eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ eZAKAZKY
Informačný systém eZakazky je univerzálny nástroj na realizáciu nákupných a predajných procesov a realizáciu elektronických aukcií. Systém eZakazky zabezpečuje elektronickú komunikáciu s uchádzačmi a záujemcami vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania (lehota na predkladanie ponúk, vyhodnocovanie a elektronické aukcia).
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
2020ZNH010 Drevený šindeľ (červený smrek)
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2020
09:00
Kysucké múzeum v Čadci
43243-WYS Vývoz komunálneho odpadu v obci Pružina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.11.2020
10:00
Obec Pružina
38464-WYP Rekonštrukcia budovy národnej kultúrnej pamiatky za účelom vytvorenia detských jaslí Lienka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.11.2020
10:00
ETRO o.z.
39328-MSS Zabezpečenie meraní a posudkov pre Národné centrum environmentálne n.o.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
30.11.2020
10:00
Národné centrum environmentálne n.o.
59/2020/ZPSDSSDK Osobné ochranné pracovné prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2020
12:00
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín
012311/2020 Komparatívna analýza z mapovania pocitov (Klimatická pocitová mapa Žilina 2019) s analýzou satelitných snímok
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
09:00
Mesto Žilina
SZ-008 Stavebné a inštalačné úpravy RTG pracoviska SMART FUJI
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
10:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
21/2020/MH Zriadenie mobilného odberového miesta pre COVID pacientov DONsP Dolný Kubín
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
12:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Mrazená zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
42663-WYP Vodozádržné opatrenia v parku Jozefa Dekréta Matejovie vo Zvolene
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.12.2020
13:00
Mesto Zvolen
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
29.11.2020 13:40:50