Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
42985-WYT "CSS Ľadoveň, Martin - Komplexná modernizácia výťahov v bloku B"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.10.2021
13:00
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň
43409-WYS Akčný plán pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy mesta Banská Bystrica (APMA)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.09.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
1065680 Audiovizuálna technika pre FTF VŠMU
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
09:00
Vysoká škola múzických umení
26122-WYP Centrum sociálnych služieb Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.09.2021
10:00
Mesto Sliač
43238-WYP Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 3. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.10.2021
09:00
Mesto Čadca
41583-MST Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2022
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
23.09.2021
09:30
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
140/2021/ZNL Dodávka energetických médií na roky 2022-2025
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
30.09.2021
11:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.09.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.09.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.09.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
42689 - MNA Dostavba komplexu Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave, 2021
Súťaž návrhov
19.11.2021
17:00
Vysoká škola múzických umení
002/NLZ/2021 EYOFF 2022_Prepravné služby
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
20.10.2021
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
39528-MSS Informačný systém Centra právnej pomoci
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
14.10.2021
10:00
Centrum Právnej Pomoci
41365-WYP Jablonica – Splašková kanalizácia III. etapa a Jablonica – Splašková kanalizácia III. etapa – Ulica Riadok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.09.2021
10:00
Obec Jablonica
42643-WYP Kanalizácia obce Golianovo - dobudovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.10.2021
10:00
Obec Golianovo
41129-MSS Komplexné upratovacie služby na FEI STU
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
05.10.2021
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
42224-WYP Materská škola Slovenský Grob – OS Šúr“_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.10.2021
09:00
Obec Slovenský Grob
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.09.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
42739-WYP MŠ Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.10.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
Zobrazených: 1 - 20 / 58 Stránky:  1 2 3
21.09.2021 22:59:29