Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
32/ME/2019 „Nadstavba materskej školy Kráľová pri Senci“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.02.2020
09:00
Obec Kráľová pri Senci
OddMM1 elektroinštalačný materiál
24.02.2020
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
34235-WYP Lipany lokalita IBV Pod Hájom.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.02.2020
10:00
Mesto Lipany
35948-WYP Vybudovanie náučného chodníka a zatrubnenia priekopy, Náučný chodník
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.02.2020
10:00
Obec Oravská Lesná
Ovocie, zelenina a zemiaky pre centrum sociálnych služieb Horný Turiec
Zákazka s nízkou hodnotou
24.02.2020
10:45
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec
4543-WYP Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd III
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.02.2020
12:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
4545-WYP Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd III
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.02.2020
12:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
3/2020 Nákup impresií v online mediálnom priestore
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.02.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
Vypracovanie znaleckých posudkov: Bratislavská ulica a LV 2235, 1100, k.ú. Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
25.02.2020
10:00
Mesto Žilina
MB/2/2020 Skladovacia hala- Z. Teplica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.02.2020
10:00
Školský poľnohospodársky podnik, n. o.
OddMM-ZT4 Čistiace a leštiace výrobky
26.02.2020
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2019/S 241-592084 Administrátor dotačného programu
26.02.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
Mlieko a mliečne výrobky pre CSS Prameň Dolný Kubín
Zákazka s nízkou hodnotou
26.02.2020
13:45
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ
AOS-300/23-34/2020 Batoh 24L výcvikový
Zákazka s nízkou hodnotou
27.02.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-35/2020 Spací vak ľahký
Zákazka s nízkou hodnotou
27.02.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4607-WYP REKONŠTRUKCIA BUDOVY ŠKOLY
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.02.2020
09:00
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
4155-MST Nákup IKT
27.02.2020
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
32352 - MST Rovnošaty pre zamestnancov ŠOP SR
27.02.2020
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Test
27.02.2020
14:00
Nemocnica Poprad, a. s.
26155-WYP Zlepšenie tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií materskej školy..
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.02.2020
09:00
Obec Rozhanovce
Zobrazených: 1 - 20 / 59 Stránky:  1 2 3
22.02.2020 14:10:53