Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
42689 - MNA Dostavba komplexu Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave, 2021
Súťaž návrhov
19.11.2021
17:00
Vysoká škola múzických umení
Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
25.10.2021
10:00
Mesto Žilina
29818-WYP Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.10.2021
10:00
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Nitre
002/NLZ/2021 EYOFF 2022_Prepravné služby
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
20.10.2021
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
99544/2021 Zvýšenie kvality služieb Portálu Finančnej Správy (PFS) pre občanov a podnikateľov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
20.10.2021
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
41600-MSS Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
18.10.2021
10:00
Obec Bernolákovo
39528-MSS Informačný systém Centra právnej pomoci
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
14.10.2021
10:00
Centrum Právnej Pomoci
43511-MSS Service level agreement (SLA) pre IS GP SR a rozšírenie funkcionality informačného systému o ECRIS - TCN
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
14.10.2021
10:00
Generálna prokuratúra SR
NÁMESTIE SLOBODY V BANSKEJ BYSTRICI
Súťaž návrhov
12.10.2021
15:00
Mesto Banská Bystrica
43181-WYP Zlepšenie celkovej dopravnej situácie a statickej dopravy na vybraných úsekoch v meste Lučenec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.10.2021
10:00
Mesto Lučenec
47/ME/2021/2 „Príjazdová cesta ku kultúrnej pamiatke mlyn“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.10.2021
09:00
REFAM s.r.o.
29819 - WYP Veľký Grob, kanalizácia a ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.10.2021
10:00
Obec Veľký Grob
38203-MST Vysokovýkonný výpočtový systém pre potreby Národného kompetenčnéhho centra pre HPC
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
08.10.2021
10:00
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
42792-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.10.2021
10:00
Mesto Poltár
42643-WYP Kanalizácia obce Golianovo - dobudovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.10.2021
10:00
Obec Golianovo
42224-WYP Materská škola Slovenský Grob – OS Šúr“_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.10.2021
09:00
Obec Slovenský Grob
42495-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
06.10.2021
09:00
Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
42985-WYT "CSS Ľadoveň, Martin - Komplexná modernizácia výťahov v bloku B"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.10.2021
13:00
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň
Zobrazených: 1 - 20 / 58 Stránky:  1 2 3
21.09.2021 21:20:14