Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
29372-MST Špeciálne prístrojové vybavenie pre potreby projektov OP KŽP
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
20.07.2021
10:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
NDL/01/2021 Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2022
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
16.07.2021
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
29295-WYP DOM SMÚTKU – NOVOSTAVBA KALNÁ NAD HRONOM
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.07.2021
10:00
Obec Kalná nad Hronom
29237-WYP Kalná nad Hronom, ulica Kpt. Nálepku, rekonštrukcia kanalizácie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.07.2021
10:00
Obec Kalná nad Hronom
SEA 1/2021 Zabezpečenie meraní a posudkov pre SEA n.o.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
08.07.2021
10:00
Slovenská ekologická agentúra n.o.
20/ME/2021 „Odvoz odpadu - dreva a BRO veľkokapacitnými kontajnermi a jeho zhodnotenie“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.07.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
28837-MST Nájom osobných vozidiel na vodíkový pohon
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
07.07.2021
13:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
29172-MST Letiskový špeciálny hasičský automobil CAS 80, 6x6
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
07.07.2021
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
24053-WYS Vypracovanie účelového energetického auditu budov Mesta Banská Bystrica za účelom identifikácie opatrení realizovateľných prostredníctvom garantovanej energetickej služby (GES)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.07.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
ODP_UD_05_2021 Technické služby v obci Udiča.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
07.07.2021
10:00
Obec Udiča
28841-MSS Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou/s vodičom
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
06.07.2021
13:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
2020_11_01 Zelená infraštruktúra v súvislosti s projektom - VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY v Selciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.07.2021
10:00
Obec Selce
Procurio- 37/2020 Kompostovisko Čierny Balog - obstarávanie techniky 3 - stroje
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
06.07.2021
09:00
Obec Čierny Balog
26122-WYP Centrum sociálnych služieb Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.07.2021
10:00
Mesto Sliač
29402-WYP Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v Obci Krušovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01.07.2021
12:00
Obec Krušovce
01/2021 Architektonicko - výtvarný návrh novej expozície s názvom Expozícia stredovekých a novovekých dejín Liptova
Zákazka s nízkou hodnotou
30.06.2021
15:00
Liptovské múzeum v Ružomberku
14945-WYP NOVOSTAVBA MŠ V BOŤANOCH_Opakovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.06.2021
10:00
Obec Boťany
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.06.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
Zobrazených: 1 - 20 / 61 Stránky:  1 2 3 4
15.06.2021 17:03:15