eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Verejné zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
48/ME/2023 Základné potraviny pre ,,NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2023-12-01 09:00
01.12.2023
09:00
„NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
47/ME/2023 Základné potraviny pre ,,BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“ Zariadenie sociálnych služieb Nitra
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2023-12-04 09:00
04.12.2023
09:00
„BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
Pasívna infraštruktúra na letisku Bratislava – 3.etapa
Obchodná verejná súťaž
2023-12-04 11:00
04.12.2023
11:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
33354-MSS Zneškodnenie/zhodnotenie zmesových komunálnych odpadov v meste Senec
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2023-12-06 10:00
06.12.2023
10:00
Mesto Senec
35/PRO/2023 Zberové vozidlo na zber a odvoz komunálneho odpadu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2023-12-08 09:00
08.12.2023
09:00
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadom
NDL/02/2023 Obnova serverovej infraštruktúry
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2023-12-08 09:00
08.12.2023
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
33128-MSS Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2023-12-08 10:00
08.12.2023
10:00
Obec Bernolákovo
49/ME/2023 „ Potraviny pre Školský internát, Medická 2, Košice "
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2023-12-11 09:00
11.12.2023
09:00
Školský internát, Medická 2, Košice
36218 - MSP Obnova hlavného objektu Nemocnice v Kráľovskom Chlmci – I.ETAPA
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2023-12-11 10:00
11.12.2023
10:00
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
LO-OVS-166-23 SW riešenie pre riadenie kybernetickej bezpečnosti - dodávka, implementácia a následné služby
Obchodná verejná súťaž
2023-12-14 12:00
14.12.2023
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
29.11.2023 09:02:38