eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Verejné zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
27330-MSS Poistenie motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2023-10-02 09:00
02.10.2023
09:00
Mesto Žilina
Poskytovanie pravidelného pozáručného servisu a opráv systémov vzduchotechniky a klimatizácie
Obchodná verejná súťaž
2023-10-04 11:00
04.10.2023
11:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
JN-VPP-198-23 Rekonštrukcia vodomernej šachty a vetvy rozvodu pitnej vody SPP MI
Kvalifikačný systém
2023-10-06 10:00
06.10.2023
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
31095-MST Aplikačný softvér pre oblasť výpočtovej chémie a chemický dizajn
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2023-10-09 10:00
09.10.2023
10:00
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
Servisné prehliadky a opravy systémov zálohového napájania
Obchodná verejná súťaž
2023-10-10 11:00
10.10.2023
11:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
NA-OVS-167-23 Meranie a vyhodnotenie veterného potenciálu pre veterný park Galanta
Obchodná verejná súťaž
2023-10-13 10:00
13.10.2023
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
NA-OVS-167-23 Measurement and Evaluation of Wind Potential for the Galanta Wind Park
Obchodná verejná súťaž
2023-10-13 10:00
13.10.2023
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
PA-OVS-163-23 Batériové úložisko energie SPP
Obchodná verejná súťaž
2023-10-19 10:00
19.10.2023
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
Vybavenie knižnice/študovne/inkubátora
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2023-10-23 09:00
23.10.2023
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rozšírenia existujúcej infraštruktúry určenej pre prevádzku špecifických systémov na FIIT STU
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2023-10-25 09:00
25.10.2023
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
01.10.2023 13:08:35