eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Systém eZakazky spĺňa vyhlášku Úradu pre verejné obstarávanie č. 41/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
34707-MSS Upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave
22.01.2020
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Komplexná starostlivosť, zabezpečenie funkčnosti a bežnej prevádzky nákladných výťahov školských zariadení v správe mesta Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
23.01.2020
09:00
Mesto Žilina
184 - WYS Analýza postojov dospelej slovenskej populácie voči ochrane životného prostredia v témach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.01.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
34347-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského domu v Čadci
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.01.2020
09:00
Mesto Čadca
36142-MST Novostavba kompostárne Združenia obcí Studenej doliny - tovary
24.01.2020
10:00
Združenie obcí Studenej doliny
Technická evidencia detských ihrísk a pieskovísk, športových ihrísk, lavičiek v meste Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2020
12:00
Mesto Žilina
Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2311 v km 2,140 – 7,900; Rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ev. č. 2311-001 cez rieku Oravica - Stavebný dozor
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2020
12:00
Žilinský samosprávny kraj
0120 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre DSS a ŠZ Liptovský Hrádok
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2020
12:32
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok
35478-MST Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo (hardvér a softvér)
27.01.2020
10:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
1113-WYS Komplexné tlačiarenské služby pre Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.01.2020
10:00
Mesto Považská Bystrica
Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)
  • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
  • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
  • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
     
     
Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)
  • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
  • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
  • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
 
22.01.2020 11:59:20