Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
KO-DNS-224-22 Oznámenie o vyhlásení DNS - Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
Dynamický nákupný systém
2027-02-21 23:55
21.02.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
KO-KS-225-22 Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2027-02-12 23:55
12.02.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
HR-KS-181-22 Kvalifikačný systém pre obstarávanie budovania zákazníckych centier a obdobných priestorov
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2026-07-18 23:55
18.07.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Dynamický nákupný systém
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
Dynamický nákupný systém
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2025-06-09 23:55
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
2025-04-21 23:55
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
Rozšírenia existujúcej infraštruktúry určenej pre prevádzku špecifických systémov na FIIT STU
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2023-10-25 09:00
25.10.2023
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vybavenie knižnice/študovne/inkubátora
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2023-10-23 09:00
23.10.2023
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
PA-OVS-163-23 Batériové úložisko energie SPP
Obchodná verejná súťaž
2023-10-19 10:00
19.10.2023
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
NA-OVS-167-23 Meranie a vyhodnotenie veterného potenciálu pre veterný park Galanta
Obchodná verejná súťaž
2023-10-13 10:00
13.10.2023
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
NA-OVS-167-23 Measurement and Evaluation of Wind Potential for the Galanta Wind Park
Obchodná verejná súťaž
2023-10-13 10:00
13.10.2023
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
Servisné prehliadky a opravy systémov zálohového napájania
Obchodná verejná súťaž
2023-10-10 11:00
10.10.2023
11:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
31095-MST Aplikačný softvér pre oblasť výpočtovej chémie a chemický dizajn
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2023-10-09 10:00
09.10.2023
10:00
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
JN-VPP-198-23 Rekonštrukcia vodomernej šachty a vetvy rozvodu pitnej vody SPP MI
Kvalifikačný systém
2023-10-06 10:00
06.10.2023
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
Poskytovanie pravidelného pozáručného servisu a opráv systémov vzduchotechniky a klimatizácie
Obchodná verejná súťaž
2023-10-04 11:00
04.10.2023
11:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
27330-MSS Poistenie motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2023-10-02 09:00
02.10.2023
09:00
Mesto Žilina
01.10.2023 13:02:12