Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Dynamický nákupný systém
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
Dynamický nákupný systém
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
VVS_MOR_12_2021 Moravany - Kanalizácia.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
27.06.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
VVS_PL_12_2021 Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
27.06.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávka zemného plynu na roky 2022-2025
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
27.06.2022
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
26777 - MSS Zabezpečenie vodíka a súvisiacich služieb pre vodíkové dopravné prostriedky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
20.06.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
18051-MST Obstaranie výstrojných súčastí – pulóvre tenké a pulóvre hrube pre príslušníkov finančnej správy
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
13.06.2022
23:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
eBIZ – 06/2022 POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
10.06.2022
09:00
Mesto Lučenec
26667-WYP Rekonštrukcia chodníka a oprava miestnych komunikácií v Meste Kolárovo
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
10.06.2022
09:00
Mesto Kolárovo
ID: 87819000 VÝSTAVBA DETSKÝCH INKLUZÍVNYCH IHRÍSK – RODINKA
Zákazka s nízkou hodnotou
07.06.2022
12:00
Mesto Zvolen
25206 - MSS Zabezpečenie vodíka a súvisiacich služieb pre vodíkové dopravné prostriedky – prenosné riešenie
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
06.06.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
26690 ÚDRŽBOVÉ PRÁCE ODKRYTÝCH ARCHITEKTÚR ZRÚCANINY HRADU DEVÍN
Bežný postup pre podlimitné zákazky
06.06.2022
10:00
Múzeum mesta Bratislava
26883-WYS Odvoz objemného odpadu a jeho zneškodnenie
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
06.06.2022
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
18643-MSP VEREJNÁ KANALIZÁCIA, ROZŠÍRENIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
06.06.2022
09:00
Obec Veľké Zálužie
18683-MST RTG Čierna nad Tisou
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
06.06.2022
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
2022/S 089-239965 „Autobus na diaľkovú prepravu“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
06.06.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5369-MSP Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
03.06.2022
10:00
Obec Pribeta
21850-WYT Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov – Obec Staškov
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
03.06.2022
09:00
Obec Staškov
Zobrazených: 1 - 20 / 74 Stránky:  1 2 3 4
20.05.2022 05:11:23