eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

MIMORIADNE OPATRENIA a OTVÁRANIE PONÚK
V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 upozorňujeme na skutočnosť, že otváranie ponúk je možné v systéme eZakazky zabezpečiť aj prostredníctvom „on line“ sprístupnenia ponúk uchádzačom. Systém eZakazky spĺňa požiadavky podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní (t. j. zabezpečuje integritu predložených ponúk).
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
27178-WYP Stavebné úpravy ZUŠ, výmena strešnej krytiny, úpravy priestorov podkrovia na učebne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.08.2020
10:00
Mesto Púchov
Vypracovanie znaleckých posudkov GP 41/2020 k.ú. Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
17.08.2020
10:00
Mesto Žilina
Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na sídlisku Hájik, Vlčince, Hliny a Solinky
Zákazka s nízkou hodnotou
17.08.2020
10:00
Mesto Žilina
21/PRO/2020 Novostavba detského ihriska opakovanie
Zákazka s nízkou hodnotou
17.08.2020
13:00
Obec Nitrianske Hrnčiarovce
AOS-300/23-101/2020 Odborná prehliadka komína (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
18.08.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22/PRO/2020 Výstavba detského ihriska
Zákazka s nízkou hodnotou
19.08.2020
10:00
Obec Marianka
Rekonštrukcia viacúčelového ihriska, Oravská cesta - stavebné práce
Zákazka s nízkou hodnotou
19.08.2020
12:00
Malá Fatra
26406-MST Dodávka elektriny pre rok 2021
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
19.08.2020
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Procurio-02/2020 Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná - stavebná časť
Zákazka s nízkou hodnotou
20.08.2020
09:00
Obec Košolná
Oprava strechy Mestskej polície v Žiline na ul. Hollého 11A
Zákazka s nízkou hodnotou
20.08.2020
10:00
Mesto Žilina
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
15.08.2020 12:02:00