Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
SPR 1858/22 Dodávka elektrickej energie na rok 2023
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-06 10:00
06.12.2022
10:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
8210-MSS POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2023-01-16 09:00
16.01.2023
09:00
Mesto Lučenec
Laboratórny spotrebný materiál a chemikálie pre výskumné účely projektu AKARDIO
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2022-12-01 09:00
01.12.2022
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Gelnica 01/2022 Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-12-23 10:00
23.12.2022
10:00
LEGAL TENDER s. r. o.
Laboratórium smart battery systems
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2022-11-28 09:00
28.11.2022
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
48560-WYP Revitalizácia vnútroblokov v obci Veľké Leváre
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-12-09 09:00
09.12.2022
09:00
Obec Veľké Leváre
1315_1 PDÚ Michalovce - rekonštrukcia kotolne - zhotovenie stavebných prác (havarijný stav)
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-05 10:00
05.12.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
ID: 53759600 Periodická tlač v podobe mesačníka Zvolenské noviny 2023-2024
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-05 10:00
05.12.2022
10:00
Mesto Zvolen
AOS-81/5-106/2022 Vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - opakovaná II.
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-05 13:00
05.12.2022
13:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
48609-MST DODÁVKA PLYNU A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-12-23 09:00
23.12.2022
09:00
Univerzita J. Selyeho
ID: 61002025 Stojisko polopodzemných kontajnerov a kontajnerov na komunálny odpad a triedený odpad na ulici Prachatická vo Zvolene
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-11-30 13:00
30.11.2022
13:00
Mesto Zvolen
AOS-81/5-111/2022 Vypracovanie projektovej dokumentácie k: „Rekonštrukcia a vybudovanie LAN siete Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika “ III
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-21 14:00
21.12.2022
14:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
647/2022 Dodanie a montáž nábytku do prezliekarní údržby na ŠD Mladosť
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-07 12:00
07.12.2022
12:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
46055-MST SIEŤOVÉ PRVKY PRE SOFTVÉROVO DEFINOVANÉ SIETE FIIT
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2022-12-05 07:30
05.12.2022
07:30
Slovenská technická univerzita v Bratislave
663/2022 Komplexná rekonštrukcia izieb bloku B2 na ŠD Mladosť
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2022-12-05 11:00
05.12.2022
11:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
SPR 1856/22 Batéria do UPS / 2
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-12-06 11:00
06.12.2022
11:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
45385-WYP Prístavba, nadstavba a rekonštrukcia MŠ v Opoji s cieľom rozšírenia priestorových kapacít školy
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-11-29 12:00
29.11.2022
12:00
Obec Opoj
AOS-81/5-127/2022 Kancelárske potreby
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-02 08:00
02.12.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-81/5-126/2022 Čistiace a leštiace výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-02 08:00
02.12.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
47262-MSS S kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-12-06 10:00
06.12.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
NZ 4522 Dodávka elektrickej energie na rok 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-12-07 10:00
07.12.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
33704-MSP Vodovod a kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-12-12 09:00
12.12.2022
09:00
Obec Bzince pod Javorinou
AOS-81/5-128/2022 "Čerstvé slepačie vajcia trieda „A“ hmotnostná skupina „M“, slovenského pôvodu z nosníc na podstielke alebo klietkového chovu." (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-02 08:00
02.12.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
72/ME/2022 Rozvoj spoločnosti Botanic Food Logický celok č. 1 Kontinuálna fritéza
Prieskum trhu pre určenie PHZ
2022-11-30 09:00
30.11.2022
09:00
Botanic Food s.r.o.
73/ME/2022 Rozvoj spoločnosti Botanic Food Logický celok č. 2 Dvojsekcionálny kotol
Prieskum trhu pre určenie PHZ
2022-11-30 09:00
30.11.2022
09:00
Botanic Food s.r.o.
D1-2022 CSS ANIMA, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy kuchyne - kanalizácia
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-01 09:00
01.12.2022
09:00
Centrum sociálnych služieb ANIMA
47903 - WNP Maliarske práce v interiéri - blok A
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-12-01 12:00
01.12.2022
12:00
Centrum sociálnych služieb Brezovec
47751-MST Nákup krabicového SW-HPC aplikácie
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-12-12 10:00
12.12.2022
10:00
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
Dom/suš Sušiareň dreva (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-08 09:00
08.12.2022
09:00
DomA s.r.o., r.s.p.
