eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ eZAKAZKY
Informačný systém eZakazky je univerzálny nástroj na realizáciu nákupných a predajných procesov a realizáciu elektronických aukcií. Systém eZakazky zabezpečuje elektronickú komunikáciu s uchádzačmi a záujemcami vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania (lehota na predkladanie ponúk, vyhodnocovanie a elektronické aukcia).
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
AOS-300/24-3/2021 Chlieb, pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárenské výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
01.03.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
45865-WYP Revitalizácia exteriéru Sokolovňa – park
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.03.2021
09:00
Mesto Senica
10840-WYP Rekonštrukcia objektu kultúrneho domu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.03.2021
10:00
Mesto Sliač
15363-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.03.2021
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti k. ú. Žilina LV č. 8912,1100 a Brodno LV č. 553
Zákazka s nízkou hodnotou
02.03.2021
10:00
Mesto Žilina
Jednorazové čiapky, jednorazové plášte a návleky na obuv
Zákazka s nízkou hodnotou
02.03.2021
10:00
Mesto Žilina
08/2021 Čistiace prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
02.03.2021
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
4/ME/2021 Elektrotechnické laboratórne stoly s príslušenstvom, dovoz, montáž, zaškolenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.03.2021
09:00
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
12299-WYP NOVOSTAVBA MŠ V BOŤANOCH
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.03.2021
10:00
Obec Boťany
Vypracovanie a dodanie diela, resp. vykonanie diela v nasledovnom rozsahu: spracovanie PD, odborný autorský dohľad (ďalej len „OAD“) a vykonanie IČ pre stavbu: „Stavebné úpravy chodníkov v meste Žilina – vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene“
Zákazka s nízkou hodnotou
03.03.2021
13:00
Mesto Žilina
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
26.02.2021 15:59:50