eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Systém eZakazky spĺňa vyhlášku Úradu pre verejné obstarávanie č. 41/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
29986-WYP Bývalý kláštor benediktínov – Hronský Beňadik
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.12.2019
10:00
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Daňové tlačivá
Zákazka s nízkou hodnotou
12.12.2019
09:00
Mesto Žilina
33166-WYP Komunitné centrum obce Santovka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.12.2019
09:00
Obec Santovka
Nákup – technický plyn - chlór vo fľašiach s obsahom 62,5 kg náplň.
Zákazka s nízkou hodnotou
12.12.2019
10:00
Mestská krytá plaváreň, s.r.o.
OP/2/2019-VO Obstaranie motorového vozidla pre ADOS
Zákazka s nízkou hodnotou
12.12.2019
10:00
Oravská poliklinika Námestovo
34187 - WYT „Kompostáreň v obci Dobrohošť - technológia“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.12.2019
09:00
Obec Dobrohošť
A1-2019 Chladené mäso
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2019
09:00
Centrum sociálnych služieb ANIMA
Vypracovanie znaleckého posudku II
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2019
10:00
Mesto Žilina
34604-WYT Lesná technika pre obec Brestovec.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.12.2019
10:00
Obec Brestovec
0001/2019 Zabezpečenie vykonávania pravidelných kontrol, údržby, opráv, odborných prehliadok a odborných skúšok požiarnotechnického zariadenia EPS a elektrického zabezpečovacieho systému EZS
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2019
14:00
Žilinský samosprávny kraj
Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)
  • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
  • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
  • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
     
     
Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)
  • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
  • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
  • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
 
11.12.2019 09:23:33