Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
13/PVO/2022 Oprava havarijného stavu strechy-blok D administratívnej budovy ŠUKL
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-06 13:00
06.07.2022
13:00
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
784 Vypracovanie a dodanie “Štúdie uskutočniteľnosti rekonštrukcie obvodového plášťa administratívnej budovy na ulici Dolné Rudiny 1 Žilina“
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-08 10:00
08.07.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
30289-WYP Novostavba a zateplenie objektu MŠ v obci Báb
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-07-08 09:00
08.07.2022
09:00
Obec Báb
30913-WYP Výstavba 18 nájomných bytov v obci Vyškovce nad Ipľom
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-07-18 09:00
18.07.2022
09:00
Obec Vyškovce nad Ipľom
2022/S 125-354610 Služby hardvérovej a softvérovej podpory IT infraštruktúry Finančnej správy
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2022-08-08 23:59
08.08.2022
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
eBIZ – 06/2022 POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-07-12 09:00
12.07.2022
09:00
Mesto Lučenec
30836 - WNS Poskytovanie služieb patentového zástupcu pre EŠIF projekty
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-07-20 10:00
20.07.2022
10:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu pre investície a nehnuteľnosti EXPO REAL 2022, ktorý sa bude konať v termíne 04. – 06.10.2022 v Mníchove, Nemecko
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-12 11:00
12.07.2022
11:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
30198-MST Špeciálne prístrojové vybavenie pre potreby projektu OP KŽP – „Monitoring svahových deformácií"
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-07-20 12:00
20.07.2022
12:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na medzinárodnom veľtrhu pre elektrotechniku Electronica Mníchov, ktorý sa bude konať v termíne 15. - 18. novembra 2022, v Mníchove, Nemecko
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-07-11 12:00
11.07.2022
12:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
16567-MSP „OBNOVA A MODERNIZÁCIA AULY AKADEMIKA BELLU SVF STU A PRIĽAHLÝCH PRIESTOROV“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-07-20 08:00
20.07.2022
08:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
16566-MSP OBNOVA BUDOVY STAVEBNEJ FAKULTY STU V BRATISLAVE - BLOK A
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-07-20 08:00
20.07.2022
08:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
ID 824 Inštalácia klimatizačných zariadení v objekte VSSK, Gajary 1047, Gajary
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-07 10:00
07.07.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
DPK/442/2022 Odstránenie havarijného stavu zatekania a podtekania prístavby s následkom jeho zavlhnutia
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-07-11 10:00
11.07.2022
10:00
Domov pri kríži
28594-MSS Hodnotiace správy – konzultačné služby pre MSP
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-07-11 14:00
11.07.2022
14:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu spracovávania plechov a ich technológií EuroBLECH 2022, ktorý sa bude konať v termíne 25.10.-28.10.2022 v meste Hannover, Nemecko
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-07-14 13:00
14.07.2022
13:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
29984-MSS Vybudovanie nových monitorovacích vrtov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-08-02 12:00
02.08.2022
12:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
782 Zdravotnícky spotrebný materiál, lekárničky
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-07 10:00
07.07.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
18643-MSP VEREJNÁ KANALIZÁCIA, ROZŠÍRENIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-07-14 09:00
14.07.2022
09:00
Obec Veľké Zálužie
SPR 1011/22 Kancelárske potreby 2/2022
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-13 11:00
13.07.2022
11:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Nové motorové úžitkové vozidlo 1 ks
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-12 10:00
12.07.2022
10:00
Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
Procurio - 16/2022 Zvýšenie energetickej účinnosti blokovej kotolne na sídlisku JUH
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-07-08 09:00
08.07.2022
09:00
Obec Kalná nad Hronom
30032-WYP Stavebná úprava okolia Mestského domu a ul. A. Hlinku I. v Čadci
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-07-12 09:00
12.07.2022
09:00
Mesto Čadca
29117-MST Nákup dopravných prostriedkov – automobilov upravených na prevoz služobných psov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-07-13 23:00
