Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
27550-WYP Stavebné práce – Zelené srdce Podunajských Biskupíc v úsekoch F,G,H
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.06.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
16415-WYP Výstavba telocvične
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.06.2021
09:00
Obec Bošany
29372-MST Špeciálne prístrojové vybavenie pre potreby projektov OP KŽP
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
20.07.2021
10:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
AOS-300/24-73/2021 Odborná prehliadka a odborná skúška tlakových a plynových VTZ
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
29418-WYS Údržba plôch verejnej zelene
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2021
10:00
Záhradnícke a rekreačné služby
28841-MSS Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou/s vodičom
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
06.07.2021
13:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
28919-WYS Správa bytového fondu vo vlastníctve Mesta Zvolen 2022 - 2031
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.06.2021
13:00
Mesto Zvolen
2021/S 067-172728 Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - celok A až celok E a budova 15
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
22.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Procurio- 37/2020 Kompostovisko Čierny Balog - obstarávanie techniky 3 - stroje
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
06.07.2021
09:00
Obec Čierny Balog
28418-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Rosina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.06.2021
13:30
Obec Rosina
AOS-300/24-70/2021 Úprava priestorv VZK500 - silnoprúdové a slaboprúdové rozvody
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
28837-MST Nájom osobných vozidiel na vodíkový pohon
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
07.07.2021
13:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
AOS-300/24-75/2021 Výpočtová technika - tlačiarne etikiet
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-48/2021 Oprava komunikácií a spevnených plôch - I. etapa - OPAKOVANÁ 2
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-71/2021 Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS – III etapa
Výzva na predkladanie ponúk
29.06.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
29172-MST Letiskový špeciálny hasičský automobil CAS 80, 6x6
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
07.07.2021
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Zimný štadión Zvolen - Úprava zariadení pre rozvod tepla na sekundárnej časti výmenníkovej stanice (VS)
Zákazka s nízkou hodnotou
23.06.2021
13:00
Mesto Zvolen
01/2021 Centrum sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca - zníženie energetickej náročnosti budovy a sanácia vlhkosti v murivách objektu
Zákazka s nízkou hodnotou
24.06.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
001/NLZ/2021 EYOFF 2022_dodanie športového oblečenia a príslušenstva
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
21.06.2021
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
Zobrazených: 1 - 20 / 61 Stránky:  1 2 3 4
15.06.2021 17:42:12