Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
3767 - MST 2. etapa technologického vybavenia Kreatívneho centra TnUAD
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2023-02-27 09:00
27.02.2023
09:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7/2023/VO Anastéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií
Zákazka s nízkou hodnotou
2023-02-14 09:00
14.02.2023
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
2645-WYS Arboristické ošetrenie dospelých drevín
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2023-02-14 10:00
14.02.2023
10:00
Mesto Žilina
5/2023/VO Defibrilátor
Zákazka s nízkou hodnotou
2023-02-10 09:00
10.02.2023
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
HR-OVS-359-22 Dodávka a položenie kobercov v objektoch SPP
Obchodná verejná súťaž
2023-02-07 12:00
07.02.2023
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
4/2023/VO EKG prístroj
Zákazka s nízkou hodnotou
2023-02-09 09:00
09.02.2023
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Hygienické potreby
Zákazka s nízkou hodnotou
2023-02-17 10:00
17.02.2023
10:00
Mesto Žilina
01933-WYP II. Rekonštrukcia a obnova 43 monitorovacích objektov podzemných vôd
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2023-02-10 12:00
10.02.2023
12:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
eBIZ - 3/2023 Kláštor pod Znievom, komplexná obnova NKP Premonštrátsky kláštor, konvent – 1. etapa_2
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2023-02-21 09:00
21.02.2023
09:00
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
VO_ZsVS_SP_3/2022 Kolárovo - dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2023-03-03 10:00
03.03.2023
10:00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
HR-KS-181-22 Kvalifikačný systém pre obstarávanie budovania zákazníckych centier a obdobných priestorov
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2026-07-18 23:55
18.07.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2025-06-09 23:55
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
Považská Bystrica 01/2022 Lávka cez Váh, Považská Teplá – Považské Podhradie
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2023-02-28 10:00
28.02.2023
10:00
Mesto Považská Bystrica
00120-WYP Modernizácia sociálnych zariadení - SPŠ Prešov
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2023-02-10 15:00
10.02.2023
15:00
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
6/2023/VO Monitor vitálnych funkcií
Zákazka s nízkou hodnotou
2023-02-13 09:00
13.02.2023
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
3804-WNT Mäso a mäsové výrobky na rok 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2023-02-09 09:00
09.02.2023
09:00
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA
Procurio-01/2023 Nové zariadenie kuchyne v Materskej škole Slovenský Grob - OS ŠÚR
Zákazka s nízkou hodnotou
2023-02-08 13:00
08.02.2023
13:00
Obec Slovenský Grob
04/2023 Obväzový materiál
Prieskum trhu pre určenie PHZ
2023-02-03 14:00
03.02.2023
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
4/2023 Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
2023-02-06 09:00
06.02.2023
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Organizačné a technické zabezpečenie Staromestských slávností pre rok 2023
Zákazka s nízkou hodnotou
2023-02-14 10:00
14.02.2023
10:00
Mesto Žilina
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Dynamický nákupný systém
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
Dynamický nákupný systém
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
8210-MSS POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2023-03-16 09:00
16.03.2023
09:00
Mesto Lučenec
50067-WYP PRESTAVBA OBJEKTU NA DENNÝ STACIONÁR S ODĽAHČOVACOU SLUŽBOU“_2
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2023-02-06 09:00
06.02.2023
09:00
Obec Kalná nad Hronom
49546-MUS Podpora prevádzky, údržba a rozvoj ISFS-SD
Užšia súťaž
2023-02-22 23:59
22.02.2023
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
50044-MRS Poskytovanie pevných hlasových telekomunikačných služieb
Rokovacie konanie so zverejnením
2023-02-06 23:59
06.02.2023
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
2022/S 245-707717 Potraviny 2022/03
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2023-02-09 11:00
09.02.2023
11:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
05/2023 Pracovná zdravotná služba
Prieskum trhu pre určenie PHZ
2023-02-10 14:00
10.02.2023
14:00
Žilinský samosprávny kraj
49240-WYP Rekonštrukcia a prístavba škôlky - Udiča
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2023-02-16 09:00
16.02.2023
09:00
Obec Udiča
Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2023-02-06 14:00
06.02.2023
14:00
Mesto Žilina
03443-WYP Rekonštrukcia pavilónu A, MŠ Prachatická 2421/45, Zvolen
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2023-02-24 14:00
24.02.2023
14:00
Mesto Zvolen
878-WYP Revitalizácia vnútroblokov v obci Veľké Leváre“_2
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2023-02-01 09:00
01.02.2023
09:00
Obec Veľké Leváre
SMART CITY - Vranov nad Topľou
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2023-02-24 12:00
24.02.2023
12:00
Mesto Vranov nad Topľou
LO-OVS-023-23 SW riešenie pre skenovanie dokumentov - dodávka, implementácia a následné služby
Obchodná verejná súťaž
2023-02-15 12:00
15.02.2023
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
020/2023/ZNH Servis a oprava chladiarenských zariadení, chladničiek, mrazničiek
Zákazka s nízkou hodnotou
2023-02-07 10:00
07.02.2023
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
021/2023/ZNH Servis a oprava vzduchotechnických zariadení, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel
Zákazka s nízkou hodnotou
2023-02-08 10:00
08.02.2023
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
002/2023/ZNH Servis nákladných motorových vozidiel, autobusov a traktorov (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
2023-02-09 09:00
09.02.2023
09:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
3587-WYS Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi pre obec Prakovce
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2023-02-10 10:00
10.02.2023
10:00
Obec Prakovce
1610-WYP Stavebné práce podľa požiadaviek Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na roky 2023-2027
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2023-02-07 09:00
07.02.2023
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
1869-WYP Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2023-02-08 10:00
08.02.2023
10:00
Mesto Púchov
03139-WNT Vnútroočné šošovky
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2023-02-03 14:00
03.02.2023
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
3132 - WYP Vodovod a vodojem v obci Vrchteplá
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2023-02-16 10:00
16.02.2023
10:00
Obec Vrchteplá
Výruby, frézovanie, orezy a presadba krov v meste Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
2023-02-06 10:00
06.02.2023
10:00
Mesto Žilina
02339-WNT Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2023-02-01 14:00
01.02.2023
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
2025-04-21 23:55
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
380-WYP Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2023-02-20 10:00
20.02.2023
10:00
Obec Dulov
test 99 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2023-02-05 15:05
05.02.2023
15:05
eBIZ a. s.
3146 - WNS Údržba plôch verejnej zelene
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2023-02-09 13:00
09.02.2023
13:00
Záhradnícke a rekreačné služby
3805-WNT Čerstvá zelenina, ovocie a šampiňóny na rok 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2023-02-09 09:00
09.02.2023
09:00
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA
2023/S 020-057571 Špeciálne chemikálie a špeciálny akustický materiál pre projekt NANOVIR
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2023-02-27 09:00
27.02.2023
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3602 - WYP „Oprava a údržba priestorov budovy č. 26“
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2023-02-20 08:00
20.02.2023
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
OBOB-1/2/2023 „Prestavba bývalej školy na materskú školu Most pri Bratislave (SO 01 - Materská škola SO 02 - Sadové a terénne úpravy, ihriská, oplotenie SO 03 - Spevnené plochy) - Stavebný dozor”
Zákazka s nízkou hodnotou
2023-02-14 08:00
14.02.2023
08:00
Obec Most pri Bratislave
„Technológia - CRT ELECTRONIC s.r.o.“
Obchodná verejná súťaž
2023-02-15 23:00
15.02.2023
23:00
CRT ELECTRONIC s.r.o.
31.01.2023 15:23:38