03OPAC PVC vrecia na biologický materiál a komunálny odpad
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-11-29 10:00
29.11.2022
10:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
SZM/2022/9 Obväzy
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-01 12:40
01.12.2022
12:40
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
48/2022 Náhrady krvi a plazmatické bielkoviny - Albumín
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-11-29 14:00
29.11.2022
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Mestský park Banská Bystrica
Súťaž návrhov
2023-01-31 12:00
31.01.2023
12:00
Mesto Banská Bystrica
48000-MST IoT smart riešenia v prevádzke mesta Banská Bystrica - časť IoT Smart Manažment mesta
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-12-13 10:00
13.12.2022
10:00
Mesto Banská Bystrica
78/ME/2022 „Dodávka elektrickej energie pre mesto Kolárovo“
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-12-13 09:00
13.12.2022
09:00
Mesto Kolárovo
45778-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Mesto Prešov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-11-29 09:00
29.11.2022
09:00
Mesto Prešov
Sliač 01/2022 Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerová - Sliač
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-12-07 10:00
07.12.2022
10:00
Mesto Sliač
Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlo a elektrické bicykle
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-12 10:00
12.12.2022
10:00
Mesto Snina
Rekonštrukcia odvodnenia na ul. Štafenovský dvor- Bytčica
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-12-02 10:00
02.12.2022
10:00
Mesto Žilina
48102-MSS Zabezpečenie stravovania zamestnancov pomocou elektronických stravovacích kariet
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-12-19 09:00
19.12.2022
09:00
Mesto Žilina
46492-WYP MŠ Limbová - Rekonštrukcia vykurovania, elektroinštalácie a ZTI
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2022-12-02 10:00
02.12.2022
10:00
Mesto Žilina
48101-MSS Spracovanie projektovej dokumentácie (PD), výkon odborného autorského dozoru (OAD) a inžinierska činnosť (IČ)
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2023-01-16 09:00
16.01.2023
09:00
Mesto Žilina
48028 Typový exteriérový mobiliár
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-11-29 11:00
29.11.2022
11:00
Múzeum mesta Bratislavy
1/2022/Chotín/po Strojno-technologické vybavenie zberného dvora
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-12-23 10:00
23.12.2022
10:00
Obec Chotín
47452-WYP MATERSKÁ ŠKOLA, NOVOSTAVBA, DOLNÝ LIESKOV, nový pavilón MŠ
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-12-06 10:00
06.12.2022
10:00
Obec Dolný Lieskov
Vývoz komunálneho odpadu v obci Pružina_
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-12-08 10:00
08.12.2022
10:00
Obec Pružina
45759-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-11-28 09:00
28.11.2022
09:00
Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región
75/ME/2022 „Nákup motorových vozidiel - Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-12-14 09:00
14.12.2022
09:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
2025-04-21 23:55
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2025-06-09 23:55
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Dynamický nákupný systém
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
Dynamický nákupný systém
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
HR-KS-181-22 Kvalifikačný systém pre obstarávanie budovania zákazníckych centier a obdobných priestorov
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2026-07-18 23:55
18.07.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
CR-OVS-332-22 Služby technickej podpory SW produktov Trellix
Obchodná verejná súťaž
2022-11-29 12:00
29.11.2022
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
47011-MST Kontajnery pre potreby Slovenského zväzu biatlonu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-12-09 10:00
09.12.2022
10:00
Slovenský zväz biatlonu
47488-MST DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE OBJEKTY UMB V BANSKEJ BYSTRICI NA ROK 2023
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-12-07 09:00
07.12.2022
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
47487-MST DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU PRE ODBERNÉ MIESTA OBJEKTOV UMB V BANSKEJ BYSTRICI NA ROK 2023“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-12-07 09:00
07.12.2022
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
369/2022/ZNL Nákup pohonných hmôt na r. 2023-2026
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-12-21 09:00
21.12.2022
09:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
494/2022/ZNH Nábytok - zariadenie interiéru posluchárne P39
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-11-29 10:00
29.11.2022
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
543/2022/ZNH Interiérová roleta
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-11-29 10:00
29.11.2022
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
62/ME/2022 „Základné potraviny pre "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-11-29 09:00
29.11.2022
09:00
„JESEŇ ŽIVOTA“, Zariadenie sociálnych služieb Levice
68/ME/2022 Základné potraviny pre „MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-11-30 09:00
30.11.2022
09:00
„MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo
76/ME/2022 Základné potraviny pre ,,NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-12-14 09:00
14.12.2022
09:00
„NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
28.11.2022 08:56:02