na predkladanie ponúk, vyhodnocovanie a elektronické aukcia).
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
43873-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.10.2021
10:00
Mesto Lučenec
Daňové tlačivá pre rok 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
10:00
Mesto Žilina
44043-MSS Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
22.10.2021
10:00
Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
ZTCA/7/2021 Prístroj na vysokoprietokovú ventiláciu 3ks
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
12:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
PT 2/2021 Kontrola, servis a opravy na zariadeniach klimatizácie a vzduchotechniky
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
13:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
06/2021 Stavebné úpravy sociálnych zariadení v DSS a ŠZ Pod Lipami 105/16 Liptovský Hrádok, pracovisko Smrečany 52. opakovaná zákazka
Zákazka s nízkou hodnotou
23.10.2021
13:30
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok
45731-WYS Zabezpečenie poistných služieb pre Mesto Šaľa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.10.2021
10:00
Mesto Šaľa
44525-WYP Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ v obci Dvory nad Žitavou.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.10.2021
10:00
Obec Dvory nad Žitavou
42940-MSS Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
25.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Rekonštrukcia odborných učební v ZŠ V. Javorku 32, Žilina (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
25.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
21.10.2021 03:02:36