Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
01/2021 Architektonicko - výtvarný návrh novej expozície s názvom Expozícia stredovekých a novovekých dejín Liptova
Zákazka s nízkou hodnotou
30.06.2021
15:00
Liptovské múzeum v Ružomberku
28003-WYP Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.06.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
01/2021 Centrum sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca - zníženie energetickej náročnosti budovy a sanácia vlhkosti v murivách objektu
Zákazka s nízkou hodnotou
24.06.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
26122-WYP Centrum sociálnych služieb Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.07.2021
10:00
Mesto Sliač
29295-WYP DOM SMÚTKU – NOVOSTAVBA KALNÁ NAD HRONOM
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.07.2021
10:00
Obec Kalná nad Hronom
PVS_03_2020_LE Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
21.06.2021
10:00
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.06.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
Dodávka veľkoplošných monitorov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
22.06.2021
14:30
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
NDL/01/2021 Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2022
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
16.07.2021
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
001/NLZ/2021 EYOFF 2022_dodanie športového oblečenia a príslušenstva
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
21.06.2021
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
29237-WYP Kalná nad Hronom, ulica Kpt. Nálepku, rekonštrukcia kanalizácie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.07.2021
10:00
Obec Kalná nad Hronom
Procurio- 37/2020 Kompostovisko Čierny Balog - obstarávanie techniky 3 - stroje
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
06.07.2021
09:00
Obec Čierny Balog
42995-WYP Komunitné centrum - Boťany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.06.2021
10:00
Obec Boťany
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
29172-MST Letiskový špeciálny hasičský automobil CAS 80, 6x6
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
07.07.2021
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
ŽP/2021/1 Likvidácia spaľovacieho zariadenia Hoval GG7
Zákazka s nízkou hodnotou
30.06.2021
10:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
JN-VPP-152-21 Maľovanie kancelárskych a skladových priestorov - areál SPP KE Rozvojova
Kvalifikačný systém
21.06.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.06.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
Zobrazených: 1 - 20 / 61 Stránky:  1 2 3 4
15.06.2021 18:57:01