eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ eZAKAZKY
Informačný systém eZakazky je univerzálny nástroj na realizáciu nákupných a predajných procesov a realizáciu elektronických aukcií. Systém eZakazky zabezpečuje elektronickú komunikáciu s uchádzačmi a záujemcami vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania (lehota na predkladanie ponúk, vyhodnocovanie a elektronické aukcia).
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
19837 - WYP Rozšírenie základnej školy modulovým systémom, budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most pri Bratislave
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.05.2021
08:00
Obec Most pri Bratislave
8/ME/2021 Revitalizácia časti parku voľného času v Dunajskej Strede „MEETING POINT“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.05.2021
09:00
Mesto Dunajská Streda
Nákup originálnych ručne brúsených krištáľových produktov
Zákazka s nízkou hodnotou
14.05.2021
10:00
Mesto Žilina
SZM/2021/2 Operačné plášte s výstužou a a bez výstuže
Zákazka s nízkou hodnotou
14.05.2021
11:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
011005/2021 Zber, zhodnotenie a likvidácia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu a triedených zložiek komunálneho odpadu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
17.05.2021
09:00
Mesto Žilina
AOS-300/24-33/2021 Stavebné úpravy skladov
Zákazka s nízkou hodnotou
17.05.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Stavebné úpravy schodiska na ul. A. Kmeťa, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
17.05.2021
10:00
Mesto Žilina
22491-WYT Varňa medoviny s príslušenstvom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.05.2021
10:00
Stredná odborná škola
IT/2021/002 SOC (Security Operations Center)
Zákazka s nízkou hodnotou
17.05.2021
10:45
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
20/2021 Stavebné úpravy laboratórnej časti na oddelení laboratórnej medicíny - opakovaná zákazka
Zákazka s nízkou hodnotou
17.05.2021
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
12.05.2021 06:04:45