13.07.2022
23:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
29500-WYP Rekonštrukcia rozvodov vody, odpadu a hydraulické vyregulovanie vykurovania
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-07-07 10:00
07.07.2022
10:00
Domov pri kríži
727 opakovaný PT Oprava uvoľnenej a posunutej deliacej priečky medzi učebňami 407 a 408, ukotvenie deliacej priečky v učebni 208 a opravy omietok a obkladu v daných učebniach v objekte Fr SR Lazovná 63 Banská Bystrica
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-13 10:00
13.07.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
NZ 1222 Organizačno-technické zabezpečenie podujatí „Roadshow so Žiť energiou“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-07-25 10:00
25.07.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
ID: 89316766 VÝSTAVBA DETSKÝCH INKLUZÍVNYCH IHRÍSK – RODINKA
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-15 13:00
15.07.2022
13:00
Mesto Zvolen
14/2022 Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-11 09:00
11.07.2022
09:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
011706/2022 "CSS Ľadoveň, Martin - Komplexná modernizácia výťahov v bloku B"
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-07-07 09:00
07.07.2022
09:00
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň
4 Mrazená hydina, ryby, zelenina, mrazené výrobky - opakovaná
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-06 11:00
06.07.2022
11:00
Domov sociálnych služieb Méta
6 Trvanlivé potraviny - opakovaná (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-06 11:30
06.07.2022
11:30
Domov sociálnych služieb Méta
1 Prístavba výťahu, stavebné úpravy a zateplenie budovy - Aktualizácia rok 2021
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-13 10:00
13.07.2022
10:00
Domov sociálnych služieb Méta
5 Mlieko, mliečne výrobky, čerstvé vajcia - opakovaná
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-06 11:15
06.07.2022
11:15
Domov sociálnych služieb Méta
SZM/2022/8 Metrová gáza 90 cm x 100 cm
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-06 11:30
06.07.2022
11:30
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
SZM/2022/8 Bezihlová spojka
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-06 11:20
06.07.2022
11:20
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
2022ZNH012 Propagačný materiál – magnetky a plátenná taška z projektu "Koľajnice nás spájajú"
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-07 09:00
07.07.2022
09:00
Kysucké múzeum
2022ZNH010 Tlač propagačných materiálov – skladačiek projektu "Pod patronátom sv. Floriána"
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-06 09:00
06.07.2022
09:00
Kysucké múzeum
2022ZNH011 Grafické spracovanie a tlač propagačných materiálov projektu "Koľajnice nás spájajú
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-06 09:05
06.07.2022
09:05
Kysucké múzeum
2022ZNH013 Tlač propagačných materiálov – letákov a pozvánok projektu Nová stála expozícia "Dejiny Čadce a okolia“
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-13 09:00
13.07.2022
09:00
Kysucké múzeum
25/2022 Čistiace prostriedky a potreby na upratovanie
Prieskum trhu pre určenie PHZ
2022-07-06 14:00
06.07.2022
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
28/ME/2022 "Ucelená oprava miestnych komunikácií"
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-07-06 09:00
06.07.2022
09:00
Mesto Komárno
30652-WYP Rekonštrukcia spevnených plôch pre zber a zhodnocovanie BRKO – Nová Dubnica
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2022-07-21 10:00
21.07.2022
10:00
Mesto Nová Dubnica
30570-WYP Revitalizácia - vnútro bloky Dukelská Považská Bystrica
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-07-21 10:00
21.07.2022
10:00
Mesto Považská Bystrica
28371-WYP MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽELEZNIČNEJ STANICI PÚCHOV
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2022-07-07 10:00
07.07.2022
10:00
Mesto Púchov
17643-WYP Bytové domy ul. Žigmunda Silbigera
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2022-07-20 10:00
20.07.2022
10:00
Mesto Ružomberok
33/ME/2022 MRK výstavba a rekonštrukcia chodníkov a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Veľký Meder
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-07-15 09:00
15.07.2022
09:00
Mesto Veľký Meder
30415-WYP Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne - VnT-Opakovanie
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2022-07-15 10:00
15.07.2022
10:00
Mesto Vranov nad Topľou
Kreatívne trhovisko Žilina - dočasná stavba
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-15 10:00
15.07.2022
10:00
Mesto Žilina
30802-WYS Spracovanie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dozoru (OAD) a inžinierska činnosť
