Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
Dynamický nákupný systém: Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
Inovatívne partnerstvo
2027-02-21 12:00
21.02.2027
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
HR-KS-181-22 Kvalifikačný systém pre obstarávanie budovania zákazníckych centier a obdobných priestorov
Inovatívne partnerstvo
2026-07-18 23:55
18.07.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Inovatívne partnerstvo
2025-06-09 23:55
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP
Inovatívne partnerstvo
2027-02-12 12:00
12.02.2027
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre stavebnú časť energetických stavieb spoločnosti SPP (vytvorenie zoznamu kvalifikovaných dodávateľov na vypracovanie projektových dokumentácií a výkonu inžinierskej činnosti pre stavebnú časť energetických stavieb spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.)
Inovatívne partnerstvo
2027-06-09 00:00
09.06.2027
00:00
Slovenský plynárenský priemysel
KO-DNS-224-22 Oznámenie o vyhlásení DNS - Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
2027-02-21 23:55
21.02.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
068512024 Poskytovanie výučby odbornej leteckej angličtiny podľa požiadaviek ICAO pre riadiacich letovej prevádzky (ATCO), výučby všeobecnej angličtiny a preskúšanie zamestnancov a preskúšanie osôb uchádzajúcich sa o zamestnanie
Obchodná verejná súťaž
2024-03-20 10:00
20.03.2024
10:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
REKONŠTRUKCIA SYSTÉMU DVOR/DME KSC
Obchodná verejná súťaž
2024-03-25 11:00
25.03.2024
11:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Servisné prehliadky a opravy systémov zálohového napájania
Obchodná verejná súťaž
2024-03-06 11:00
06.03.2024
11:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
03/PRO/2024 Služby pravidelnej autobusovej dopravy pre Mesto Lučenec
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-03-18 09:00
18.03.2024
09:00
Mesto Lučenec
33128-MSS Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-03-18 10:00
18.03.2024
10:00
Obec Bernolákovo
KO-KS-225-22 Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP
Inovatívne partnerstvo
2027-02-12 23:55
12.02.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
2025-04-21 23:55
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
03.03.2024 01:06:45