eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Systém eZakazky spĺňa vyhlášku Úradu pre verejné obstarávanie č. 41/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
32/ME/2019 „Nadstavba materskej školy Kráľová pri Senci“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.02.2020
09:00
Obec Kráľová pri Senci
OddMM1 elektroinštalačný materiál
24.02.2020
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
34235-WYP Lipany lokalita IBV Pod Hájom.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.02.2020
10:00
Mesto Lipany
35948-WYP Vybudovanie náučného chodníka a zatrubnenia priekopy, Náučný chodník
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.02.2020
10:00
Obec Oravská Lesná
Ovocie, zelenina a zemiaky pre centrum sociálnych služieb Horný Turiec
Zákazka s nízkou hodnotou
24.02.2020
10:45
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec
4543-WYP Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd III
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.02.2020
12:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
4545-WYP Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd III
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.02.2020
12:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
3/2020 Nákup impresií v online mediálnom priestore
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.02.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
Vypracovanie znaleckých posudkov: Bratislavská ulica a LV 2235, 1100, k.ú. Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
25.02.2020
10:00
Mesto Žilina
MB/2/2020 Skladovacia hala- Z. Teplica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.02.2020
10:00
Školský poľnohospodársky podnik, n. o.
Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)
  • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
  • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
  • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
     
     
Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)
  • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
  • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
  • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
 
22.02.2020 13:14:20