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2022-07-18 10:00
18.07.2022
10:00
Mesto Žilina
29401-MSS Výruby, frézovanie, orezy stromov, odstraňovanie BRO v meste Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-07-12 10:00
12.07.2022
10:00
Mesto Žilina
Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove Materskej škôlky Stavbárska - Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-07-11 09:00
11.07.2022
09:00
Mesto Žilina
26661-WYP Zberný dvor Dunajská Streda - stavebné práce
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-07-21 10:00
21.07.2022
10:00
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
Zavlažovanie futbalového ihriska Dolný Hričov
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-04 08:00
04.07.2022
08:00
Obec Dolný Hričov
29658-WYP Telocvičňa pri ZŠ v Habovke
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-07-07 10:00
07.07.2022
10:00
Obec Habovka
28368-WYP Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2022-07-08 10:00
08.07.2022
10:00
Obec Kamenná Poruba
30660-WYP Rozšírenie zberného dvora – Obec Pečovská Nová Ves
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2022-07-25 10:00
25.07.2022
10:00
Obec Pečovská Nová Ves
29625-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Stará Myjava
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2022-07-08 10:00
08.07.2022
10:00
Obec Stará Myjava
29719-WYP Sverepec – základná škola s materskou školou
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-07-08 10:00
08.07.2022
10:00
Obec Sverepec
29343-WYP INTENZIFIKÁCIA TRIEDENÉHO ZBERU V OBCI UDIČA
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2022-07-12 10:00
12.07.2022
10:00
Obec Udiča
MB/Vis/2022 Obec Višňov – Kanalizácia- dostavba
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2022-07-25 10:00
25.07.2022
10:00
Obec Višňov
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
2025-04-21 23:55
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2025-06-09 23:55
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Dynamický nákupný systém
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
Dynamický nákupný systém
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
LO-VPP-154-22 BA, výmena audio video vrátnikov
Kvalifikačný systém
2022-07-11 10:00
11.07.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
PA-VPP-169-22 Technický dozor a koordinátor BOZP pre výstavbu plniacej stanice LCNG Prešov
Kvalifikačný systém
2022-07-04 10:00
04.07.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
CR-OVS-171-22 Rekonštrukcia klimatizácie Lučenec, Pavlova ul.
Obchodná verejná súťaž
2022-07-11 12:00
11.07.2022
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
VI-OVS-159-22 Služby online marketingu
Obchodná verejná súťaž
2022-07-19 10:00
19.07.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
JN-VPP-185-22 Dodávka vodíka a zásobníkov pre H2 ČS stanicu HyQube500
Kvalifikačný systém
2022-07-08 10:00
08.07.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
LO-OVS-155-22 Poskytovanie sťahovacích služieb
Obchodná verejná súťaž
2022-07-12 12:00
12.07.2022
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
KO-OVS-162-22 Zhotovenie stavby: Čerpacia stanica LNG Brodské
Obchodná verejná súťaž
2022-07-19 10:00
19.07.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
CR-VPP-148-22 BA, Systém generálneho kľúča AB V
Kvalifikačný systém
2022-07-20 10:00
20.07.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
Mäso a mäsové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-04 12:00
04.07.2022
12:00
Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice
Hydina, ryby, zelenina, mrazené výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-08 12:00
08.07.2022
12:00
Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice
VVS_MOR_12_2021 Moravany - Kanalizácia.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-07-25 10:00
25.07.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
VVS_PL_12_2021 Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-07-25 10:00
25.07.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30375-MST Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na prevádzke administratívnej budovy ÚPV SR
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-08-04 10:00
04.08.2022
10:00
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
28603-MST Terénne odevy
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-07-08 10:00
08.07.2022
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
Zákazka malého rozsahu
2022-07-06 10:00
06.07.2022
10:00
Žilina Invest, s.r.o.
01 cyklo Javorníky 2022 „Vyznačenia cykloturistických trás v Javorníkoch 2022 v zmysle STN 01 8028“_OPAKOVANÁ
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-04 10:00
04.07.2022
10:00
Žilinský samosprávny kraj
03.07.2022 13:23:55