eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ eZAKAZKY
Informačný systém eZakazky je univerzálny nástroj na realizáciu nákupných a predajných procesov a realizáciu elektronických aukcií. Systém eZakazky zabezpečuje elektronickú komunikáciu s uchádzačmi a záujemcami vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania (lehota na predkladanie ponúk, vyhodnocovanie a elektronické aukcia).
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Stavebné úpravy fasády ZUŠ L. Árvaya, Radlinského ul., v Žiline, parc. č. 1375
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
09:00
Základná umelecká škola Ladislava Árvaya, Dolný Val 12, Žilina
30895-WYP REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA OPATROVATEĽSKÝCH SLUŽIEB V KRÁSNE NAD KYSUCOU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.08.2021
09:00
Mesto Krásno nad Kysucou
Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela – Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová, Žilina (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
09:00
Mesto Žilina
31324-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
03.08.2021
09:00
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
2021_PL_01 Obstaranie vozidla s hydraulickým žeriavom a 3-stranným sklápačom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.08.2021
10:00
I.S.O.N. spol. s r.o.
32743-WYP Považská Bystrica – štadión MŠK - Rekonštrukcia atletickej dráhy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.08.2021
10:00
Mesto Považská Bystrica
AOS-300/24-88/2021 Ročné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a elektrických zabezpečovacích systémov 2021 -2023
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-92/2021 Čistiace a leštiace výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
31885-WYP Revitalizácia vnútrobloku –sídlisko Stred v Tornali
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.08.2021
10:00
Mesto Tornaľa
LO-OVS-168-21 Migrácia SAP CRM a ISU na databázu HANA
Obchodná verejná súťaž
04.08.2021
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
31.07.2021 19:33:29